Bliv del af miljøgruppen

Miljøgruppen er en frivillig borgergruppe der arbejder for, at Valby skal være en bydel, hvor alle kan bo, leve og arbejde miljøvenligt og grønt.
I samarbejde med lokaludvalget sørger vi for, at Valby bliver ved med at udvikle sig i en grønnere, renere, klimavenligere og mere bæredygtig retning.

Gør en grøn forskel i Valby

I miljøgruppen kan du gøre en indsats for lige præcist det du brænder for.

I samarbejde med lokaludvalget kommer du helt tæt på de lokalpolitiske beslutninger i Valby.

I samarbejde med resten af miljøgruppen kan du arbejde videre med dine egne ideer og projekter, samtidig med at du bidrager til den fælles indsats.

Møder og projekter

Miljøgruppen mødes fem gange om året, hvor vi planlægger miljøarbejdet i bydelen.

Derudover arrangerer vi miljøprojekter og events hen over året.

Vi spiser ofte sammen og hygger os, imens vi bliver enige om hvor og hvordan vi i fællesskab kan gøre en grøn forskel for Valby!

Kom med til næste møde i miljøgruppen

Miljøgruppen mødes ca. fem gange om året.

Nye medlemmer og interesserede er meget velkomne. Skriv til miljømedarbejder Asger Gad for at høre mere om udvalgsarbejdet eller tilmelde dig næste møde:

Visionen for Miljøarbejdet

Valby skal være en bydel, hvor alle kan bo, leve og arbejde miljøvenligt og grønt
Valbys status som en meget åben og grøn bydel bevares og udbygges

Valby miljøgruppe varetager den lokale miljøopgave i samarbejde med lokaludvalget. Miljøgruppen formulerer hvert år en årsplan for miljøarbejdet, der sætter rammen for lokaludvalgets arbejde de kommende år.

I Valby har vi siden 2011 arbejdet med fire indsatsområder, som Valby Miljøgruppe hvert år gør status på og sætter nye mål for:

Grøn bydel

Valby har store og sammenhængende grønne områder, og sammen med de mange villahaver fremstår Valby som en grøn bydel. Vandet er et andet karakteristisk element i Valby. Harrestrup Å er kommunens eneste åbne å og der er adgang til vand ved Valbyparken.

Ren bydel

Målet er, at et flertal af københavnerne gør brug af dele-, bytte- og genbrugsordninger. I Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2018 er der et mål om, at 45 % af husholdningsaffald skal genanvendes i 2018, samtidig med at forbrændingen skal reduceres med 20 %.

Klimavenlig bydel

København skal være CO2-neutral hovedstad i 2025. Det er et meget ambitiøst mål – som kun kan realiseres ved en fælles og lokal forankret klimaindsats. Det lokale arbejde i Valby skal ses i sammenhæng med regionale tiltag. Vi har valgt at fokusere på initiativer målrettet boligejere- og lejere og de erhvervsdrivende i Valby.

Bæredygtigt handelsliv

Københavns Kommune opererede tidligere med et mål om, at andelen af økologiske fødevarer i Københavns madforbrug skulle være mindst 20 %. Valby Lokaludvalg arbejder fortsat på at øge andelen af økologi. Derudover driver miljøgruppen Valbys Erhvervsnetværk, hvor bæredygtige tiltag er en del af dagsordenen.

Læs miljøgruppens årsplan for 2021

Årsplan og budget for miljøarbejdet i Valby 2021

Miljøprojekter

Valbi-planen

Det er os. Bierne og insekterne i Valby! Vi kunne rigtigt godt bruge din hjælp. Du kan være med til at gøre Valby til Danmarks første certificerede bi- og insektvenlige bydel.

Målet er 5 hektar bi- og insektvenlige arealer i Valby (50.000 m2).

Når vi målet, får Valby en særlig hæderspris fra Danmarks Biavlerforening – men endnu vigtigere, så får alle bier og insekter i Valby det bedre!

Valbiplanen miljøside

Reparationsnetværk

Vi er gået sammen med Copenhagen Fablab om at starte et reparationsnetværk op i Valby. Hvis vi reparerer i stedet for at købe nyt og smide ud, så sparer vi værdifulde ressourcer og genererer mindre affald.

Netværket holder åbne repair caféer hver den anden torsdag i måneden kl. 17-19 på 4. sal i Valby Kulturhus, hvor du kan få hjælp til at reparere dine ødelagte ting.

Bytteøer

Miljøgruppen har opstillet to bytteøer i Valby, hvor Valbys borgere kan bytte de ting, de ikke bruger mere.

Den ene bytteø står ved Valby Bibliotek, den anden står ved Langgade station, hvor den passes af Impact Roasters.

Store Forårsrengøring

Hvert år deltager Valby Miljøgruppe i Dansk Naturfredningsforenings store årlige affaldsindsamling i Danmark. Indsamlingen afholdes hvert år i april. I Valby plejer over 200 borgere at være aktive med Store Forårsrengøring!

Valbys Erhvervsnetværk – bæredygtig bundlinje

Valbys Erhvervsnetværk er åbent for alle, der driver virksomhed i Valby. Fokus er at opnå mere bæredygtighed på flere parametre: Social, økonomisk og miljømæssigt.

Netværket mødes fast hveranden måned til morgenmad, faglig sparring og inspiration. Mødets emner bestemmes af de deltagende virksomheder fra gang til gang.

En grøn og levende Toftegårds Plads

Valby Miljøgruppe står for den midlertidige nyindretning af den tredjedel af pladsen, der ligger op til Vigerslev Allé.

Indretningen består af plantekasser med træer, buske og blomster og bænke. Ved at plante i plantekasserne undgår man at bryde asfalten op til den forurenede jord nedenunder, ligesom indretningen er fleksibel og mobil, da planter og træer kan flyttes rundt på pladsen.

Miljøpublikationer

Årsplan og budget for miljøarbejdet i Valby 2021
Radonmålinger-i-Valby

Seneste Miljønyheder

Træfældning Vigerslevparken nyhed
Rejsegilde Herman Bangs Plads nyhed
Bonderøven foredrag nyhed
Byttemarked november 2021 nyhed
Herman Bangs Plads rejsegilde nyhed

Kontakt Miljøgruppen

Valby miljøgruppe er åben for alle, der vil være med til arbejdet for en grønnere og mere bæredygtig bydel.

Er du interesseret og kunne tænke dig at vide mere, så kontakt miljøgruppens formand Henrik Palsmar på mail: henrik@palsmar.dk.