Lokalpuljen

Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby. Efter sammenlægningen med Miljøpunkt Valby kan også miljømæssige tiltag modtage støtte. I udvælgelsen af de mange ansøgninger vægter lokaludvalget værdier som dialog, samarbejde og fællesskab.

Lokale initiativer

Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby.  I udvælgelsen af de mange ansøgninger vægter lokaludvalget værdier som dialog, samarbejde og fællesskab.

Valby Lokaludvalg uddeler årligt cirka 1,2 millioner kroner til lokale projekter og arrangementer. Valby Lokaludvalg administrerer puljer på vegne af Københavns Kommune.

Valby Kulturdage 2018

Hvad kan jeg søge til?

 • Aktiviteter og arrangementer, der er med til at styrke bydelens sociale og kulturelle ressourcer, øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse, og som samler borgere på tværs af baggrund.
 • Projektet skal være rettet mod Valbys borgere og som udgangspunkt foregå i Valby og komme Valby til gavn.
 • Al støtte gives som en underskudsgaranti.

Hvordan søger jeg?

Hvem kan søge?

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår i Valby, har en klar tilknytning til bydelen, eller er med til at styrke og udvikle Valby som bydel.

Hvornår kan jeg søge?

Lokalpuljen har ansøgningsfrist en gang om måneden, juni undtaget.

Ansøgninger, der er modtaget senest den 15. i måneden, behandles på lokaludvalgets møde den efterfølgende måned.

Der kan ikke gives støtte til aktiviteter, der allerede er foregået. Vær derfor opmærksom på behandlingstiden, som er ca. en måned.

Ansøgningsfrister i 2021

 • Fredag den 15. januar – svar efter 9. februar
 • Mandag den 15. februar – svar efter 9. marts
 • Mandag den 15. marts – svar efter 13. april
 • Torsdag den 15. april – svar efter 11. maj
 • Mandag den 17. maj – svar efter 8. juni 
 • Tirsdag den 15. juli – svar efter 10. august
 • Mandag den 15. august – svar efter 14. september
 • Onsdag den 15. september – svar efter 12. oktober
 • Fredag den 15. oktober – svar efter 9. november
 • Mandag den 15. november – svar efter 14. december
 • Onsdag den 15. december – forventet svar efter 11. januar 2022

Eventuelle spørgsmål kan besvares af sekretariatet for Valby Lokaludvalg

Kulturdagepuljen

Siden 2016 har lokaludvalget reserveret midler fra Lokalpuljen til aktiviteter under Valby Kulturdage. Formålet med puljen er at opfordre lokale foreninger, institutioner og borgere til at planlægge aktiviteter, der styrker kulturdagenes kulturelle profil.

Flere kulturelle aktiviteter

Puljen skal være med til at sikre flere kulturelle aktiviteter af høj kvalitet. Puljen har samme retningslinjer som Lokalpuljen med den tilføjelse, at aktiviteten skal finde sted som en del af Valby Kulturdage, og at den skal bidrage til at styrke kulturdagenes kulturelle profil.

Kulturdagepuljen har været en stor succes, og har støttet mange små og store aktiviteter – f.eks. flere musiktelte, teater i gaden, koncerter og meget andet.

Der er endnu ikke afsat et beløb til Kulturdagepuljen i 2022.

Hvordan søger jeg?

Hvem kan søge?

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår i forbindelse med Valby Kulturdage.

Har du brug for en scene til at gennemføre din aktivitet skal du kontakte sekretariatet på valbylokaludvalg@okf.kk.dk før du søger Kulturdagepuljen.

Hvornår kan jeg søge?

Der er endnu ikke vedtaget ansøgningsfrister for Kulturdagepuljen i 2022.

Læs mere om betingelser og priser for deltagelse i Valby Kulturdage:

De har fået støtte i 2021

Lokaludvalget behandler puljeansøgninger på det månedlige møde anden tirsdag i måneden, juli undtaget. Her kan du se, hvem der indtil videre har fået støtte i år.

Måske bliver du inspireret til at sende en ansøgning?

Se hvordan du selv kan søge Lokalpuljen lige her:

Januar 2021

Februar 2021

Marts 2021

April 2021

 • Allan Sjølin - Plejehjemskoncerter med Méndez og Sjølin

  Méndez og Sjølin, bestående af Yolanda Méndez klassisk sanger og jeg Allan Sjølin klassisk guitarrist, har opbygget et koncertprogram skræddersyet til ældre på de danske plejehjem. Vi har været i positiv dialog om at komme og underholde, et samarbejde de har været åbnet overfor.

  Projektet er støttet med 24.000 kr.

  Behandlet april 2021

 • Copenhagen Dance Arts - Come Dance with me

  Come Dance with Me er et unikt tiltag under Copenhagen International Dance Festival, hvor moderne dansere møder borgere i alle aldre præcis dér hvor de har deres hverdag, eller dér hvor de af forskellige årsager er en periode af deres liv; uddannelsesinstitutioner, plejehjem, børnehaver, aktivitetscentre for forskellige målgrupper.

  Projektet er støttet med 20.000 kr.

  Behandlet april 2021

 • Fritidsakademiet - FRAK - Grønne Generationsmøder i Valby

  Med fokus på vilde, spiselige planter, bringes forskellige generationer og borgergrupper tættere på hinanden. Projektet løber over tre sæsoner, hvor Valbys borgere mødes to gange i løbet af en uge pr. forløb og deltager i alt fra sankning og madlavning i naturen, til at spise med ved arrangementerne eller bare stoppe op og høre mere om den lokale, spiselige natur ved de boder der sættes op i byrummet på udvalgte dage.

  Projektet er støttet med 29.620 kr.

  Behandlet april 2021

 • Asta Stuhr - Kortfilmen ”En Faders Synder”

  ”En Faders Synder” er en psykologisk kortfilmsthriller, der handler om det gode og onde i en præst. Projektet er skabt af Jahfar Muataz & Frederik Rye, der indgår i et kreativt samarbejde med producerne Asta Stuhr & Julie Carla Mortensen. Alle fire er en del af filmfællesskabet, Super16, som har base hos Nordisk Film i Valby.

  Projektet er støttet med 20.000 kr.

  Behandlet april 2021

Maj 2021

Juni 2021

August 2021

September 2021

Oktober 2021

 • Valby Fiskeklub - Fritidsliv og fællesskab i Valby

  Vi vil invitere alle i lokalmiljøet på 3 fisketure i løbet af efteråret/vinteren 2021 for at give dem en mulighed for at opleve foreningens virke og give dem en mulighed for at blive en del af et demokratisk fællesskab med fokus friluftsliv og det sunde og aktive fritidsliv.

  Vores mål er at vi i fremtiden kan skabe et stærkt netværk og samarbejde omkring friluftsliv, som er åbent og tilgængeligt for alle i Valby

  Projektet er støttet med 16.000 kr.

  Behandlet oktober 2021

 • Hanssted Skole i samarbejde med Valby bibliotek - 9. klasse på date med Ronnie Andersen

  9. klasserne på Hanssted skole skal i dette skoleår læse romanen: ”På date med en engel”, som Ronnie Andersen har skrevet.

  Vi ansøger om midler til at finansiere et foredrag fra bogens forfatter, så eleverne får en større forståelse af romanen samt forhåbentligt en øget motivation og lyst til at læse og beskæftige sig med skønlitterære værker.

  Projektet er støttet med 5.000 kr.

  Behandlet oktober 2021

 • Iftin foreningen - Kvindefest

  Iftin foreningen vil gerne invitere alle Valbys kvinder ind i et demokratisk netværk, hvor vi har en masse aktiviteter, turer og foredrag for kvinderne i Valby. Til dette arrangement skal vi genskabe netværket og holde en demokratisk dialog i form af en workshop, omkring vores fremtidige aktiviteter og fokusområder

  Projektet er støttet med 8.000 kr.

  Behandlet oktober 2021

De har fået støtte i 2020

Januar 2020

 • Ålholm Skole - "De tynde vikinger"

  Ålholm Skole søger støtte til skolens teateropsætning af stykket ”De tynde vikinger. Det er 12. år i træk, at skolen sætter et stort teaterstykke op, og vi har gennem årene oplevet en stigende bedre kontakt til bydelen og lokalsamfundet gennem projektet.

  Projektet er støttet med 25.000 kr.

  Behandlet januar 2020

 • SSP Valby - Bryd fødekæden

  I området oplever samarbejdsparterne en stor skoletræthed i målgruppen, der enten ikke gider deltage i undervisningen, forstyrrer eller bliver væk. Vi vælger at bruge rollespil som udgangspunkt for indsatsen, da det er en af de aktiviteter, der aktiverer og fastholder børnene og lader dem opleve sig selv i et positivt lys.

  Projektet er støttet med 10.000 kr.

  Behandlet januar 2020

 • Copenhagen Jazz Festival i Valby - Casa Latinoamericana

  Som et offentligt spillested under Copenhagen Jazz Festival ønsker vi som latinamerikansk kulturhus at forene det latinamerikanske med jazzverdenen og derfor har vi udarbejdet et spændende og unikt program med udelukkende latinjazz på repertoiret.

