Hvad er et lokaludvalg?

I en kommune så stor som København er der brug for en lokal instans, der kan gå i dialog med de lokale københavnere om bydelens udvikling og rådhusets planer.

Det er det, du skal bruge lokaludvalget til.

Lokaludvalgets opgaver

Der er 12 lokaludvalg i københavn – et i hver bydel.

Lokaludvalget skal:

 • Give dig mere indflydelse på dit nærområde
 • Skabe dialog mellem bydelens borgere
 • Rådgive kommunen om lokale ideer og ønsker til forbedringer
 • Varetage den lokale miljøopgave

Lokaludvalget uddeler også penge til lokale aktiviter fra Lokalpuljen. Puljen kan søges af alle borgere, foreninger, institutioner.

Lokaludvalgets medlemmer

Lokaludvalget består af 25 medlemmer.

10 af medlemmerne er lokale politikere, udpeget af de politiske partier i Borgerrepræsentationen. De øvrige 15 repræsenterer lokale organisationer, brugerbestyrelser og foreninger.

Medlemmerne vælges for fire år af gangen, umiddelbart efter kommunalvalget.

I februar 2022 blev der valgt 15 nye foreningsmedlemmer af Valby Lokaludvalg, som sammen med de 10 repræsentanter fra lokale partiforeninger blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 24. marts.

Det nye lokaludvalg tiltræder den 5. april.

Lokaludvalgets møder

Lokaludvalget mødes fast anden tirsdag i måneden kl. 18.30, juli undtaget.

Her behandler de høringssvar, uddeler penge fra Lokalpuljen, og behandler lokale sager.

Imellem møderne mødes medlemmerne i de faste udvalg, og forbehandler sagerne.

Som borger kan du få ordet i den første halve time, som er afsat til Borgernes Tid.

Se dagsordner og referater for møderne på Københavns Kommunes hjemmeside.

Er der aktuelle eller principielle sager, som politikerne på rådhuset bør gøre noget ved? Har du selv ideer til hvordan Valby kan udvikle sig og blive en endnu bedre bydel?

Så kontakt lokaludvalgets sekretariat eller dets medlemmer, og vær med til at skabe et bedre Valby og København!

Puljemidler

Valby Lokaludvalg administrer årligt puljemidler, der er afsat til lokale aktiviteter i Valby. Du kan søge økonomisk støtte til initiativer, der styrker kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværkene i bydelen. Lokaludvalget har årligt ca. 1,2 mio. kr. til dette formål.

Lokalpuljen
Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby. Efter sammenlægningen med Miljøpunkt Valby kan også miljømæssige tiltag modtage støtte.

Søg puljen her 

Høringer Valby Lokaludvalg

Sæt dit præg på høringssvarene

Valby Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen i alle sager der vedrører Valby.

Det kan være ændringer til lokalplaner, overordnede kommunale strategier, ændringer af vejnavne, naboorienteringer, og meget andet.

Du kan holde dig orienteret om aktuelle høringer på Københavns Kommunes høringsportal, og på lokaludvalgets dagsordner og nyhedsbrev.

Har du kommentarer til en aktuel høring, kan du skrive til sekretarietet, til medlemmerne, eller møde op i Borgernes Tid på det lokaludvalgsmøde, hvor høringen behandles, og give dine kommentarer direkte til udvalget.

Find næste lokaludvalgsmøde i vores kalender. Se dagsordner og referater fra lokaludvalgets møder på Københavns Kommunes hjemmeside.

Læs mere om høringer og se tidligere høringssvar her på hjemmesiden.

Medlemmer

Lokaludvalget består af 10 politisk udpegede medlemmer og 15 medlemmer udpeget fra det lokale foreningsliv, bestyrelser og råd i Valby. For nærmere information henvises til kommissoriet for Valby Lokaludvalg.

I februar 2022 blev der valgt 15 nye foreningsmedlemmer til Valby Lokaludvalg, som sammen med ni politiske repræsentanter blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 24. marts.

Det nye lokaludvalg, der sidder fra 2022 – 2026, er:

Foreningsrepræsentanter

 • Emmanuelle Kortholm – Valby Kino
 • Benjamin Friis – St. Vigerslevgaard
 • Kirsten Henriksen – Valby Lokalhistorisk Selskab og Arkiv
 • Lene Buerup Andersen – Ældresagen
 • Flemming Axelsen – Kulbaneparkens Venner
 • Mette Vesterbæk Mortensen – Kunstforeningen Kulbanekvarteret
 • Stefan Emkjær – Ålholm Skoles skolebestyrelse
 • Dorte Juel Viborg – Boldklubben Frem
 • Henrik Christensen – Boldklubben Hellas
 • Gitte Grønnemose Butler – Ajax København
 • Henrik Herskind – Beboerrepræsentationen Kamelia Hus
 • Hanne Skovsgaard – Grundejeren.dk
 • Byrial Rastad Bjørst – Forfatterkvarterets Grundejerforening
 • Lene Eiberg Becker – Valby Have
 • Sebastian Just Olsen – Grundejerforeningen Valby Vænge

