Cykelforhold Valby Langgade nyhed

Cykelsikkerhed ved Tingstedet og toiletter ved Kulgraven – se vores ønsker til overførselssagen

Vi har sendt vores ønsker ind til den lille budgetforhandling på rådhuset – fordelingen af overskydende midler fra sidste års budget, der kan gå til mindre, men akutte projekter.

De fire projekter, vi har valgt at sende ind, er, i prioriteret rækkefølge:

 1. Udvidelse af cykelstiprojektet på Valby Langgade med strækning på selve Tingstedet
 2. Etablering af toilet ved Kulgraven
 3. Samlet affaldsløsning for eksisterende og kommende bygninger på Toftegårds Plads Syd i forbindelse med byggeriet af det nye bibliotek
 4. Planlægningsbevilling til etablering af cykel/gangforbindelse fra Høffdingsvej/Ramsingsvej til Grønttorvet

Ingen af ønskerne er nye, men vi mener fortsat, at de er vigtige for Valby at få gennemført.

1. Udvidelse af cykelstiprojektet på Valby Langgade med strækning på selve Tingstedet

Vores højest prioriterede ønske er akut.

Ønsket er, at der i tilknytning til det allerede bevilgede og nu også igangsatte projekt om cykelstier på Valby Langgade gives en tillægsbevilling til at inddrage de 40 meter af strækningen, hvor Valby Langgade passerer Tingstedet.

Borgerne har gennem mange år klaget over, at brostensbelægningen giver uacceptabelt meget trafikstøj og er usikker at køre på for cyklister. Belægningen er desuden i meget dårlig stand og står under alle omstændigheder over for at skulle renoveres indenfor få år.

Valby Langgade cykelfremkommelighed beslutning nyhed deling

Foto: Marck B. Permin

Projektledelsen for cykelstier på Valby Langgade har foreslået forskellige modeller for at udskifte brosten med en sikrere og mindre støjende belægning. En løsning på Tingstedet vil også muliggøre anlæggelse af flere bump på vejen mod Tingstedet, hvilket yderligere vil gavne trafiksikkerheden.

Hvis man ikke laver transformationen i forbindelse med det allerede igangsatte projekt, vil det blive meget dyrere at gennemføre senere, da der så skal findes ny rådgiver, laves nyt udbud og vejen skal graves op igen.

Forslaget var således også med i Teknik- og Miljøudvalgets egne prioriteringer til budget 2024, hvor det ikke blev vedtaget.

2. Etablering af toilet ved Kulgraven

Vi har siden 2022 gjort opmærksom på behovet for et toilet ved Kulgraven i den østlige ende af Kulbaneparken.

Her er anlagt en stor skaterbane, der er meget populær og tiltrækker en stor mængde unge og andre brugere, der opholder sig i området i længere tid. Brugerne kommer ikke kun fra lokalområdet, men fra et stort opland.

Det nærmeste toilet befinder sig i den modsatte ende af Kulbaneparken og ligger næsten 500 meter væk, hvorfor det ikke dækker behovet. Kulbaneparkens brugere og områdets beboere er derfor stærkt generende af, at skaterbanens brugere anvender buske, haver og gårde som toilet, og lokaludvalget modtager jævnligt henvendelser om det. Senest har vi fremført ønsket i forbindelse med forvaltningens toiletprioriteringsplan.

Forvaltningen vurderede sidste år, at toilettet ikke er nødvendigt. Det er vi uenige i baseret på jævnlige henvendelser fra brugere og beboere i området.

3. Samlet affaldsløsning for eksisterende og kommende bygninger på Toftegårds Plads Syd i forbindelse med byggeriet af det nye bibliotek

Det er håbløst, at der i bevillingerne til et nyt bibliotek og en ny udformning af Toftegårds Plads ikke er fundet en løsning på, hvor affald fra Valby Kulturhus og Valby Bibliotek kan håndteres, ud over at placere containere i en bevaringsværdig port, der udgør et vigtigt arkitektonisk element på pladsen.

