Hvad er et lokaludvalg?

I en kommune så stor som København er der brug for en lokal instans, der kan gå i dialog med de lokale københavnere om bydelens udvikling og rådhusets planer.

Det er det, du skal bruge lokaludvalget til.

Lokaludvalgets opgaver

Der er 12 lokaludvalg i københavn – et i hver bydel.

Lokaludvalget skal:

  • Give dig mere indflydelse på dit nærområde
  • Skabe dialog mellem bydelens borgere
  • Rådgive kommunen om lokale ideer og ønsker til forbedringer
  • Varetage den lokale miljøopgave

Lokaludvalget uddeler også penge til lokale aktiviter fra Lokalpuljen. Puljen kan søges af alle borgere, foreninger, institutioner.

Lokaludvalgets medlemmer

Lokaludvalget består af 25 medlemmer.

10 af medlemmerne er lokale politikere, udpeget af de politiske partier i Borgerrepræsentationen. De øvrige 15 repræsenterer lokale organisationer, brugerbestyrelser og foreninger.

Medlemmerne vælges for fire år af gangen, umiddelbart efter kommunalvalget.

I februar 2022 blev der valgt 15 nye foreningsmedlemmer af Valby Lokaludvalg, som sammen med de 10 repræsentanter fra lokale partiforeninger blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 24. marts.

Det nye lokaludvalg tiltræder den 5. april.

Lokaludvalgets møder

Lokaludvalget mødes fast anden tirsdag i måneden kl. 18.30, juli undtaget.

Her behandler de høringssvar, uddeler penge fra Lokalpuljen, og behandler lokale sager.

Imellem møderne mødes medlemmerne i de faste udvalg, og forbehandler sagerne.

Som borger kan du få ordet i den første halve time, som er afsat til Borgernes Tid.

Se dagsordner og referater for møderne på Københavns Kommunes hjemmeside.

For nærmere information om Lokaludvalgets opgaver og rammer, henviser vi til kommissoriet for Valby Lokaludvalg og regulativet for Københavns Kommunes lokaludvalg.

Er der aktuelle eller principielle sager, som politikerne på rådhuset bør gøre noget ved? Har du selv ideer til hvordan Valby kan udvikle sig og blive en endnu bedre bydel?

Så kontakt lokaludvalgets sekretariat eller dets medlemmer, og vær med til at skabe et bedre Valby og København!

Puljemidler

Valby Lokaludvalg administrer årligt puljemidler, der er afsat til lokale aktiviteter i Valby. Du kan søge økonomisk støtte til initiativer, der styrker kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværkene i bydelen. Lokaludvalget har årligt ca. 1,2 mio. kr. til dette formål.

Lokalpuljen
Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby. Efter sammenlægningen med Miljøpunkt Valby kan også miljømæssige tiltag modtage støtte.

Søg puljen her 

Høringer Valby Lokaludvalg

Sæt dit præg på høringssvarene

Valby Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen i alle sager der vedrører Valby.

Det kan være ændringer til lokalplaner, overordnede kommunale strategier, ændringer af vejnavne, naboorienteringer, og meget andet.

Du kan holde dig orienteret om aktuelle høringer på Københavns Kommunes høringsportal, og på lokaludvalgets dagsordner og nyhedsbrev.

Har du kommentarer til en aktuel høring, kan du skrive til sekretarietet, til medlemmerne, eller møde op i Borgernes Tid på det lokaludvalgsmøde, hvor høringen behandles, og give dine kommentarer direkte til udvalget.

Find næste lokaludvalgsmøde i vores kalender. Se dagsordner og referater fra lokaludvalgets møder på Københavns Kommunes hjemmeside.

Læs mere om høringer og se tidligere høringssvar her på hjemmesiden.

Medlemmer

Valby Lokaludvalg består af 9 politisk udpegede medlemmer og 15 medlemmer udpeget fra det lokale foreningsliv, bestyrelser og råd i Valby.

I februar 2022 blev der valgt 15 nye foreningsmedlemmer til Valby Lokaludvalg, som sammen med ni politiske repræsentanter blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 24. marts.

Dansk Folkeparti har endnu ikke udpeget et medlem til Valby Lokaludvalg.