Politisk udpegede medlemmer

 • Henrik Palsmar – Enhedslisten
 • Kristina Breyen – Liberal Alliance
 • Fabrizio d’Ottone – Alternativet
 • Hanne Kofoed – Radikale
 • Ejner Jensen – Socialdemokratiet
 • Mathias Dillonair Sørensen – Konservative
 • Kristian Larsen – Nye Borgerlige
 • Michael Fjeldsøe – Socialistisk Folkeparti
 • Niels Danhøj – Venstre

Dansk Folkeparti har endnu ikke udpeget et lokalt medlem til Valby Lokaludvalg.

Udvalg

Valby Lokaludvalg beskæftiger sig med et bredt spektrum af politikområder. Arbejdet med disse områder foregår i lokaludvalgets udvalg, hvor både medlemmer og suppleanter kan deltage.

Når det nye lokaludvalg har konstitueret sig til april nedsættes evt. nye udvalg.

Miljøgruppen

Gruppen varetager den lokale miljøopgave i samarbejde med lokaludvalget. Miljøgruppen formulerer hvert år en miljøplan, der sætter rammen for lokaludvalgets arbejde de kommende år. Miljøgruppen er en temagruppe, og dermed også åben for valbyborgere, der ikke sidder i lokaludvalget.

Formand: 
Medlemmer fra lokaludvalget: 


By & Trafik

Valby er præget af store trafikale udfordringer og heftig byudvikling. Bydelen gennemskæres på kryds og tværs af jernbaner, med Ringstedbanen og Sydhavnsmetroen som nyeste skud på stammen, og især i Valby Syd bygges der på livet løs. By- og Trafikudvalget arbejder for at bevare et Valby med plads til grønne områder, sammenhæng i veje og stisystemer og plads til liv og udfoldelse.

Formand: 
Medlemmer: 

Kultur & Fritid

Valby har et rigt kultur- og fritidsliv, og kultur- og fritidsudvalget arbejder for at sætte fokus på, støtte og udvikle dette.

Formand: 
Medlemmer: 

Puljeudvalget

I Puljeudvalget bliver ansøgninger til Lokaludvalgets puljer behandlet. Udvalget laver retningslinjer for puljerne, vurderer ansøgninger og laver indstillinger til Lokaludvalgets månedlige møder. Puljeudvalget arbejder også med at gøre puljerne synlige og let tilgængelige for Valbys borgere.

Formand:
Medlemmer:

Et Helt Liv

Børn, Unge, Ældre & Sociale forhold

Valby er en mangfoldig bydel, med et repræsentativt udvalg af alle befolkningsgrupper. I Valby kan du både finde almene boliger, velhavervillaer, boligkomplekser og plejehjem, ofte indenfor et par hundrede meter. Et Helt Liv arbejder for, at alle Valbyborgere har mulighed for et godt liv, om de er børn, unge, ældre, eller særligt udsatte.

Formand:
Medlemmer:

Få råd og vejledning til lokale projekter

Lokaludvalgets sekretariat kan hjælpe dig.

Vi ved ikke alt om alt, men vi ved meget om meget. Og hvis vi ikke selv ved det, er der en pæn sandsynlighed for, at vi i hvert fald ved hvor du skal gå hen for at blive endnu klogere.

Få f.eks. hjælp til:

Andre puljemidler

Hvis dit projekt ikke passer ind i vores puljer, kan vi måske hjælpe dig på vej til, hvor du ellers kan søge støtte eller få egentlig projektrådgivning.

Københavns Kommune har rigtig mange puljer til forskellige typer af projekter og aktiviteter, bl.a. støtte til frivilligt socialt arbejde, ældreklubber, billed- og scenekunst og meget mere.

Tit har vi også have kendskab til andre puljer eller netværk.

Lokale miljøprojekter

Vi varetager den lokale miljøopgave for Københavns Kommune, så vores miljømedarbejder kan hjælpe med viden om lokale miljøprojekter og hvordan du kan bliver aktiv i lokale miljøprojekter.

Du kan også blive medlem af vores miljøgruppe.

Tøv ikke med at ringe eller skrive til os, så peger vi dig i den rigtige retning:

Du kan også orientere dig i nogle af de mange muligheder for at skabe dit eget projekt, søge projektstøtte eller få indflydelse på kommunen gennem hjemmesiden Skab Din By:

Begivenheder

Foruden det tunge politiske arbejde, står Valby Lokaludvalg for en række tilbagevendende events og projekter. Vi afsætter hvert år penge til:

 • Halloween på Toftegårds Plads
 • Juletræstænding på Tingstedet
 • Sankt Hans i Vigerslevparken
 • Valby Kulturdage – den årlige fejring af bydelen, hvor Valby Langgade bliver spærret for trafik og fyldes med alt det Valby har at byde på.