  Projektet er støttet med 8.366 kr.

  Behandlet januar 2020

 • Fritidscenter Ydre Valby - Kultur på tværs - festival for børn & unge 2020

  Midtpunktet for festivalen er en festivalscene, hvor børnene og de unge kan optræde med alt fra dans, sang, musik over teater, stand-up og gøgl. Børnenes og de unges bidrag er det vigtigste og sidste år fyldte det hele sceneprogrammet med blandt andet en del livemusik med et højt niveau.

  Projektet er støttet med 35.000 kr.

  Behandlet januar 2020

 • Copenhagen Dance Arts - En Storby i Bevægelse - Come Dance with Me

  En Storby i Bevægelse er et unikt tiltag, hvor professionelle dansere møder borgere i alle aldre præcis dér hvor de har deres hverdag, eller dér hvor de af forskellige årsager er en periode af deres liv; uddannelsesinstitutioner, plejehjem, børnehaver, aktivitetscentre og væresteder for forskellige målgrupper.

  Projektet er støttet med 2.000 kr. pr. forestilling, dog maksimalt 20.000 kr.

  Behandlet januar 2020

 • Områdefornyelsen Kulbanen m.fl. - Forskønnelse og tryghed, et samarbejdsprojekt i Vigerslev

  Aktiviteten: Kunstprojekt med henblik på forskønnelse af hegn omkring Vigerslev allé 171-177, der omfatter den integrerede institution Himmeltræet, Lykkebo Klub samt Ungdomsskolen.

  Projektet er støttet med 30.000 kr.

  Behandlet januar 2020

 • Iben Ravn, Zone2 Børnekultur, Kultur V i samarbejde med Ditte Størner, Børnekulturstedet Karens Minde - Aquasounds ved Den lille Kulturnat

  Børnekulturstedet Karens Minde og Zone2 Børnekultur i Valby, er gået sammen om at lave et skævt kulturarrangement til Den lille Kulturnat d. 13. marts: Aquasounds. Det er en koncert med elektronisk musik, der foregår over og under vandet i Valby Vandkulturhus.

  Projektet er støttet med 11.200 kr.

  Behandlet januar 2020

 • SeniorBevægelsen – Erfaring der rykker - Borgermøde - Fremtidens seniorer og Fællesskaber

  Afholdelse af inspirationsmøde med titlen Fremtidens seniorer og fællesskaber. Primær målgruppe er borgere i Valby.

  Projektet er støttet med 15.000 kr.

  Behandlet januar 2020

 • Fritidscenter Ydre Valby - Pigenetværk

  Der er behov for at sætte den enkelte unge pige i Valby i centrum og gennem medbestemmelse og samarbejde med lokale aktører styrke den enkelte unges handlemuligheder.

  Dette vil vi gøre gennem temadage og aftener der både har indhold af kriminalitetsforebyggende temaer samt temaer som brug af nem-id og andre behov i deres udvikling til voksenlivet.

  Projektet er støttet med 26.000 kr.

  Behandlet januar 2020

 • OPsang / v. Anna Kruse & Sara Futtrup - OPsang – fællessangevents

  Projektet går ud på at arrangere fire fællessangsevents for børn og voksne. Anna og Sara er værter, synger for, varmer op, spiller klaveret.

  Projektet er støttet med 16.000 kr.

  Behandlet januar 2020

Februar 2020

 • Ældresagen, Lokalafdeling Valg - Spisefællesskab for ensomme

  Projektet har til formål at fremme sociale relationer og fællesskaber hos ensomme via fællesspisning med 10-15 deltagere. Udover det gode måltid vil der deltage 2-3 frivillige til at forestå et godt værtskab og bidrage til at øge interessen for at få udviklet nye bekendtskaber og fællesskaber.

  Projektet er støttet med 7.425  kr.

  Behandlet februar 2020

 • Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv og Valby Bibliotek - Anna Anchers rum – foredrag med Lilian Munk Rösing

  Et foredrag om Anna Ancher, stor billedkunstner og kvindelig rollemodel, netop nu med flot udstilling på Statens Museum for Kunst – og så boede hun en tid i Rytterskolen.

  Projektet er støttet med 2.000 kr.

  Behandlet februar 2020

 • Valby Bibliotek - Skrivework-shop med Sandra Schwarts.

  I forbindelse med børnelitteraturfestivalen ”Vi Elsker Bøger”, ønsker vi at afholde en skriveworkshop med den lokale børnebogsforfatter Sandra Schwartz. Skriveworkshoppen er gratis og målrettet to 4. klasser fra Valbys folkeskoler.

  Projektet er støttet med 5.000 kr.

  Behandlet februar 2020

 • 4Water CPH - Dance4Water – Spring Party

  “Dance4Water Spring Party” er et helaftensevent, der byder på salsaundervisning efterfulgt af live musik og festligheder. Eventet fungerer som et kulturtilbud og understøtter et lokalt (danse-)fællesskab i Valby.

  Projektet er støttet med 9.460 kr.

  Behandlet februar 2020

 • Fritidscenter Ydre Valby - Valbyløbet 2020

  Fritidscenter Ydre Valby har gennem de sidste tre år arbejdet med projektet Løbehold2500, som er et udviklingsprojekt for udsatte unge. Valbyløbet er udsprunget af dette projekt, som er de unges egen idé.Første gang løbet blev afviklet var i 2017, og vi ønsker at følge op på den store succes der har været forbundet med dette ved at søge støtte til endnu en udgave af motionsløbet i år, som vi ønsker, skal finde sted lørdag d. 26/9 i Søndermarken.

  Projektet er støttet med 25.000 kr.

  Behandlet februar 2020

Marts 2020

 • Boldklubben FREM - FREMSON fodbold 2-4 år

  FREMSON FODBOLD er fodbold for 2-4 år hvor motorik, leg med bold og forældre i hånden er i fokus.

  Projektet er støttet med 7.000  kr.

  Behandlet marts 2020

 • Barbara Belusa - Dragedag i Valbypark

  Vi vil gerne holde dragedag i Valbyparken søndag d 19. april 2020 kl. 13-16 på det store grønne område ud mod vandet ved Tudsemindevej.

  Projektet er støttet med 4.200 kr.

  Behandlet marts 2020

  Arrangementet blev aflyst pga. corona-krisen

 • Fejring af 75 årsdagen for Danmarks Befrielse, den 4. maj - Trut Brass Band, Valby Bladet og Timotheus Kirke

  Trut Brass Band (som er stiftet af tidligere K 23 musikere) har tænkt sig at fejre befrielsesdagen den 4. maj

  Projektet er støttet med 11.500 kr.

  Behandlet marts 2020

  Arrangementet aflyst pga. corona-krisen

 • Kulbane-parkens Venner - Navne- og nummer-skilte til plantekasser

  Gennem en effektiv fastmonteret skiltning er det hensigten at ejerskabet til de enkelte plantekasser tydeliggøres. Alle skilte fremstilles i et vejrbestandigt materiale der opfylder krav om bæredygtighed og miljø.

  Projektet er støttet med 5.000 kr.

  Behandlet marts 2020

 • Peter Dyreborg & Co. - Poetry slam KBH-mester-skabet i Valby Kulturhus.

  Poetry slam er en konkurrence i mundtlig fremførelse af digte og anden litteratur, og hvor publikum giver point og kårer vinderen. I KBH-mesterskabet afholdes tre kvalifikationsrunder i løbet af efteråret og med finale i januar.

  Projektet er støttet med 18.960 kr.

  Behandlet marts 2020

Maj 2020

 • Folehave-festival 2020 - Folehave-festival-samarbejdet.

  Folehavefestivalen er med dens formål relevant og aktuel og i år markeres 30 års jubilæum. Vi ønsker at markere og byde på både læring og oplevelser, når området inviterer resten af byen herud i hjørnet af Valby

  Projektet er støttet med 50.000 kr.

  Behandlet maj 2020

 • Street EM 2020 for Valbys Ungdom - Street Society

  Vi vil fastholde interessen for fodboldfesten og hylde vores deltagelse i et internationalt samt unikt delt værtskab i sportens ånd. Street Society vil derfor iværksætte en ”street futsal” (5vs5) turnering, som vil foregå over 4 events fordelt på 4 uger.

  Projektet er støttet med 34.700 kr.

  Behandlet maj 2020

 • Koncert ”Verdens Klassik-Musik” - Yolanda Méndez Brockdorff, Casa Latinoamericana

  Lyris Latin er en duo komponeret af Alex Mendez, stemme og guitar og Yolanda Brockdorff, lidende stemme. Deres lidenskab for klassisk musik kan man opleve når de fortolker de musik af klassikere fra de latinske komponister men også opera arier, og danske melodier.

  Projektet er støttet med 5.000 kr.

  Behandlet maj 2020

 • SNAKE - MAKULATOR v. Johan Sonne Amhild

  Værket er inspireret af den konkrete placering, af det stykke hegn på 55 m, der snor sig ved vendepladsen mod togperronen på Ny Ellebjerg station.