Det nye lokaludvalg, der sidder fra 2022 – 2026, er:

Michael Fjeldsøe

Michael Fjeldsøe

Forperson Valby Lokaludvalg og udvalg for Byudvikling & Trafik

Udpeget af Socialistisk Folkeparti

Mads Pedersen

Mads Pedersen

1. Næstforperson, Medlem af Byudvikling & Trafik

Udpeget af Socialdemokratiet

Hanne Kofoed

Hanne Kofoed

2. Næstforperson, medlem af Byudvikling og Trafik

Udpeget af Radikale Venstre

Henrik Palsmar

Henrik Palsmar

Forperson for Miljøgruppen

Udpeget af Enhedslisten

Emmanuelle Kortholm

Emmanuelle Kortholm

Forperson for Kunst, Kultur & Frivillighed

Valby Kino

Benjamin Friis

Benjamin Friis

Forperson for Børn, Fritidsliv og Sociale emner

St. Vigerslevvgård

Kristina Breyen

Kristina Breyen

Forperson for Puljeudvalget

Udpeget af Liberal Alliance

Fabrizio d’Ottone

Fabrizio d’Ottone

Medlem af Børn, Fritidsliv og Sociale emner & Miljøgruppen

Udpeget af Alternativet

Pia Kolind

Pia Kolind

Udpeget af Konservative

Kristian Larsen

Kristian Larsen

Medlem af Byudvikling & Trafik

Udpeget af Nye Borgerlige

Niels Danhøj

Niels Danhøj

Medlem af Børn, Fritidsliv og Sociale emner

Udpeget af Venstre

Kirsten Henriksen

Kirsten Henriksen

Medlem af Byudvikling & Trafik og Miljøgruppen

Valby Lokalhistorisk Selskab og Arkiv

Lene Buerup Andersen

Lene Buerup Andersen

Medlem af Kunst, Kultur og Frivillighed & Børn, Fritidsliv og Sociale emner

Ældresagen

Flemming Axelsen

Flemming Axelsen

Medlem af Byudvikling & Trafik

Kulbaneparkens Venner

Mette Vesterbæk Mortensen

Mette Vesterbæk Mortensen

Medlem af Kunst, Kultur og Frivillighed

Kunstforeningen Kulbanekvarteret

Henrik Christensen

Henrik Christensen

Medlem af Børn, Fritidsliv og Sociale emner

Boldklubben Hellas

Walter Milton Zeballos Medeiros

Walter Milton Zeballos Medeiros

Casa Latino Americana

Hanne Skovsgaard

Hanne Skovsgaard

Medlem af Byudvikling & Trafik

Grundejeren.dk

Byrial Rastad Bjørst

Byrial Rastad Bjørst

Medlem af Byudvikling & Trafik

Forfatterkvarterets Grundejerforening

Grethe Mørk

Grethe Mørk

Grundejerforeningen Valby Vænge

Christian Edelvold Berg

Christian Edelvold Berg

Andelsboligforeningen Cæciliahus

Susanne Morell

Susanne Morell

Kamhusene Beboerbestyrelse

Anders V. Møller

Anders V. Møller

G/F Søholm

Thomas Niels Thomsen

Thomas Niels Thomsen

Ejerforeningen Vigerslevvej 59A mfl.

Udvalg

Valby Lokaludvalg beskæftiger sig med et bredt spektrum af politikområder. Arbejdet med disse områder foregår i lokaludvalgets udvalg, hvor både medlemmer og suppleanter kan deltage.

Miljøgruppen

Gruppen varetager den lokale miljøopgave i samarbejde med lokaludvalget. Miljøgruppen formulerer hvert år en miljøplan, der sætter rammen for lokaludvalgets arbejde de kommende år. Miljøgruppen er en temagruppe, og dermed også åben for valbyborgere, der ikke sidder i lokaludvalget.

Forperson: Henrik Palsmar
Medlemmer fra lokaludvalget: Fabrizio d’Ottone, Kirsten Henriksen


Byudvikling & Trafik

Valby er præget af store trafikale udfordringer og heftig byudvikling. Bydelen gennemskæres på kryds og tværs af jernbaner, med Ringstedbanen og Sydhavnsmetroen som nyeste skud på stammen, og især i Valby Syd bygges der på livet løs. Byudvikling og Trafik arbejder for at bevare et Valby med plads til grønne områder, sammenhæng i veje og stisystemer og plads til liv og udfoldelse.

