Vi fik fire ud af fem ønsker opfyldt på Budget ’22

Byrum på Toftegårds Plads, klubhus i Kulbaneparken, renovering af naturlegepladsen og etape 2 af sikker skolevejs-projektet til Ålholm Skole. Vi glæder os over årets resultatet på budgetforliget – og bliver ved med at efterspørge penge til forbindelsen fra Grønttorvet til Ramsingsvej.

Læs mere

Hurra! Penge til klubhus og Toftegårds Plads

Budget ’22 er netop faldet på plads, og vi har meget svært ved at få armene ned! Der er fundet penge til vores to højest prioriterede ønsker: Et nyt klubhus til Kulbaneparken og anlæg af byrum på Toftegårds Plads.

Læs mere

Derfor er penge til byrum på Toftegårds Plads vigtigt lige nu

Med Budget ’21 fik Valby de ekstra penge der gør, at det nye Valby Bibliotek på Toftegårds Plads kan blive flot integreret i pladsen. På Budget ’22 beder vi om penge til det omgivende byrum, så det hele kan anlægges samtidig.

Læs mere

Derfor skal vi have penge til klubhus i Kulbaneparken nu

Vores højest prioriterede ønske til Budget ’22 er klubhuset i Kulbaneparken, og det er der en meget god grund til: Bliver pengene ikke bevilget i år, mister vi muligheden for at bygge det, for det er NU der er byggeplads i parken.

Læs mere

Vær med til at starte et cykelreparationsnetværk op i Valby

Alt for mange cykler trænger til en kærlig hånd og alt for mange cykler kasseres i stedet for at blive repareret – derfor søger vores miljøgruppe nu frivillige til at starte et cykelreparationsnetværk op i Valby.

Læs mere

Bevar dele af Folehavekvarterets kunstværker

I en kommentar til sagen om Dragen, Sneglen og Mosaikbænken opfordrer vi til, at dele af kunstværkerne bevares og indarbejdes i den fremtidige pladsdannelse, så fortællingen om området bevares.

Læs mere

Disse fem ting ønsker vi os på Budget ’22

Et klubhus i Kulbaneparken, penge til helhedsplanen for Toftegårds Plads, renovering af Naturlegepladsen mm: Forhandlingerne om Budget ’21 er fuld gang på rådhuset, og vi har sendt vores ønskeliste.

Læs mere

Bliv PCR-testet uden tidsbestilling på Værkstedsvej

Test er stadig et meget vigtigt redskab at få bremset corona-smitten, og nu behøver du ikke længere bestille tid for at blive PCR testet i centret på Værkstedsvej ved Grønttorvet.

Læs mere

God sommer! Sådan får du fat på os

Sekretariatet holder sommerferielukket i juli måned – men helt væk er vi ikke. Se hvordan du kan få fat på os i løbet af sommeren:

Læs mere

Forundersøgelse af udviklingen i Valby Idrætspark sættes i gang til efteråret

Til efteråret starter inddragelsen af klubber og foreninger i den forundersøgelse af udviklingen af Valby Idrætspark, som blev vedtaget med Budget ’20. Som opstart på processen var vi med Økonomiforvaltningen på besigtigelse i området.

Læs mere