Lokalpuljen

Lokalpuljen er tom og dermed lukket for 2024 

Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby.

Der kan også gives penge til indkøb af materiel og til anlæg. Der bliver i behandlingen lagt vægt på, at projekterne støtter op om Valby Bydelsplan.

I udvælgelsen af de mange ansøgninger vægter lokaludvalget værdier som dialog, samarbejde og fællesskab.

Lillepuljen

Lillepuljen er tom og dermed lukket for 2024 

Lillepuljen er for dig, der har brug for hurtigt behandling, og søger om under 10.000 kr. i tilskud.

Puljen har samme kriterier og retningslinjer som Lokalpuljen, og du skal bruge samme ansøgningsskema. I modsætning til Lokalpuljen har Lillepuljen ikke faste ansøgningsfrister, og ansøgninger behandles indenfor ti arbejdsdage, juli måned undtaget.

Der skal stadig indsendes evaluering og regnskab senest en måned efter arrangementet/projektet er afsluttet.

Lokale initiativer

Lokalpuljen og Lillepuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby.  I udvælgelsen af de mange ansøgninger vægter lokaludvalget værdier som dialog, samarbejde og fællesskab.

Valby Lokaludvalg uddeler årligt cirka 1,5 millioner kroner til lokale projekter og arrangementer. Valby Lokaludvalg administrerer puljer på vegne af Københavns Kommune.

Valby Kulturdage 2018

Hvad kan jeg søge til?

  • Aktiviteter og arrangementer, der er med til at styrke bydelens sociale og kulturelle ressourcer, øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse, og som samler borgere på tværs af baggrund.
  • Projektet skal være rettet mod Valbys borgere og som udgangspunkt foregå i Valby og komme Valby til gavn.
  • Al støtte gives som en underskudsgaranti.

Hvem kan søge?

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår i Valby, har en klar tilknytning til bydelen, eller er med til at styrke og udvikle Valby som bydel.

Hvordan søger jeg Lokalpuljen?

Lokalpuljens ansøgningsfrister 2024

Lokalpuljen er tom og kan ikke søges mere i 2024. 

Hvordan søger jeg Lillepuljen?

Lillepuljens ansøgningsfrister 2024

Lillepuljen er tom, og kan ikke søges mere i 2024.

Eventuelle spørgsmål kan besvares af sekretariatet for Valby Lokaludvalg

De har fået støtte i 2024

Lokalpuljen og Lillepuljen

Eventuelle spørgsmål kan besvares af sekretariatet for Valby Lokaludvalg