Se listen: Det fik Valby på Budget ’19

Et godt budget for Valby: Helhedsplan og nyt bibliotek på Toftegårds Plads, kunstgræsbane i Kulbaneparken og flere penge til at skabe en fantastisk ny park i Kulbanekvarteret er bare nogle af de ting, vi kan glæde os over på Budget ’19.

Læs mere

Se vores tre største ønsker til Budget ’19

Vi har indsendt tre store ønsker til forhandlingerne om fordelingen af Københavns Kommunes budget i 2019, som går i gang netop nu på rådhuset.

Læs mere

Ny lokalplan på vej for Lillegade og Mølle Allé

Området Mølle Allé 26-30 og Valby Langgade 55-59 har ikke i dag en lokalplan, og da en interesseret byudvikler har meldt sig på banen med et projekt om at opføre kollegie- og ungdomsboliger langs Lillegade og inde i karréen ved Mølle Allé, skal der nu udarbejdes en.

Læs mere

Pas på Valbys lokale handelsliv

Københavns Kommune foreslår at ændre på bestemmelserne for, hvor store butikker der må bygges i København. Lokaludvalget lægger i sit svar vægt på, at det gode, lokale handelsliv skal støttes, og ikke presses af større og større butikker placeret i centre.

Læs mere

Nye P-zoner skal ikke indføres uden dialog med lokaludvalget og borgerne

Processen op til forvaltningens forslag om en ny, 3-times tidsbegrænsning i Forfatterkvarteret og Valby Have er under al kritik. Forslaget er udarbejdet på baggrund af henvendelser fra beboerne indenfor zonen. Men de borgere, der bor udenfor området vil også blive påvirket af en ny P-zone. De er bare ikke blevet hørt.

Læs mere

Forslag om tidsbegrænset P-zone i Valby Have og Forfatterkvarteret

På baggrund af en række henvendelser fra beboere, har Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune foreslået at indføre en tidsbegrænsning på parkering i Valby Have og Forfatterkvarteret. Du kan sende dine kommentarer til forslaget indtil den 10. juli.

Læs mere

Ja tak til to midlertidige daginstitutioner i Valby Idrætspark – hvis de reelt er midlertidige

Lokaludvalget er positive i et svar til en naboorientering om to midlertidige daginstitutioner i Valby Idrætspark, som overtræder bestemmelsene i lokalplanen – forudsat at placeringen reelt bliver midlertidig. Ellers vil byggeriet stå i vejen for den videre udvikling af idrætsparken.

Læs mere

Sænk vejstøjen på Vigerslev Allé, Toftegårds Allé og Gl. Køge Landevej

I nyt høringssvar om vejstøj lægger lokaludvalget vægt på, at der især sættes ind med støjdæmpende asfalt på de tre store gennemkørselsveje, og at hastigheden på Folehaven og Ellebjergvej nedsættes. Læs mere

Gang- og cykelforbindelse mellem Grønttorvet og FLSmidth skal binde nye og gamle Valby sammen

En direkte forbindelse for fodgængere og cyklister fra Valbys udviklingsområder i syd til det centrale Valby er vigtig for bydelens sammenhæng – men deadline for at finde penge til forbindelsen nærmer sig!

Læs mere

Nyt Bynet 2019 er vedtaget – og medfører store forringelser i Valbys busbetjening

Økonomiudvalget har besluttet, hvordan busserne skal køre i København, når Cityringen åbner i 2019. Og resultatet for Valby bliver markante forringelse i betjeningen af Vigerslev Allé og Valby Langgade.

Læs mere