  Projektet er støttet med 5.000 kr.

  Behandlet maj 2020

 • Musik store scene lørdag aften 5. sept 2020 - Louise Dubiel (Kulturdagepuljen)

  Ansøger har søgt om støtte til at stå for underholdning af den store scene lørdag aften på Valby Kulturdage 2020.

  Projektet er støttet med 35.000 kr.

  Behandlet maj 2020

 • Del af byen – kultur og cykling for alle - Venskabs-foreningen for Lavuk Stjernen

  De 35 voksne med handicap, som kommer i aktivitets- og samværstilbuddet Søndre Fasanvej, er i risiko for ensomhed og isolation. Med projektet ønsker vi også at skabe et endnu mere åbent samværstilbud i Valby, hvor verden inviteres indenfor.

  Projektet er støttet med 19.000 kr.

  Behandlet maj 2020

 • Udsmykning af Valby-Hallen - Curated by Jens-Peter Brask

  Vi mener at et projekt som dette er et væsentligt bidrag til Valbys lokalsamfund, og vi ønsker derfor at udsmykningen kan forblive intakt i så mange år som muligt.

  På nuværende tidspunkt mangler vi økonomisk støtte til at investere i beskyttelsesmaling til Valby-Hallen, et tiltag som er med til at beskytte de 6 værker for UV-stråler samt graffiti.

  Projektet er støttet med 45.000 kr.

  Behandlet maj 2020

 • Summer Jazz 2020 - Cowbell

  Vi arbejder på højtryk for at finde en alternativ måde at formidle Summer Jazz 2020. Vi har i samarbejde med B&O og produktionsvirksomheden Blonde Media afprøvet onlineformatet ved en koncert af højeste kvalitet.

  Projektet er støttet med 60.000 kr.

  Behandlet maj 2020

 • Borgerretshjælpen - Borgerretshjælpens stand på Valby Kulturdage (Kulturdagepuljen)

  Borgerretshjælpen yder på daglig basis gratis retshjælp til borgere som har brug for det, og som typisk ikke kan betale for det. Under Kulturdagene vil vi kunne tilbyde lettere juridiske rådgivning, som er af overordnet karakter.

  Projektet er støttet med 3.500 kr.

  Behandlet maj 2020

 • Fra Sundhedshus til varig motionsdeltagelse - Foreningen Idrætsfællesskabet

  Etablering af idrætstilbudet Walking Football for motionsuvante borgere med Kol, Diabetes 2 eller en hjerte-kar sygdom. I samarbejde med Sundhedshuse i og omkring Valby får borgere en lettere overgang fra rehabiliteringsforløb til varig motionsdeltagelse.

  Projektet er støttet med 11.845 kr.

  Behandlet maj 2020

 • BUSTER Filmfestival i Valby - mediedannelse og filmoplevelser for børn og unge

  Forløbet understøtter udviklingen af en fælles bydelsidentitet ved at give et indblik i, hvordan børn og unges stemmer lyder i Valby anno 2020.

  Projektet er støttet med 43.853 kr.

  Behandlet maj 2020

Juni 2020

 • Intugreen - World Safari – Naturfortællinger i Valby

  World Safari er en gratis lokationsbaseret app med lokal naturformidling gennem digitale oplevelsesuniverser for hele familien.

  Projektet er støttet med 30.000 kr.

  Behandlet juni 2020

 • Pia Svanholm, Vigerslev Bibliotek og Signe Petersson, Valby Bibliotek - Sprogstimulerende besøg for institutioner, på biblioteket

  Bibliotekerne i Valby ønsker at tilbyde sprogstimulerende teater og yoga, til mindre ressourcestærke børn, via deres daginstitutioner.

  Projektet er støttet med 10.000 kr.

  Behandlet juni 2020

 • Copenhagen Opera Festival - 100 opera-øjeblikke til København

  Copenhagen Opera Festival i stedet for at afholde sin festival, give 100 operaøjeblikke til København. Udvalgte institutioner, baggårde, arbejdspladser og gader vil blive bevæget af små intime øjeblikke af levende opera, med øje for corona og de restriktioner der følger med.

  Projektet er støttet med 20.000 kr.

  Behandlet juni 2020

 • Metropolis – Københavns Internationale Teater - WA(L)KING COPEN HAGEN – 50 kunstnere, 50 vandringer, 50 dage

  Metropolis har inviteret 50 kunstnere til at skabe 50 vandringer gennem København i løbet af 50 dage – som en dagbog fra en storby, hvor corona-krisen sætter dagsordenen og har ændret vores dagligdag radikalt. Hver kunstner går i 12 timer og starter hjemmefra. Hver time giver de livstegn via live-stream.

  Projektet er støttet med 25.000 kr.

  Behandlet juni 2020

 • Kraftwerket - Kraftwerkets Forskønnelse af pladsen/containerne

  Vi ønsker at beklæde containeren på Toftegårds plads –

  Ideen er at få dem alle træbeklædt og med skråt ”hustag” lig den man finder bag Nørrebro hallen. * i bilag ses billede eksempler.

  Projektet er støttet med 30.000 kr.

  Behandlet juni 2020

 • Samvirkende Menighedsplejer - Kirkeligt socialt arbejde til gane og hjerte (Kulturdagepuljen)

  Vi vil gerne invitere lokale borgere indenfor for at de kan høre om husets historie og få indblik i, hvordan de, som frivillige, kan være med til at gøre en forskel for andre eller hvordan de selv eller en bekendt kan få glæde af de ak-tiviteterne på SMP. SMP tjener ikke på disse aktiviteter.

  Projektet er støttet med 5.500 kr.

  Behandlet juni 2020

 • Valbyspil - Besøg af Bobo og Flødebolle-Bent (Kulturdagepuljen)

  Valbyspil vil i år fokusere på at give publikum en børnevenlig og god oplevelse. Vi får besøg i vores infotelt af 2 figurer: Ballonklovnen Bobo og Flødebolle-Bent. Bobo laver balloner til børnene, og Bent stiller sig op som skydeskive for flødeboller.

  Projektet er støttet med 3.800 kr.

  Behandlet juni 2020

 • Foreningen We Dance DK - Mette Soraya Svane - World Scene på Tingstedet (Kulturdagepuljen)

  På basis af de gode erfaringer med Worldteltet 2019 påtænkes at lave en World scene med indslag fra lokale musikere og foreninger mm. Der vil være fokus på dans, musik og teater for børnefamilierne.

  Projektet er støttet med 67.500 kr.

  Behandlet juni 2020

 • Bosnisk Kultur Center - Præsentation af bosnisk kultur gennem mad, drikkevarer, musik og dans (Kulturdagepuljen)

  Vores grundlæggende opgave at bevare den bosniske folkekulturarv, folklore spil, sange og skikke ved hjælp af traditionelle musik og folkedragt kostumer. Vores mål er, at vores børn og unge skal socialisere og gennem leg og sang for at lære om vores skikke og bevare vores kultur og tradition.

  Projektet er støttet med 7.000 kr.

  Behandlet juni 2020

 • Trut Brass Band - Alsang På Tingstedet den 4. september 2020 (Kulturdagepuljen)

  Trut Brass Band (som er stiftet af tidligere K 23 musikere) havde tænkt sig at fejre befrielsesdagen den 4. maj. Da dette ikke har kunnet lade sig gøre på grund af Corona Virussen, ønsker vi at lave et Alsangs arrangement i forbindelse med Valby Kulturdage.

  Projektet er støttet med 9.500 kr.

  Behandlet juni 2020

August 2020

 • Ajax København - Inkluderende fællesskaber gennem E-sport

  Vi ønsker at lave E-sport kombineret med fysisk aktivitet. Træningen vil ligge i målgruppens fritid, og primært blive varetaget af frivillige trænere.

  Projektet er støttet med 30.000 kr.

  Behandlet august 2020

 • Rollespilsfabrikken - En kæmpe trold flytter ind i Valby

  Valby skal have en trold! Genbrugskunstneren Thomas Dambo og foreningen Rollespilsfabrikken er i gang med at bringe trolde til København, og en af dem skal ende i Valby.

  Projektet er støttet med 50.000 kr.

  Behandlet august 2020

 • Valbyspil - Jubilæumsforestilling

  Valbyspil vil gerne improvisere næste forestilling frem, med professionel instruktør, da det er vores 25 års jubilæum.

  Projektet er støttet med 20.000 kr.

  Behandlet august 2020

 • Year One - klimalov år et - Year One – Klimasamtale

  Tanken med arrangementet er at facilitere en samtale om klima og grøn omstilling i forbindelse med år et – efter klimaloven. Der vil være fokus på emner og konkrete problemstillinger på både individ og samfundsmæssig plan.

  Projektet er støttet med 20.000 kr.

  Behandlet august 2020

 • Gunnar Wille - Gunnar´s Wille Valby Gavl

  Vi er en lille gruppe graffiti kunstnere med base i Valby. Vi har fået mulighed for at male den store gavl bag biblioteket i Annexstræde 2. Vi søger støtte til diverse udgifter. Det er en høj gavl og vi må op på en lift for at nå toppen. Planen er at gå i gang i efteråret 2020.