Vi er i dialog med Klima og Byudvikling om en løsning, og der er udarbejdet et forslag, hvor der kan etableres en nedgravet affaldsløsning på Valgårdsvej i tilknytning til det offentlige sorteringspunkt, der allerede er planlagt på stedet.

Bevillingen er rettidig omhu, idet løsningen med en bevilling nu kan udføres sammen med det allerede planlagte arbejde med anlæg af pladsen, biblioteket og sorteringspunktet.

4. Planlægningsbevilling til etablering af cykel/gangforbindelse fra Høffdingsvej/Ramsingsvej til Grønttorvet

Vi har i mange år arbejdet for, at der i forbindelse med Den Grønne Sti etableres en gang- og cykelbro over banen, med direkte adgang fra Høffdingsvej til Grønttorvet.

I lokalplanerne på begge sider af jernbanen er forbindelsen tegnet ind, og byggeriet på Grønttorvet udføres, så den kan realiseres.

Bro Grønttorvet FLSmidth Visualisering_Schulze+Grassov

Visualisering Cykel- og gangbro. Illustration: Schulze+Grassov

Forbindelsen er af afgørende vigtighed for at binde Grønttorvet sammen med det centrale Valby og som skolevej i det nye sammenlagte skoledistrikt til Harrestrup Å skole. Forbindelsen indgår som forlængelse af Den Grønne Sti, som vi har som flagskibsprojekt i den seneste Valby Bydelsplan.

Forbindelsen er det afgørende missing link, hvis bydelsforbindelsen fra Nørrebro og Frederiksberg skal føres igennem via Grønttorvet og Folehaven til Valby Idrætspark.

Overførselssagen – fordelingen af overskydende budgetmidler

Hvert år samles politikerne på rådhuset for at beslutte, hvordan kommunens overskydende midler fra budgetåret kan fordeles på mindre, akutte projekter og ønsker.

Vi håber, at vores ønsker bliver hørt på rådhuset.

Hvad synes du om vores prioritering?

Topfoto: Marck B. Permin 

2 svar
 1. Peter Munk
  Peter Munk siger:

  Forslagene om cykelsti, toilet og affald virker rimelige. Hvad angår lokaludvalgets hede drøm om sti over banen til Grønttorvet er jeg mere lunken. Fordi lokaludvalgets områder dækker begge bydele er det måske naturligt nok set fra udvalgets perspektiv. Men jeg tvivler på at det er et særligt stort ønske blandt borgerne. Som beboer på grønttorvet er det meget vigtigere for mig at Valby Syd udvikles til en bæredygtig bydel hvor folehaven kvarteret og grønttorvet udvikles og integreres til en velfungerende bydel. Jeg har ikke noget særligt behov for at være en blindtarm til “Old Valby”. Så i den forbindelse vil jeg prioritere bedre trafikal sammenhæng over folehaven og tunnel under gl Køgelandevej v Grønttorvet og elevatorer ml Stationen og Gl Køgelandevej.

  Svar
 2. Hans Christian Holdt
  Hans Christian Holdt siger:

  Jeg er meget enig med Peter Munk i, at der er behov for en bredere, samlet overvejelse om sammenhængen mellem byområderne omkring København Syd Station. Det virker umiddelbart som om, der ikke tænkes meget over adgangsforholdene fra vest til stationen og omvendt. For så vidt angår broforbindelse til cykler kunne et alternativ være, at gøre den eksisterende bro over Gammel Køge Landevej bredere, så der bliver mere plads til cyklister og fodgængere. Det skal så gennemtænkes lidt mere, end man gjorde, da man udvidede Dybbølsbro.

  Altså: En opfordring til lokaludvalget om at ønske (kræve) en gennemtænkt, samlet løsning vedrørende fodgænger- og cykelforbindelser nord-syd (over/under jernbanen) og øst-vest (over/under Gammel Køge Landevej) i området omkring Købehavn Syd Station. Adgangsforholdene til Ellebjergvej og Valbyparken og idrætsanlægget bør nok også indgå.

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *