Hvad er et lokaludvalg?

I en kommune så stor som København er der brug for lokale stemmer, der kan rådgive politikerne på rådhuset om lokale forhold, og formidle kommunale beslutninger videre til de lokale borgere.

Det er det, du skal bruge lokaludvalget til.

Lokaludvalgets opgaver

Der er 12 lokaludvalg i københavn – et i hver bydel.

Lokaludvalget skal:

  • Give dig mere indflydelse på dit nærområde
  • Skabe dialog mellem bydelens borgere
  • Rådgive kommunen om lokale ideer og ønsker til forbedringer
  • Varetage den lokale miljøopgave

Lokaludvalget uddeler også penge til lokale aktiviter fra Lokalpuljen. Puljen kan søges af alle borgere, foreninger, institutioner.

Lokaludvalgets medlemmer

Lokaludvalget består af 23 medlemmer.

9 af medlemmerne er lokale politikere, udpeget af de politiske partier i Borgerrepræsentationen. De øvrige 14 repræsenterer lokale organisationer, brugerbestyrelser og foreninger.

Medlemmerne vælges for fire år af gangen, umiddelbart efter kommunalvalget.

Se alle nuværende medlemmer af Valby Lokaludvalg 

Lokaludvalgets møder

Lokaludvalget mødes fast anden tirsdag i måneden kl. 18.30, juli undtaget.

Her behandler de høringssvar, uddeler penge fra Lokalpuljen, og behandler lokale sager.

Imellem møderne mødes medlemmerne i de faste udvalg, og forbehandler sagerne.

Som borger kan du få ordet i den første halve time, som er afsat til Borgernes Tid.

Se dagsordner og referater for møderne på Københavns Kommunes hjemmeside.

Er der aktuelle eller principielle sager, som politikerne på rådhuset bør gøre noget ved? Har du selv ideer til hvordan Valby kan udvikle sig og blive en endnu bedre bydel?

Så kontakt lokaludvalgets sekretariat eller dets medlemmer, og vær med til at skabe et bedre Valby og København!

Puljemidler

Valby Lokaludvalg administrer årligt puljemidler, der er afsat til lokale aktiviteter i Valby. Du kan søge økonomisk støtte til initiativer, der styrker kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværkene i bydelen. Lokaludvalget har årligt ca. 1,2 mio. kr. til dette formål.

Lokalpuljen
Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby. Efter sammenlægningen med Miljøpunkt Valby kan også miljømæssige tiltag modtage støtte.

Søg puljen her 

Høringer Valby Lokaludvalg

Sæt dit præg på høringssvarene

Valby Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen i alle sager der vedrører Valby.

Det kan være ændringer til lokalplaner, overordnede kommunale strategier, ændringer af vejnavne, naboorienteringer, og meget andet.

Du kan holde dig orienteret om aktuelle høringer på Københavns Kommunes høringsportal, og på lokaludvalgets dagsordner og nyhedsbrev.

Har du kommentarer til en aktuel høring, kan du skrive til sekretarietet, til medlemmerne, eller møde op i Borgernes Tid på det lokaludvalgsmøde, hvor høringen behandles, og give dine kommentarer direkte til udvalget.

Find næste lokaludvalgsmøde i vores kalender. Se dagsordner og referater fra lokaludvalgets møder på Københavns Kommunes hjemmeside.

Læs mere om høringer og se tidligere høringssvar her på hjemmesiden.

Medlemmer

Lokaludvalget består af politisk udpegede medlemmer og medlemmer udpeget fra det lokale foreningsliv, bestyrelser og råd i Valby. For nærmere information henvises til kommissoriet for Valby Lokaludvalg. Herunder ses medlemmerne af lokaludvalget, der blev sammensat i februar 2018.

Michael Fjeldsøe

Michael Fjeldsøe

Formand, Socialistisk Folkeparti

Formand i By- og Trafikudvalget. Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Ejner Jensen

Ejner Jensen

Næstformand, Socialdemokratiet

Medlem af By & Trafikudvalget

Emmanuelle Kortholm

Emmanuelle Kortholm

Valby Kino

Formand for Puljeudvalget. Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Stefan Dybdal Emkjær

Stefan Dybdal Emkjær

Ålholm Skoles skolebestyrelse

Formand for Et Helt Liv udvalget

Lene Buerup Andersen

Lene Buerup Andersen

Ældresagen

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Medlem af Et Helt Liv.

Henrik Palsmar

Henrik Palsmar

Enhedslisten

Formand for Miljøgruppen

Morten Melchiors

Morten Melchiors

Konservative

Medlem af By- og Trafikudvalget

Facbrizio Macchi D’Ottone

Facbrizio Macchi D’Ottone

Alternativet
Niels Danhøj

Niels Danhøj

Venstre

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Hanne Kofoed

Hanne Kofoed

Radikale Venstre
Kirsten Henriksen

Kirsten Henriksen

Lokalhistorisk Selskab og Arkiv

Medlem af By- og Trafikudvalget & Miljøgruppen

Birgit Meisel

Birgit Meisel

Vigerslev Alle gruppen

Medlem af By- og Trafikudvalget & Puljeudvalget

Benjamin Friis

Benjamin Friis

St. Vigerslevgaard

Medlem af Puljeudvalget & Et Helt Liv udvalget

Hanne Skovsgaard

Hanne Skovsgaard

GF Bjørnsonsvej / Strindbergsvej

Medlem af By- og Trafikudvalget

Tommy Jensen

Tommy Jensen

Dansk Folkehjælp

Medlem af Et Helt Liv udvalget

Driss El Mekki

Driss El Mekki

Fritidscenter Ydre Valby

Medlem af Et Helt Liv udvalget

Henrik Christensen

Henrik Christensen

Boldklubben Hellas

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Lene Eiberg Becker

Lene Eiberg Becker

G/F Valby Have

Medlem af By- og Trafikudvalget

Flemming Axelsen

Flemming Axelsen

Kulbaneparkens Venner

Medlem af Miljøgruppen

Dorte Juel Viborg

Dorte Juel Viborg

Fisken

Medlem af Et Helt Liv udvalget

Udvalg

Valby Lokaludvalg beskæftiger sig med et bredt spektrum af politikområder. Arbejdet med disse områder foregår i lokaludvalgets udvalg, hvor både medlemmer og suppleanter kan deltage.