  Projektet er støttet med 42.500 kr.

  Behandlet august 2020

 • Klubberne i Valby v/Meryam Bachisse - Børne- og Ungehjørne (Kulturdagepuljen)

  Et område lørdag d.5/9-2020 til Valbykulturdag anno 2020 hvor børn og unge kan folde deres kreativitet ud, møde hinanden hvor fysiske eller sociale barrierer nedbrydes gennem det fælles tredje.

  Projektet er støttet med 27.250 kr.

  Behandlet august 2020

 • Hos Peter Kjær og Bossa Nova Klub - Bossa Nova hygge i Valby (Kulturdagepuljen)

  Hos Peter Kjær, byder op til en eftermiddag med hyggelig Bossa Nova musik. Da kulturdagene i år er spredt lidt ud, vil bandet Bossa Nova Club, stå ude på fortovet og skabe glæde og hygge, på den første del af Valby Langgade.

  Projektet er støttet med 10.000 kr.

  Behandlet august 2020

 • Valby Skakklub - Simultan med dansk skak stormester (Kulturdagepuljen)

  Valby Skakklub ønsker at afholde en Skaksimultan forestilling, hvor der for interesserede Valby borgere, og andre, vil være mulighed for gratis at spille imod en berømt dansk Stormester i Skak.

  Projektet er støttet med 3.500 kr.

  Behandlet august 2020

 • Ajax Kbh., Boldklubben Fremad Valby, Boldklubben Frem, Hafnia-Hallen - Gadebold i Valby – mød dine lokale klubber til Kulturdagene (Kulturdagepuljen).

  ”Gadebold i Valby” er et samarbejde imellem 3 klubber i Valby Idrætspark, BK Frem, BK Fremad Valby, Ajax København, og Hafnia-Hallen. Vi laver forskellige boldaktiviteter til kulturdagene på en måde som både tiltrækker aktive og tilskuere i alle aldre.

  Projektet er støttet med 15.000 kr.

  Behandlet august 2020

 • Skrot og Tuti v/ Søren ”Saxoman” Hindborg - Skrot & Tuti og Den magiske skraldespand (Kulturdagepuljen)

  ’Skrot og Tuti og Den magiske skraldespand’ handler om baggårdskatten ’Skrot’, der elsker at spille på sin saxofon, og som bor i ’Den forsvundne baggård’ lige dér, hvor ’Den magiske skraldespand’ står.

  Projektet er støttet med 16.000 kr.

  Behandlet august 2020

 • Katja Gade - Lys i Mørket – Musik og Kærlighed til alle (Kulturdagepuljen)

  Lys i Mørket – Musik og Kærlighed til Alle er en aften der byder på musik og god stemning der rammer bredt.

  Projektet er støttet med 35.000 kr.

  Behandlet august 2020

 • FabLab, Materiale-centralen og Zone2 V/ Kultur V - Kreazone på Toftegårds Plads (Kulturdagepuljen)

  Copenhagen FabLab, Materialeværkstedet og Zone2 vil sammen lave workshops der har fokus på reparation, upcycling og udsmykning af tøj, klæder og tilbehør.

  Projektet er støttet med 13.500 kr.

  Behandlet august 2020

 • MyHorizon.dk - Vestafrikansk Trommedans (Kulturdagepuljen)

  Vi vil synge flotte afrikanske sange for og med Valbys borgere, danse og optræde for og med dem i håb om at sprede glæde, positiv energi og fællesskab.

  Projektet er støttet med 6.000 kr.

  Behandlet august 2020 

 • Københavns Fægteklub - Moderne Sports Fægtning og Historisk Fægtning (HEMA) (Kulturdagepuljen).

  At på en attraktiv måde vise Moderne Sportsfægtning og historisk fægtning (HEMA) . På grund af CORONA restriktioner vil der være begrænset tilgang til ”prøv selv” fægtning, men der være mulighed for deltagelse i nogle af de specielle opvarmningsprogrammer til fægtning.

  Projektet er støttet med 2.160,55 kr.

  Behandlet august 2020 

 • VOC Valby - Besøg det nye VOC Valby (Kulturdagepuljen)

  Der inviteres indenfor i og omkring huset begge kulturdage med et program fyldt med musik, event, foredrag og aktiviteter for hele familien.

  Der bydes gratis på Kaffe/Kage samt frikadelle og flæskestegsandwich til indkøbspris.

  Projektet er støttet med 10.000 kr.

  Behandlet august 2020

September 2020

 • Boldklubben FREM - Børnefodbold i Boldklubben FREM

  Støtte til børnetrænerne på vores hold fra 2-9 år med en boldvogn som kan lette hverdagen i form af opbevaring og transport af alle materialer som skal bruges til træning og kampe.

  Projektet er støttet med 10.000 kr.

  Behandlet september 2020

 • Kulbaneparkens Venner - Dragedag i Kulbaneparken

  Arrangementet i år vil blive sammenkædet med et kæmpe kaffebord, en næsten 2 meter lang kage dekoreret med en illustration af Kulbaneparken, en pølsevogn for dem der ikke er til søde sager og selvfølgelig en workshop med dragebyggesæt, færdige drager klar til at sætte op, alt under kyndig vejledning.

  Projektet er støttet med 13.800 kr. 

 • Isaac Matarín Salvador - Gavlmaleri i Valby

  Gavlmaleri på Mosedalvej 7. Tre dage til at male, hvor valbyborgere aktivt kan følge med i tilblivelsen. Det hele dokumenteres med billeder og professionel video til sociale medier.

  Projektet er støttet med 15.050 kr. 

 • Alteration - Kommunal Komposition – Oplæsning og nykomponeret musik i et meget anderledes år i København.

  Kommunal Komposition prøver at sætte nye ord og lyd på den tvivl, uvished men også mulighed for forandring, vi alle føler i disse tider med Coronavirus, nedlukning og genåbning ved at skabe en fælles oplevelse i samarbejde med UnderWerket ved Toftegårds Plads.

  Projektet er støttet med 10.600 kr. 

Oktober 2020

 • Valbyhavens permakulturgruppe - Valbyhaven, Kulturhusets forhave

  Vi ønsker at udvikle Valbyhavens/Kulturhusets uderum, med yderligere begrønninghavemøbler og bedre (mere professionel) skiltning i haven.

  Projektet vil sikre at Valbyhaven bliver et mønstereksempel både i design og funktioner, på en “Skovhave”, som samtidigt skaber muligheder for aktiviteter for alle grupper/borgere både i og udenfor huset.

  Projektet er støttet med 18.000 kr.

  Behandlet oktober 2020

 • CFC Kort &Dok (producer Ulrik Gutkin) - Connections-Intet menneske er en ø.

  Videoinstallation der bevarer øjebliksbilleder af forskellige menneskers personlige oplevelser i karantænetiden i hele verden. Borgere i Valby inviteres til at bidrage til værket med egne videoer og fotos fra Corona-tiden, og materialet bliver del af den kollektive historie!

  Projektet er støttet med 14.236,75 kr.

  Behandlet oktober 2020 

De har fået støtte i 2019

Lokaludvalget behandler puljeansøgninger på det månedlige møde anden tirsdag i måneden, juli undtaget. Her kan du se, hvem der indtil videre har fået støtte i år.

Måske bliver du inspireret til at sende en ansøgning?

Se hvordan du selv kan søge Lokalpuljen lige her:

Januar 2019

 • Ungdommens Røde Kors Lokalafdeling: Sej Sommer ‘19

  Sej Sommer afholdes en uge i sommerferien i 2019, hvor der hver dag gennemføres aktiviteter eller udflugter for børn i alderen 8-12 år, der bor i Valby og som af sociale eller økonomiske grunde ikke har aktiviteter i deres sommerferie.

  Projektet er støttet med 15.500 kr.

  Behandlet januar 2019

 • Valby Boldklub: Styrk Frivilligheden

  Vi ønsker at udarbejde en trænermappe til vores frivillige forældretrænere. Dele af træningsmappen udformes af en sportskonsulent.

  Projektet er støttet med 3.125 kr. til konsulentydelser.

  Behandlet januar 2019

 • SURF Valby: Frivilliggalla ‘19

  Den fælles fest skal styrke de sociale netværk mellem beboerne, så de kan inspirere hinanden. Samtidigt er festen med til at øge trygheden og styrke tilliden i områderne, da beboere af forskellige alder og kulturer er fælles om at fejre deres frivillighed.

  Projektet er støttet med 12.000 kr.

  Behandlet januar 2019

 • Julie – lokal ildsjæl: Pilotprojekt Folkekøkken i Vigerslev

  Vigerslev/Kulbanekvarteret mangler kulinariske og kulturelle tilbud, der samler den mangfoldige beboersammensætning der er i området, som skaber mulighed for at man kan indgå i nye fællesskaber, og som samtidigt virker tryghedsskabende i en lidt usammenhængende og kold bydel. Med etablering af et Folkekøkken i aulaen på Lykkebo Skole ønskes denne mangel, i samarbejde med, særligt Lykkebo skole og Fritidscenter ydre Valby imødekommet.

