Hvad er et lokaludvalg?

I en kommune så stor som København er der brug for lokale stemmer, der kan rådgive politikerne på rådhuset om lokale forhold, og formidle kommunale beslutninger videre til de lokale borgere.

Det er det, du skal bruge lokaludvalget til.

Lokaludvalgets opgaver

Der er 12 lokaludvalg i københavn – et i hver bydel.

Lokaludvalget skal:

  • Give dig mere indflydelse på dit nærområde
  • Skabe dialog mellem bydelens borgere
  • Rådgive kommunen om lokale ideer og ønsker til forbedringer
  • Varetage den lokale miljøopgave

Lokaludvalget uddeler også penge til lokale aktiviter fra Lokalpuljen. Puljen kan søges af alle borgere, foreninger, institutioner.

Lokaludvalgets medlemmer

Lokaludvalget består af 23 medlemmer.

9 af medlemmerne er lokale politikere, udpeget af de politiske partier i Borgerrepræsentationen. De øvrige 14 repræsenterer lokale organisationer, brugerbestyrelser og foreninger.

Medlemmerne vælges for fire år af gangen, umiddelbart efter kommunalvalget.

Lokaludvalgets møder

Lokaludvalget mødes fast anden tirsdag i måneden kl. 18.30, juli undtaget.

Her behandler de høringssvar, uddeler penge fra Lokalpuljen, og behandler lokale sager.

Imellem møderne mødes medlemmerne i de faste udvalg, og forbehandler sagerne.

Som borger kan du få ordet i den første halve time, som er afsat til Borgernes Tid.

Se dagsordner og referater for møderne på Københavns Kommunes hjemmeside.

Er der aktuelle eller principielle sager, som politikerne på rådhuset bør gøre noget ved? Har du selv ideer til hvordan Valby kan udvikle sig og blive en endnu bedre bydel?

Så kontakt lokaludvalgets sekretariat eller dets medlemmer, og vær med til at skabe et bedre Valby og København!

Puljemidler

Valby Lokaludvalg administrer to puljer, der er afsat til lokale aktiviteter i Valby. Du kan søge økonomisk støtte til initiativer, der styrker kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværkene i bydelen. Lokaludvalget har årligt ca. 1,2 mio. kr. til dette formål.

Lokalpuljen
Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby. Efter sammenlægningen med Miljøpunkt Valby kan også miljømæssige tiltag modtage støtte.

Kulturdagepuljen
Lokaludvalget har reserveret en del af Lokalpuljen til en pulje, der kan søges til aktiviteter under Valby Kulturdage den 31. august og 1. september 2018.

Høringer Valby Lokaludvalg

Sæt dit præg på høringssvarene

Valby Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen i alle sager der vedrører Valby.

Det kan være ændringer til lokalplaner, overordnede kommunale strategier, ændringer af vejnavne, naboorienteringer, og meget andet.

Du kan holde dig orienteret om aktuelle høringer på Københavns Kommunes høringsportal, og på lokaludvalgets dagsordner og nyhedsbrev.

Har du kommentarer til en aktuel høring, kan du skrive til sekretarietet, til medlemmerne, eller møde op i Borgernes Tid på det lokaludvalgsmøde, hvor høringen behandles, og give dine kommentarer direkte til udvalget.

Find næste lokaludvalgsmøde i vores kalender. Se dagsordner og referater fra lokaludvalgets møder på Københavns Kommunes hjemmeside.

Læs mere om høringer og se tidligere høringssvar her på hjemmesiden.

Medlemmer

Lokaludvalget består af politisk udpegede medlemmer og medlemmer udpeget fra det lokale foreningsliv, bestyrelser og råd i Valby. For nærmere information henvises til kommissoriet for Valby Lokaludvalg. Herunder ses medlemmerne af lokaludvalget, der blev sammensat i februar 2018.