Miljøgruppen

Gruppen varetager den lokale miljøopgave i samarbejde med lokaludvalget. Miljøgruppen formulerer hvert år en miljøplan, der sætter rammen for lokaludvalgets arbejde de kommende år. Miljøgruppen er en temagruppe, og dermed også åben for valbyborgere, der ikke sidder i lokaludvalget.

Formand: Henrik Palsmar
Medlemmer fra lokaludvalget: Kirsten Henriksen, Winnie Andersen, Erhard Nielsen, Flemming Axelsen, Ida Leisner, Janne P. Rasmussen, Ole Christensen


By & Trafik

Valby er præget af store trafikale udfordringer og heftig byudvikling. Bydelen gennemskæres på kryds og tværs af jernbaner, med Ringstedbanen og Sydhavnsmetroen som nyeste skud på stammen, og især i Valby Syd bygges der på livet løs. By- og Trafikudvalget arbejder for at bevare et Valby med plads til grønne områder, sammenhæng i veje og stisystemer og plads til liv og udfoldelse.

Formand: Michael Fjeldsøe 
Medlemmer: Lene Eiberg Becker, Hanne Skovsgaard, Morten Melchiors, Birgit Meisel, Ejner Jensen, Lolita Rosenkilde, Flemming Axelsen, Birgit Philipp, Uffe Jacobsen, Kirsten Henriksen

Kultur & Fritid

Valby har et rigt kultur- og fritidsliv, og kultur- og fritidsudvalget arbejder for at sætte fokus på, støtte og udvikle dette.

Formand: Lene Buerup Andersen
Medlemmer: Emmanuelle Kortholm, Henrik Christensen, Lene Hansen, Meryam Bachisse, Michael Fjeldsøe, Niels Danhøj

Puljeudvalget

I Puljeudvalget bliver ansøgninger til Lokaludvalgets puljer behandlet. Udvalget laver retningslinjer for puljerne, vurderer ansøgninger og laver indstillinger til Lokaludvalgets månedlige møder. Puljeudvalget arbejder også med at gøre puljerne synlige og let tilgængelige for Valbys borgere.

Formand: Emmanuelle Kortholm
Medlemmer: Benjamin Friis, Grethe Mørk, Birgit Meisel

Et Helt Liv

Børn, Unge, Ældre & Sociale forhold

Valby er en mangfoldig bydel, med et repræsentativt udvalg af alle befolkningsgrupper. I Valby kan du både finde almene boliger, velhavervillaer, boligkomplekser og plejehjem, ofte indenfor et par hundrede meter. Et Helt Liv arbejder for, at alle Valbyborgere har mulighed for et godt liv, om de er børn, unge, ældre, eller særligt udsatte.

Formand: Stefan Emkjær
Medlemmer: Tommy Jensen, Mai-Britt Fly, Grethe Mørk, Lene Buerup Andersen, Driss El Mekki, Dorte Juel Viborg, Meryam Bachisse, Benjamin Friis

Få råd og vejledning til lokale projekter

Lokaludvalgets sekretariat kan hjælpe dig.

Vi ved ikke alt om alt, men vi ved meget om meget. Og hvis vi ikke selv ved det, er der en pæn sandsynlighed for, at vi i hvert fald ved hvor du skal gå hen for at blive endnu klogere.

Få f.eks. hjælp til:

Andre puljemidler

Hvis dit projekt ikke passer ind i vores puljer, kan vi måske hjælpe dig på vej til, hvor du ellers kan søge støtte eller få egentlig projektrådgivning.

Københavns Kommune har rigtig mange puljer til forskellige typer af projekter og aktiviteter, bl.a. støtte til frivilligt socialt arbejde, ældreklubber, billed- og scenekunst og meget mere.

Tit har vi også have kendskab til andre puljer eller netværk.

Lokale miljøprojekter

Vi varetager den lokale miljøopgave for Københavns Kommune, så vores miljømedarbejder kan hjælpe med viden om lokale miljøprojekter og hvordan du kan bliver aktiv i lokale miljøprojekter.

Du kan også blive medlem af vores miljøgruppe.

Tøv ikke med at ringe eller skrive til os, så peger vi dig i den rigtige retning:

Du kan også orientere dig i nogle af de mange muligheder for at skabe dit eget projekt, søge projektstøtte eller få indflydelse på kommunen gennem hjemmesiden Skab Din By:

Begivenheder

Foruden det tunge politiske arbejde, står Valby Lokaludvalg for en række tilbagevendende events og projekter. Vi afsætter hvert år penge til:

  • Halloween på Toftegårds Plads
  • Juletræstænding på Tingstedet
  • Sankt Hans i Vigerslevparken
  • Valby Kulturdage – den årlige fejring af bydelen, hvor Valby Langgade bliver spærret for trafik og fyldes med alt det Valby har at byde på.