  Projektet er støttet med 27.250 kr.

  Behandlet januar 2019

 • Kulturcafeen Vigerslevvej: Kultur- og traditionsdage februar-marts-april

  Netværkets ønsker at skabe smil og glæde og sende mætte gæster hjem med et smil på læben ……! Tryghed og samvær og glæde er vort motto..!

  Projektet er støttet med 12.000 kr.

  Behandlet januar 2019

Februar 2019

 • Integrity X: Gamers Galaxy i Hafnia-Hallen

  Arrangementet består af en Counter Strike turnering med blandede hold, samt en kæmpe FunZone med masser af minigames og sociale aktiviteter. Alt dette med fokus på at skabe et socialt rum for alle dem der har lyst til at tage del i fællesskabet.

  Projektet er støttet med 50.000 kr.

  Behandlet februar 2019

 • Ålholm Skole: Opsætning af Pyramidens Hemmelighed

  Det er 11. år i træk, at skolen sætter et stort teaterstykke op, og vi har gennem årene oplevet en stigende bedre kontakt til bydelen og lokalsamfundet gennem projektet.

  Visionen er, at Ålholm Skole kommer til at fungere som en slags kulturcenter, hvor vi er med til at sammenkæde forskellige institutioner i området og samtidig kan profilere os selv som en god og synlig folkeskole i lokalsamfundet.

  Projektet er støttet med 25.000 kr.

  Behandlet februar 2019

 • TheBigBand: Ind i musikken.

  Med hjælp fra lokaludvalgene Valby, Østerbro og på Amager, har vi et tilbud til musikelever fra gymnasier og lokale borgere, om at møde musikken på en mere intensiv måde.

  Projektet er støttet med 20.000 kr.

  Behandlet februar 2019

 • Den bemandede legeplads i Valbyparken: IT-støttet undervisning

  At skabe og gennemføre GPS-baserede læringsløb i Valbyparken og på Tippen, der direkte understøtter undervisningen i.h.t. læreplansmål hos institutioner og skoler.

  Deltagelse i projektet er gratis for deltagerne og tilbydes bl.a. ved hjælp af portalerne Åben skole og Åben daginstitution.

  Projektet er støttet med 21.592 kr.

  Behandlet februar 2019

 • CPH:DOX - VALBY:DOX - Nordens største dokumentarfilmfestival kommer til din bydel!

  CPH:DOX, Københavns Internationale Dokumentarfilmfestival, har været minimalt repræsenteret i Valby – det gør vi noget ved nu!

  VALBY:DOX bringer Nordens største dokumentarfilmfestival til Valby i samarbejde med stærke lokale partnere.

  Projektet er støttet med 30.000 kr.

  Behandlet februar 2019

 • Fisketur for Kulbanekvarteret

  Fisketuren er noget som får mændene til at rejse sig op af sofaen og melde sig. Fokus vil stadig være på far- søn, men vi åbner også for muligheden, så mødre også kan deltage.

  Projektet er støttet med 11.500 kr.

  Behandlet februar 2019

 • FLÆS satirekollektiv: De Kongelige Statuer

  KONGELIGE STATUER er en satirisk mockumentary web-serie, skabt af FLÆS, et satirekollektiv.

  Vi ønsker at optage store dele af web-serien i Valby, og inddrage de unikke locations og kulturskatte, som bydelen byder på.

  Projektet er støttet med 20.000 kr.

  Behandlet februar 2019

 • Panna - kreativ street fodbold- til de unge i Valby

  Projektet går ud på at tilbyde unge fra Valby (ca. 30 piger og drenge, som kommer i Hafnia hallen) undervisning i Panna –kreativ streetfodbold.

  Projektet er støttet med 15.000 kr.

  Behandlet februar 2019

Marts 2019

 • Idræt og Samvær i Folehaven

  Ansøgning fra Kirsebærhaven Skole, Fritidshjemmet Rumraketten, SURF Valby og Tryghedspartnerskabet i Folehaven.

  Idræt og Samvær (ISA) er et tilbud til foreningsløse børn og unge i udsat by. ISA giver dem mulighed for at dyrke foreningsidræt en dag om ugen på deres egen skole i umiddelbar forlængelse af skoletiden.

  Projektet er støttet med 50.000 kr.

  Behandlet marts 2019

 • Murda Twinz Getdown vol. 4

  Murda Twinz Getdown er en frivillig drevet non profit festival, som har et fokus på hardcore punk fra ind- og udland. Festivalen er i al sin levetid blevet afholdt i Valby Kulturhus og i UnderWerket.

  Projektet er støttet med 25.000 kr.

  Behandlet marts 2019

 • Summer Jazz ‘19

  Summer Jazz planlægges at blive afholdt d. 5.-14. juli 2019. Visionen er at bringe New York til København.

  Projektet er støttet med 35.000 kr.

  Behandlet marts 2019

 • Dragedag i Valbyparken

  Vi vil gerne afholde en dragedag i Valbyparken søndag d 28. april kl. 14-16 på det store grønne område ud mod vandet ved Tudsemindevej. Denne søndag eftermiddag kan alle valbyborgere og andre komme med deres egen drage eller låne en drage hos os (gratis) og sammen sætte drager op.

  Projektet er støttet med 5.200 kr.

  Behandlet marts 2019

April 2019

 • Valby Kunstforening & Valby Kunsthåndværkere: Kunst på Tingstedet

  Hvert år på Grundlovsdag og for 19. gang arrangerer Valby Kunstforening i samarbejde med Valby Kunsthåndværkere en kunstdag med Montmartre stemning i Valby.

  Projektet er støttet med 10.000 kr.

  Behandlet april 2019

 • Klubberne i Valby Fritidscenteret Ydre Valby: Kultur på tværs kulturstival for Børn og Unge

  Midtpunktet for festivalen er en festivalscene, hvor børnene og de unge kan optræde med alt fra dans, sang, musik over teater, stand-up og gøgl.

  Rundt om scenen er der boder og aktiviteter, hvor børnene og de unge kan prøve kræfter med og opleve forskellige kulturtilbud, der er aktuelle lige nu.

  Projektet er støttet med 40.000 kr.

  Behandlet april 2019

 • Hafnia-Hallen & Street Society: Street Power – motorik og styrketræning for udsatte unge

  Street Society og Hafnia-Hallen laver et nyt styrketrænings- og ambassadørprojekt, der dels skal øge lokale unges tilknytningsforhold til Hafnia-Hallen i en positive retning og samtidig styrke de unge deltageres fysiske tilstand og generelle sundhed.

  Projektet er støttet med 25.000 kr.

  Behandlet april 2019

 • Helhedsplanerne SURF Valby og Fællesskaberne Sjælør-Sydhavnen: Løb Mellem Husene og Fællesskabsfest

  Helhedsplanerne SURF Valby og Fællesskaberne Sjælør-Sydhavnen vil arrangere et løb og tilhørende løbetræning, samt i samarbejde med Cafe og genbrug etablere en fællesskabsfest, der kan samle både beboere, frivillige og løbere omkring Folehaven.

  Projektet er støttet med 50.000 kr.

  Behandlet april 2019

 • Lykkebo Skole: KOLLEKTIVT MURMALERI - vi maler stort i fællesskab

  Lykkebo Skole søger om støtte til fernisering, maling og kunstnerhonorar i forbindelse med et længere undervisningsforløb med billedkunstnerne Sara Trier og Ada Ortega Camara for hele 5. årgang.

  Forløbet vil munde ud i et kollektivt murmaleri i skolegården på 12×2 m, udviklet og malet af 5. årgang.

  Projektet er støttet med 17.000 kr.

  Behandlet april 2019

 • SURF Valby & frivillige i Valbyejendommene: Naboskabsdag 2019

  Naboskabsdagen er en offentligt tilgængelig festdag, hvor frivillige Valby-borgere i samarbejde med SURF Valby fejrer fællesskab på tværs i området. Områdets beboere bidrager med både deres tid og deres talenter til festen – de organiserer blandt andet loppemarked, banko, dans og bålpandekager.

  Projektet er støttet med 10.000 kr.

  Behandlet april 2019

 • Iftin Forening: Afslutningsfest for Valbyborgere

  Vi vil gerne give børn og unge fra udsatte boligområder en god uforglemmelig forståelse af lektiehjælp/ uddannelse og sport. Derfor søges der støtte til gennemførelse af nogle kulturelle aktiviteter og ture.

  Projektet er støttet med 9.300 kr.

  Behandlet april 2019

 • BorgerRetshjælpen: Juridisk litteratur + Arrangementsforplejning

  Projektet har til formål at bidrage til integrationen ved at inkludere kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i samfundet i samarbejde med andre NGOer og foreninger.

  Projektet er støttet med 12.340 kr.