Michael Fjeldsøe

Michael Fjeldsøe

Formand, Socialistisk Folkeparti
Jens Juul

Jens Juul

Næstformand, Socialdemokratiet
Gitte Brøndum

Gitte Brøndum

Venstre
Stefan Dybdal Emkjær

Stefan Dybdal Emkjær

Det Radikale Venstre
Birgitte Vind

Birgitte Vind

Konservative
Henrik Palsmar

Henrik Palsmar

Enhedslisten

Formand for Miljøgruppen

Malthe Rubæk Bøggild

Malthe Rubæk Bøggild

Liberal Alliance
Søren Falk

Søren Falk

Alternativet
Benjamin Friis

Benjamin Friis

St. Vigerslevgaard
Tommy Jensen

Tommy Jensen

Dansk Folkehjælp
Driss El Mekki

Driss El Mekki

Fritidscenter Ydre Valby
Grethe Mørk

Grethe Mørk

Ældresagen
Emmanuelle Kortholm

Emmanuelle Kortholm

Valby Kino
Henrik Christensen

Henrik Christensen

Boldklubben Hellas
Herbert Pinto

Herbert Pinto

Casa Latino Americana
Lars Brandt

Lars Brandt

Fremad Valby
Lene Eiberg Becker

Lene Eiberg Becker

G/F Valby Have
Hanne Skovsgaard

Hanne Skovsgaard

GF Bjørnsonsvej / Strindbergsvej
Birgit Meisel

Birgit Meisel

Vigerslev Alle gruppen
Kirsten Henriksen

Kirsten Henriksen

Lokalhistorisk Selskab og Arkiv
Erhard Nielsen

Erhard Nielsen

Københavns Amts Biavlerforening
Dorte Juel Viborg

Dorte Juel Viborg

Fisken
Suppleanter

Suppleanter

Download liste over suppleanter her.

Udvalg

Valby Lokaludvalg beskæftiger sig med et bredt spektrum af politikområder. Arbejdet med disse områder foregår i lokaludvalgets udvalg, hvor både medlemmer og suppleanter kan deltage.

Udover arbejdet i udvalgene, har lokaludvalget valgt særlige fokusområder som kræver vedvarende engagement. Fokusområderne er typisk budgettunge politiske sager, hvor lokaludvalgs medlemmerne varetager bydelens interesser overfor Borgerrepræsentationen på Rådhuset.

Miljøgruppen

Gruppen varetager den lokale miljøopgave i samarbejde med lokaludvalget. Miljøgruppen formulerer hvert år en miljøplan, der sætter rammen for lokaludvalgets arbejde de kommende år. Miljøgruppen er en temagruppe, og dermed også åben for valbyborgere, der ikke sidder i lokaludvalget.

Formand: Henrik Palsmar
Medlemmer fra lokaludvalget: 


By & Trafik

Valby er præget af store trafikale udfordringer og heftig byudvikling. Bydelen gennemskæres på kryds og tværs af jernbaner, med Ringstedbanen og Sydhavnsmetroen som nyeste skud på stammen, og især i Valby Syd bygges der på livet løs. By- og Trafikudvalget arbejder for at bevare et Valby med plads til grønne områder, sammenhæng i veje og stisystemer og plads til liv og udfoldelse.

Formand:
Medlemmer: 

Kultur & Fritid

Valby har et rigt kultur- og fritidsliv, og kultur- og fritidsudvalget arbejder for at sætte fokus på, støtte og udvikle dette.

Formand:
Medlemmer: 

Puljeudvalget

I Puljeudvalget bliver ansøgninger til Lokaludvalgets puljer behandlet. Udvalget laver retningslinjer for puljerne, vurderer ansøgninger og laver indstillinger til Lokaludvalgets månedlige møder. Puljeudvalget arbejder også med at gøre puljerne synlige og let tilgængelige for Valbys borgere.

Formand:
Medlemmer:

Et Helt Liv

Børn, Unge, Ældre & Sociale forhold

Valby er en mangfoldig bydel, med et repræsentativt udvalg af alle befolkningsgrupper. I Valby kan du både finde almene boliger, velhavervillaer, boligkomplekser og plejehjem, ofte indenfor et par hundrede meter. Et Helt Liv arbejder for, at alle Valbyborgere har mulighed for et godt liv, om de er børn, unge, ældre, eller særligt udsatte.

Formand:
Medlemmer:

Begivenheder

Foruden det tunge politiske arbejde, står Valby Lokaludvalg for en række tilbagevende events og projekter. Vi holder hvert år:

  • Halloween på Toftegårds Plads
  • Juletræstænding på Tingstedet
  • Sankt Hans i Vigerslevparken
  • Valby Kulturdage – den årlige fejring af bydelen, hvor Valby Langgade bliver spærret for trafik og fyldes med alt det Valby har at byde på.