Formand: Michael Fjeldsøe
Medlemmer: Anders V. Møller, Byrial Rastad Bjørst, Flemming Axelsen, Hanne Skovsgaard, Henrik Palsmar, Kim Lerche Olsen, Kirsten Henriksen, Kristian Larsen, Uffe Jacobsen, Hanne Kofoed

Kunst, Kultur & Frivillighed

Kunst, Kultur & Frivillighed vil gerne have mere kunst i byrummet og gøre opmærksom på den kunst, der allerede findes i bydelen. Udvalget er også optaget af, at det skal være nemt for børn og unge i Valby at deltage i musik-, teater- og tegneundervisning uden at skulle gennem byen.

Arbejdet med pladsen foran det nye Valby Bibliotek på Toftegårds Plads er også en opgave, som udvalget glæder sig til at komme i gang med.

Forperson: Emmanuelle Kortholm
Medlemmer: Lene Buerup Andersen, Lene Hansen, Mette Vesterbæk Mortensen

Puljeudvalget

I Puljeudvalget bliver ansøgninger til Lokaludvalgets puljer behandlet. Udvalget laver retningslinjer for puljerne, vurderer ansøgninger og laver indstillinger til Lokaludvalgets månedlige møder. Puljeudvalget arbejder også med at gøre puljerne synlige og let tilgængelige for Valbys borgere.

Forperson: Kristina Breyen
Medlemmer: Benjamin Friis, Emmanuelle Kortholm, Hanne Skovsgaard, Kristina Breyen

Børn, Fritidsliv og Sociale emner

Valby er en mangfoldig bydel, med et repræsentativt udvalg af alle befolkningsgrupper. I Valby kan du både finde almene boliger, velhavervillaer, boligkomplekser og plejehjem, ofte indenfor et par hundrede meter. Udvalget arbejder for, at alle Valbyborgere har mulighed for et godt liv, om de er børn, unge, ældre, eller særligt udsatte.

Forperson: Benjamin Friis
Medlemmer: Fabrizio d’Ottone, Lene Buerup Andersen, Niels Danhøj, Susanne Morell, Henrik Christensen

Få råd og vejledning til lokale projekter

Lokaludvalgets sekretariat kan hjælpe dig.

Vi ved ikke alt om alt, men vi ved meget om meget. Og hvis vi ikke selv ved det, er der en pæn sandsynlighed for, at vi i hvert fald ved hvor du skal gå hen for at blive endnu klogere.

Få f.eks. hjælp til:

Andre puljemidler

Hvis dit projekt ikke passer ind i vores puljer, kan vi måske hjælpe dig på vej til, hvor du ellers kan søge støtte eller få egentlig projektrådgivning.

Københavns Kommune har rigtig mange puljer til forskellige typer af projekter og aktiviteter, bl.a. støtte til frivilligt socialt arbejde, ældreklubber, billed- og scenekunst og meget mere.

Tit har vi også have kendskab til andre puljer eller netværk.

Lokale miljøprojekter

Vi varetager den lokale miljøopgave for Københavns Kommune, så vores miljømedarbejder kan hjælpe med viden om lokale miljøprojekter og hvordan du kan bliver aktiv i lokale miljøprojekter.

Du kan også blive medlem af vores miljøgruppe.

Tøv ikke med at ringe eller skrive til os, så peger vi dig i den rigtige retning:

Du kan også orientere dig i nogle af de mange muligheder for at skabe dit eget projekt, søge projektstøtte eller få indflydelse på kommunen gennem hjemmesiden Skab Din By:

Valbys erhvervsnetværk

Valbys Erhvervsnetværk er et åbent tilbud for alle, der driver virksomhed i Valby.

Fokus er at opnå mere bæredygtighed på flere parametre: Socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Netværket mødes fast hveranden måned til morgenmad, faglig sparring og inspiration. Mødets emner bestemmes fra gang til gang af deltagerne.