  Behandlet april 2019

 • Børns Vilkår: Madklubben

  Madklubben er et folkekøkken, der samler lokale børnefamilier til regelmæssige madoplevelser i fællesskabets-, maddannelsens- og bæredygtighedens tegn.

  Projektet er støttet med  26.940 kr.

  Behandlet april 2019

 • Erindringfabrikken på vegne af plejehjem i Valby: Erindringssaloner

  Igennem fortælling, sang, musik, gamle genstande og legendariske lydklip tegner vi et billede af krigs- og efterkrigstidens Danmark, hvor deltagernes erindringer inddrages som levende historiebilleder.

  Projektet er støttet med 35.000 kr.

  Behandlet april 2019

 • Kulturdagepuljen: Mette Svane, World Scene

  På basis af de gode erfaringer med beduinteltet i 2016 påtænkes at lave en World scene med indslag fra lokale musikere og foreninger mm. Der vil være fokus på dans, musik og teater for børnefamilierne.

  Projektet er støttet med 59.500 kr.

  Behandlet april 2019

 • Kultur V & Timotheuskirken: VM i foredrag – Valbymesterskaberne

  VM i Foredrag 2019 samler Valbys Borgere omkring en konkurrence, der sætter fokus på formidling, ordkundskab og udvikling. VM i Foredrag bidrager med fem åbne og gratis arrangementer, hvor både deltagere og publikum har mulighed for at lære noget nyt.

  Projektet er støttet med 11.000 kr.

  Behandlet april 2019

Maj 2019

 • Mohammed Sobhie, Bo-vita - Fædreindsats i hele Valby

  Mange mænd ønsker at skabe plads til fællesaktiviteter, og derfor vil vi gerne invitere familier med børn, til nogle gode oplevelser, som kan skabe relationer på tværs af Valby.

  Projektet er støttet med 14.000 kr.

  Behandlet maj 2019

 • Naturlegepladsen og Clorofille - Årstidernes mange skatte i Valby Parken

  Hvis vi ikke kun føler os som gæster når vi er en tur i parken, men føler vi os hjemme og en del af naturen falder det naturligt at tage hånd om og passe på de steder.

  Det er derfor vi gerne vil tilbyde årstids opdagelses sanketure og workshops.

  Projektet er støttet med 12.000 kr.

  Behandlet maj 2019

 • Teater på Tværs - Monster

  Teater på Tværs er en ambitiøs vækstlags-teatergruppe, der udfordrer tabubelagte emner. Vi vil skabe en forestilling med arbejdstitlen “’MONSTER”, hvor vi tager fat i det tabubelagte emne; pædofili.

  Projektet er støttet med 7.500 kr.

  Behandlet maj 2019

 • Buster – filmfestival for børn- og unge: Mediedannelse og filmoplevelser for børn og unge

  “Buster i Valby” sætter fokus på film- og mediedannelse for Valbys børn og unge i alderen 5-16 år, når vi vil åbne dørene for medieworkshops for skoler der sætter fokus på kritisk mediedannelse og invitere børnefamilier til dialogskabende filmoplevelser med tilknyttede workshops.

  Behandlet maj 2019

 • Folehavefestival samarbejdet - Folehavefestivalen 2019

  Gennem et samarbejde omkring en festivaldag for alle i området, kan man samle beboere af alle typer i nye netværk.

  Dagen byder på både læring og oplevelser, når området inviterer resten af byen herud i hjørnet af Valby.

  Projektet er støttet med 40.000 kr.

  Behandlet maj 2019

 • Etablering og drift af 2. sektion af Plantekassehaven i gårdrummet Vinhaven 41-49

  Formålet med udvidelsen af Plantekassehaven, som der søges midler til), er at styrke dens funktion som rollemodel for lignende initiativer i afdelingens øvrige 25 gårdrum til fremme af hhv. beboernes viden og erfaring med at dyrke og spise økologiske krydderurter og grøntsager og beboernes glæder ved at være med til at skabe en fælles havedyrknings- og madkultur i afdelingen.

  Projektet er støttet med 5.000 kr.

  Behandlet maj 2019

 • Fritidscenter Ydre Valby/Løbehold2500 - Valbyløbet 2019

  Fritidscenter Ydre Valby afvikler for tredje år i træk et motionsløb, Valbyløbet. Formålet med arrangementet er at lade de unge indgå i konstruktive fællesskaber, hvori der også er aktiv forældreinvolvering.

  Projektet er støttet med 25.000 kr.

  Behandlet maj 2019

 • Cafe Rosenhaven - Sommermusik og liv i Cafe Rosenhaven

  Projekt ‘Sommermusik og liv i Café Rosenhaven fra maj til september’ vil give besøgende i Valbyparken mulighed for at deltage i i alt 12 koncerter.

  Projektet er støttet med 20.000 kr.

  Behandlet maj 2019

 • Grundejerforeningen Kløverbladet - Fysisk aktivitet i Karensparken

  Karensparken er grundejerforeningen Kløverbladets grønne anlæg, som er åbent for offentligheden. Stedet kunne godt trænge til et løft med hensyn til muligheder for fysisk aktivitet og leg, særligt nu hvor kvarterets befolkningsunderlag stiger markant.

  Projektet er støttet med 17.000 kr.

  Behandlet maj 2019

 • Teater V - Valbys del af teaterfestivalen CPH STAGE 2019

  Vi søger til deltagelse på Teaterfestivalen CPH STAGE 2019, og til at kunne præsentere bydelens borgere for en bredest mulig vifte af vellykket teaterkunst.

  Projektet er støttet med 26.000 kr.

  Behandlet maj 2019

 • Willis x Maani - Trashy AestheticA

  Aktiviteten vil foregå således at hver deltager samler ting ind i Valbys gader. Tingene skal indgå i et knustværk. Deltagerne samles med kunstnerne på fx TH Bar, hvor der vil være stillet borde op med maling, lim og plader. Der laver hver deltager sit Trash Aesthetica værk.

  Projektet er støttet med 5.600 kr.

  Behandlet maj 2019

Juni 2019

 • Ældresagen Valby - Fællesspisning for ensomme

  Projektet har til formål at fremme sociale relationer hos ensomme via fællesspisning med 18-20 deltagere en gang om måneden i efteråret.

  Projektet er støttet med 6.000 kr.

  Behandlet juni 2019

 • Samvirkende Menighedsplejer - Kirkeligt socialt arbejde til gane og hjerte (Kulturdagepuljen)

  Vi vil gerne invitere lokale borgere indenfor for at de kan høre om husets historie og få indblik i, hvordan de, som frivillige, kan være med til at gøre en forskel for andre eller hvordan de selv eller en bekendt kan få glæde af de aktiviteterne på SMP.

  Projektet er støttet med 4.200 kr.

  Behandlet juni 2019

 • Valbyspil – De skøre cyklister- (Kulturdagepuljen)

  Vores cyklister vil kunne opleves i hele Valby Langgade. Både som indøvede optrin og optog. Vi vil interagere med gæsterne i gaden, og få dem til at more sig.

  Projektet er støttet med 3.500 kr.

  Behandlet juni 2019

 • Borgerretshjælpens stand på Valby kulturdage (Kulturdagepuljen)

  Borgerretshjælpen yder på daglig basis gratis retshjælp til borgere som har brug for det, og som typisk ikke kan betale for det. Under Kulturdagene vil vi kunne tilbyde lettere juridiske rådgivning, som er af overordnet karakter.

  Projektet er støttet med 3.000 kr.

  Behandlet juni 2019

 • Fesser & Hannetove Hæklund / de frivillige - Kulturdage i Valby / Send et smil…… (Kulturdagepuljen)

  Begge dage åbner Fesser åbner Teltet med musik og sang af spillemændene og så bydes der på boder med Dåsekast/ Dart/ Bob spil/  Ringspil/ Petanque og selvfølgelig Lotteri og herligt Banko spil – alt imens kaffen bliver brygget og vi smager herligt hjemmebag.

  Projektet er støttet med 10.500 kr.

  Behandlet juni 2019

 • KØBENHAVNS FÆGTEKLUB - Moderne Sportsfægtning og Historisk Fægtning (Kulturdagepuljen)

  KØBENHAVNS FÆGTEKLUB – ”ÅRETS FÆGTEKLUB 2019” – tilbyder alle fra seks år at prøve Moderne Sportsfægtning. Der fægtes med specialudstyr af plastik og der anvendes illuderet elektrisk markeringsudstyr (HitMate), hvor der ved træf lyser en lampe og lyder en lyd.

  Projektet er støttet med 2.311 kr.

  Behandlet juni 2019

 • Trut Brass Band - Populærmusik koncert (Kulturdagepuljen)

  At give populærmusik koncert. At få folk til at blive glade i låget, og søde og rare ved at høre dejlig musik i Valby bymidte, og evt. ta’ sig en lille svingom. Og at underholde så mange af bydelens beboere, med populær musik spillet af Valbys eneste Brass Band, som muligt.

  Projektet er støttet med 2.000 kr.

  Behandlet juni 2019

 • TH Bar - Valby Kulturdage 2019 (Kulturdagepuljen)

  TH Bar sætter endnu engang et kæmpe setup med borde/bænke, lys, anlæg og et stærkt musikprogram. Vi er allerede nu i kontakt med flere kunstner.

  Projektet er støttet med 36.000 kr.

  Behandlet juni 2019

 • Valby Kulturhus - Valby Kulturhus Aktivitetstelt (Kulturdagepuljen)

  Valby Kulturhus ønsker at lave et aktivitetstelt på Tingstedet til Valby Kulturdage, hvor husets kulturskabere kan være med til at arrangere oplevelser for Valbys borgere.

  Projektet er støttet med 22.000 kr.

  Behandlet juni 2019

 • Valby Bladet - Valby Bladet 100 års fødselsdag lørdag den 31. August (Kulturdagepuljen)

  At synliggøre Valby med artikler i gennem de sidste 100 år. Der vil på dagen kunne ses gamle aviser i vores stand samt konkurrencer til Valbys borgere. Der vil på dagen kommer underholdning af diverse kunsterne.

  Projektet er støttet med 14.000 kr.

  Behandlet juni 2019

 • Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv - Lokalhistorien kommer ud på gaden – lokalhistorisk udstilling på Valby Langgade (Kulturdagepuljen)

  Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv har i mange år deltaget i Valby Kulturdage ved at holde åbent i Arkivets lokale, ved flere år at åbne en ny udstilling og med byvandringer.

  Vi ønsker nu, at flere får opmærksomhed på aktiviteterne. Derfor vil vi i år ud på gaden med en udstilling, der fortæller om Valbys hønsekræmmere og om de valbypiger, der solgte fjerkræ på torvet i København.

  Projektet er støttet med 3.000 kr.

  Behandlet juni 2019

 • Den Demokratiske Kurdiske Folkeforsamling - Kurdisk Musik- og Madkunst på en historisk scene (Kulturdagepuljen)

  Ved dette arrangement vil en scene tilrettelægges med pynt og kunst fra Mesopotamien, mens der samtidigt kridtes op for musikalske indslag og madlavning på scenen.

  Projektet er støttet med 15.000 kr.

  Behandlet juni 2019

 • Copenhagen Music - Copenhagen Music på Valby Kulturdage (Kulturdagepuljen)

  Copenhagen Music er den største forening af sin art og flyttede ind i Valby Idrætspark. Vi ønsker I forbindelse med Valby Kulturdage at afholde vores deres årlige sommerfestival, og glæder os til at sende en bølge af fed livemusik gennem Valby.

  Projektet er støttet med 6.500 kr.

  Behandlet juni 2019

 • Valby Skakklub - Simultanskak med dansk stormester under Valby Kulturdage. (Kulturdagepuljen)

  Valby Skakklub ønsker, lørdag under Valby Kulturdage, at afholde en simultanskak forestilling midt på Valby Langgade hvor der vil være mulighed for gratis at spille imod en berømt dansk Stormester i Skak.

  Projektet er støttet med 3.000 kr.

  Behandlet juni 2019

 • Teater V - Professionelle gæstespil på Kulturdagene (Kulturdagepuljen)

  Vi søger til Valby-deltagelse på Teaterfestivalen CPH STAGE 2019, og til at kunne præsentere bydelens borgere for en bredest mulig vifte af i vellykket teaterkunst.

  Projektet er støttet med 27.150 kr.

  Behandlet juni 2019

August 2019

 • Iftin - Iftin på Valby Kulturdage (Kulturdagepuljen)

  Under Kulturdagene vil Iftin Forening invitere indenfor i teltet til smagen, synet og duften af Somalia i Valby.

  Projektet er støttet med 4.800 kr.

  Behandlet august 2019

 • Jessica Rasmussen - Musik Er Lig Med kærlighed (Kulturdagepuljen)

  At lave en koncert på Valby Kulturdage forskellige lokale artister (musik, dans, poetry og andre former for kunst) det vil være brugbart for alle Valbys borgere store, små, unge og gamle. At gøre folk glade.

  Projektet er støttet med 35.000 kr.

  Behandlet august 2019

 • Copenhagen Floorball Club - Floorball som en del af Valbys DNA (Kulturdagepuljen)

  Projektet skal skabe bevidsthed om Copenhagen Floorball Clubs aktiviteter i Valby Idrætspark og Prøvehallen. Både de almindelige foreningsaktiviteter, men også de mange sociale indsatser og tilbud, samt skabe et tilhørsforhold til ligaholdende.

  Projektet er støttet med 7.450 kr.

  Behandlet august 2019

 • Materialecentralen - Upcycling for grønnere fremtid (Kulturdagepuljen)

  Our association wants to provide cultural activities promoting upcycling workshops to raise awareness about recycling and creative reuse of waste.

  Projektet er støttet med 10.000 kr.

  Behandlet august 2019

 • VOC Valby – Valby Kulturdage – SeniorHuset (Kulturdagepuljen)

  Vi ansøger Lokalpuljen om tilskud til aktiviteter på Valby Kulturdage.

  Formålet med vores aktiviteter er at informere og fremvise hvad vores forening/center kan tilbyde ældre i Valby, at byde borgerne på en kop kaffe og lidt kage, at tilbyde lidt underholdning i form af fællessang og levende musik.

  Projektet er støttet med 3.000 kr.

  Behandlet august 2019

 • Sport og Bold – Valby Kulturdage 2019 (Kulturdagepuljen)

  Sport og Bold er et samarbejde imellem 3 klubber i Valby Idrætspark, BK Frem, BK Fremad Valby, Valby Boldklub, og Hafnia-Hallen. Vi laver fodboldaktiviteter til kulturdagene på en måde som både tiltrækker aktive og tilskuere i alle aldre.

  Projektet er støttet med 8.000 kr.

  Behandlet august 2019

 • Valbys egen biograf – Valby Kino (Kulturdagepuljen)

  Formålet er at sprede kendskabet af Valby Kino og dens aktiviteter (filmklubber såsom seniorbio,børnebiffen, babybio, kinoquizzen, dynebio osv) til borgere i Valby og omegn.

  Projektet er støttet med 4.000 kr.

  Behandlet august 2019

 • Mølle Cafés oldies musiktelt (Kulturdagepuljen)

  Livemusik og DJ under Valby Kulturdage.

  Projektet er støttet med 10.000 kr.

  Behandlet august 2019

 • Udbygning af fodboldlegeplads – Boldklubben FREM

  Boldklubben FREM har et område foran klubhuset, som klubben gerne vil gøre mere aktivt. Vi har pt. en multibane og en pannabane, som benyttes flittigt, men ønsker at flere kan være aktive samtidig.

  Projektet er støttet med 4.000 kr.

  Behandlet august 2019

 • OPST:ART Vol. 1 - Sydhavns Teater

  OPST:ART er Sydhavn Teaters nyeste skud på ungdomsområdet, der i tæt samarbejde med Fællesskaberne (Den boligsociale helhedsplan i Sjælør) vil styrke de unge beboere mellem 16-30 år.

  Projektet er støttet med 8.514 kr.

  Behandlet august 2019

 • Sjælør Sommerbio 2019

  Sjælør Sommerbio er et gratis filmfremvisnings-event for beboere i alle aldre der bor alment på Sjælør Boulevard og Valbygårdsvej.

  Projektet er støttet med 14.000 kr.

  Behandlet august 2019

September 2019

 • FC Welcome House/Efterårssæson 2019 – FC Welcome House

  En vigtig del af projekt FC Welcome House er gennem sport at skabe integration og danne relationer imellem FC Welcome House’s unge med flygtningebaggrund og danske unge.

  Projektet er støttet med 10.450 kr.

  Behandlet september 2019

 • Fire efterårsarrangementer (temadage) - Kulturcafe´en/Netværk for ældre & førtidspensionister.

  Efterårsarrangementer er fire temadage med underholdning.

  Projektet er støttet med 6.000 kr. til dækning af kulturelle indslag til det første arrangement.

  Behandlet september 2019

 • BOLDBANEN-en ungdomsforestilling om grænser og identitet – TEATER DØGDI.

  Vi vil bringe ungdomsforestillingen BOLDBANEN til Valby Kulturhus og skabe et GRATIS, ÅBENT arrangement for unge i Valby.

  Projektet er støttet med 10.000 kr.

  Behandlet september 2019

 • Foreningen Cultura sem Fonteiras - 10 års jubilæum Capoeira Malungos Valby

  Vi fejrer 10 års jubilæum hos Capoeira Malungos, Valby og derfor vil vi gerne åbne vores døre og invitere Valby-borgerne til et brag af en kulturoplevelse.

  Projektet er støttet med 20.000 kr.

  Behandlet september 2019

Oktober 2019

 • Med Skolen I Biografen Efterår 2019 - Valby Kino

  MSIB er et tilbud om undervisningsrelaterede film til alle klassetrin. DFI sammensætter en filmpakke med 10 spillefilm for forskellige målgrupper. Til hver film laver DFI undervisningsmateriale.

  Projektet er støttet med 10.000 kr.

  Behandlet oktober 2019

 • Med Skolen I Biografen Forår 2020 - Valby Kino

  MSIB er et tilbud om undervisningsrelaterede film til alle klassetrin. DFI sammensætter en filmpakke med 10 spillefilm for forskellige målgrupper. Til hver film laver DFI undervisningsmateriale.

  Projektet er støttet med 10.000 kr.

  Behandlet oktober 2019

 • Udbrede kendskabet til Borgerretshjælpens kontor i form af plakater, skilte, flyers m.m. - BorgerRetshjælpen

  BorgerRetshjælpen yder på daglig basis gratis retshjælp til borgere som har brug for det, og som typisk ikke kan betale for det. Vi rådgiver inden for en række af områder, man kan f.eks. få hjælp til sager inden for kontanthjælp, statsborgerskab, lejekontrakt, separation/skilsmisse mv.

  Projektet er støttet med 6045 kr.

  Behandlet oktober 2019

 • 48h of Hygge – premiereaften - Jeanne Lehmann

  48h of Hygge er et indie filmfestivals projekt, og har eksisteret siden 2017. Projektet går ud på at engagere børn, unge og voksne i filmskabelse, og der gives således et tema samt tre elementer, og så skaber de deltagende deres film på 48 timer.

  Projektet er støttet med 2496 kr.

  Behandlet oktober 2019

 • Jorden rundt på en dag - Højskolernes Ambassadørnetværk

  Vores projekt tager udgangspunkt i et lande-tema, hvor børnene kommer verden rundt på én dag. De fire forskellige aktivitetsblokke knytter sig til forskellige lande, ét i nord, ét i øst, ét i syd og ét i vest.

  Projektet er støttet med 2000 kr.

  Behandlet oktober 2019

 • Fælles korkoncert i Timotheuskirken med Oktoberkoret og vores venskabskor i Berlin. Ernst Busck koret - Oktoberkoret

  Fælleskoncert, hvor hvert kor har en selvstændig del og der afsluttes med en fællesdel med alle på scenen, der vil også være indslag med opfordring til fællessang.

  Projektet er støttet med 12.000 kr.

  Behandlet oktober 2019

 • Jule-blues-koncert med live-musik og dans i Valby Kulturhus - Blues Dancing CPH

  Den frivillige forening Blues Dancing CPH ønsker at arrangere jule-blues-koncert med live-musik og dans i Valby Kulturhus’ sal. Sahra da Silva Blues Quartet står for at levere lækker Chicago Blues af højeste kvalitet hele aftenen.

  Projektet er støttet med 4.500 kr.

  Behandlet oktober 2019

 • Lys Lanterne Workshop - Zone2 Børnekultur/Valby Kulturhus

  At være med til at skabe liv og hyggelig uhygge på pladsen. Det gør vi ved at lade børn og deres voksne skabe skønne hjemmelavede lamper, i Zone2s Lanterne workshop. Lysende kreationer som de efterfølgende kan tage med hjem.

  Projektet er støttet med 4.500 kr.

  Behandlet oktober 2019

November 2019

 • Teater V på vegne af diverse skoler og institutioner i Valby - Valby Skolescene 2020

  ”Skolescenen” er et samarbejde med Valby Lokaludvalg og Teater V, som er bygget op igennem de sidste par år. Skolerne i Valby har kunnet få/ansøge om tilskud fra Lokaludvalget 35 kr. pr. teaterbillet, de købte til Teater Vs lokale teaterforestillinger.

  Vi har haft en stor succes med skolesceneordningen og oplevet, at både elever og lærere er meget positive overfor ordningen.

  Projektet er støttet med 87.500 kr.

  Behandlet november 2019

 • SURF Valby - Frivilligheds Galla 2020

  SURF Frivilligheds Galla (#FG) er en årlig tilbagevendende tradition, der har eksisteret siden 2014. De frivillige ildsjæle i de tre boligområder Hornemanns Vænge, Valbyejendommene, og Folehaven bliver fejret og modtager en lille gave (krus).

  Derudover bliver der kåret én ”Årets Nabo” fra hvert boligområde samt én ”Årets Spire”, som er et nyt frivilligt initiativ, der er spiret op inden for det sidste år.

  Projektet er støttet med 12.000 kr.

  Behandlet november 2019

 • Winter Jazz 2020 - Cowbell

  Ideen og visionen for Winter Jazz er at bygge videre på festivalens historik og kunstneriske profil, hvor unikke ensembler dannes på tværs af nationaliteter, generationer og genrer, og et musikinteresseret publikum dermed tilbydes unikke koncertoplevelser i et område af København der ikke har et jazzspillested.

  Projektet er støttet med 45.000 kr.

  Behandlet november 2019

 • Forfatterforedrag med Eva Tind - Valby Bibliotek – Kultur V i samarbejde med DR læseklubberne på biblioteket

  Eva Tind udgav i foråret romanen ”Ophav” på Gyldendal og har bl.a. fået 5 hjerter i Politiken for en historie, som bl.a. er blevet kaldt en ”hverdags-odyssé”. Den er nomineret til DRs romanpris og Valby Bibliotek har netop 3 læseklubhold, som læser de nominerede.

  Flere af deltagerne vil gerne være frivillige denne aften.

  Projektet er støttet med 1.500 kr.

  Behandlet november 2019

 • Lær Etiopien bedre at kende - Foreningen Etiopiens Børn

  Kom og vær med til at smage, danse og høre om Etiopien.

  Igennem hele workshoppen kommer vi til at opleve Etiopien ved at klæde os ud, som man gør i landet. Danse til etiopisk musik og smage på landets forskellige madretter. Til sidst kommer vi til at høre lidt sjove fakta fra landet.

  Projektet er støttet med 2050 kr.

  Behandlet november 2019

December 2019

 • Zone2 i Valby Kulturhus - Workshops – til Sanseudstilling om klima, håb og drømme

  Der skabes et univers som børn kan bevæge sig rundt i – og som giver dem sansestimulerende oplevelser. Sanseudstillingen er åben 4-5 dage i vinterferien, for børn, børnefamilier, børnehaver og andre nysgerrige sjæle.

  Projektet er støttet med 21.500 kr.

  Behandlet december 2019

 • CPH:DOX, Copenhagen International Documentary Film Festival - VALBY:DOX

  VALBY:DOX bringer Nordens største dokumentarfilmfestival, CPH:DOX, til Valby i samarbejde med stærke lokale partnere. Det indebærer 3-5 hovedaktiviteter, som henvender sig til henholdsvis børnene, de unge og de voksne borgere.

  Projektet er støttet med 30.000 kr.

  Behandlet december 2019

 • The BigBand v. Mads Jakob Pagsberg - FOTOKUNST, INTERAKTIV KONCERT og

  EUROPÆISKE KOMPONISTKONKURRENCE #6 – Med hjælp fra lokaludvalgene på Amager og Valby, har vi et tilbud til musikelever fra gymnasier og lokale borger om at møde musikken på en mere intensiv måde.

  Projektet er støttet med 30.000 kr.

  Behandlet december 2019

 • Vigerslev Bibliotek - Fællessang på Vigerslev Bibliotek

  Sammen med pianisten Henrik samler Vigerslev Bibliotek hver måned 25-35 mennesker til fællessang. Deltagerne er hovedsageligt ældre, men der kommer også enkelte yngre. Der synges en bred vifte af sange. Sangene udvælges på forhånd af Henrik, men der er altid plads til, at deltagerne selv kan foreslå sange.

  Projektet er støttet med 12.000 kr.

  Behandlet december 2019

 • Valby Boldklub af 1912 - Klubliv og Fællesskab for alle

  Vi ville kunne lokke folk til at være sociale efter et stævne, træning eller kamp og skabe noget liv i vores nye klubhus. Det mangler vi i allerhøjeste grad.

  Projektet er støttet med 12.000 kr. Svarende til udgifter til sofaer, bordfodbold og PS4.

  Behandlet december 2019 

 • Valbyspil - Alma og de alternativt begavede

  Valbyspil opfører 1. – 6. maj 2020 Alma og de alternativt begavede i teatersalen i Valby kulturhus. En socialrealistisk farce, og 3 patienter, der stikker af fra den lukkede afdeling. Det kommer ikke til at spænde stille af.

  Projektet er støttet med 30.000 kr.

  Behandlet december 2019

 • Borger-retshjælpen - Borgerretshjælpens kvindeprojekt – aktiviteter med fokus på danske samfundsforhold

  I løbet af 2020 vil Borgerretshjælpens kvindeprojekt (IIK) gerne invitere alle kvinder i Valby med til en række forskellige aktiviteter, der vil øge kendskabet til demokratiske processer og institutioner.

  Projektet er støttet med 16.410 kr.

  Behandlet december 2019 

 • Crossover - Beach Soccer/Volley i Hafnia Hallen

  Crossover vil tilbyde fast ugentligt træning i Beach Soccer/Volley i Hafnia Hallen. Tanken er at udbrede det som disciplin blandt børn og unge.

  Projektet er støttet med 20.400 kr.

  Behandlet december 2019