Nu starter genopretningen af Carl Jacobsens Vej og Trekronergade Syd

Carl Jacobsens Vej skal have udbedret sine meget nedslidte fortove, cykelstier og vejbane, og Trekronergade Syd omdannes til cykelgade med fortov i begge sider af vejen. Arbejdet starter til april.

Genopretningerne er en del af Københavns Kommunes årlige genopretningspakke, som har i alt fire projekter i gang i Valby i 2024.

Tiltrængt løft til en nedslidt Carl Jacobsens Vej

Renoveringen af Carl Jacobsens Vej fra fra Gl. Køge Landevej til Sjælør Boulevard omfatter fortov, cykelsti og kørebane.

Formålet med renoveringen er at udbedre de nedslidte fortovsarealer og udlægge nyt slidlag på de nedslidte vejarealer og cykelstier, som er ødelagte efter mange års opgravninger og byggeprojekter.

Projektet forventes færdigt ultimo december 2024, dog vil slidlag på cykelsti og kørebanen udlægges til foråret 2025.

Trekronergade Syd bliver til cykelgade

Renovering af Trekronergade Syd starter i maj måned. Trekronergade Syd omfatter strækningen fra Carl Jacobsens Vej til tunnelen under banen. Renoveringen af denne strækning omfatter:

  • Etablering af fortov i begge sider af vejen
  • Gaden ændrer status til cykelgade
  • Eksisterende skråparkeringspladser ændres til længdeparkeringspladser, hvorved der nedlægges parkeringspladser

Renoveringen af Trekronergade Syd forventes færdig ultimo september 2024. Læs mere om renoveringen her:

Nabo skal forvente støj og støv

Det kan desværre ikke undgås, at arbejdet vil gøre det mere besværligt at komme til og fra ejendommene i området. Der vil være perioder med støj, støv og begrænset areal at færdes på.

Projektet tager de mulige hensyn. Arbejdet vil således blive udført i etaper, for at begrænse ulemperne ved vejarbejdet mest muligt.

De nærmeste naboer til projekterne holdes direkte informeret.

Område med mange anlægsprojekter

Der foregår andre anlægsprojekter i området, som koordineres med kommunens vejarbejde, herunder HOFOR’s klimaprojekt på Carl Jacobsens Vej, HOFOR’s fjernvarmerenovering samt Københavns Kommunes klima- og genopretningsprojekt af Trekronergade nord etc.

Derudover er der andre større byggeprojekter, herunder færdigetablering af Metroen samt ombygning af stationen København Syd, hvilket betyder, at der er mange aktører i gang i området.

Har du spørgsmål til vejgenopretningen, så skriv gerne til vejgenopretning@kk.dk:

Skriv gerne enten ”Helhedsgenopretning af Carl Jacobsens Vej” eller ”Helhedsgenopretning af Trekronergade Syd ” i emnefeltet.

Udover Carl Jacobsens Vej og Trekronergade Syd er også det sidste stykke af Roskildevej og to strækninger på Vigerslevvej i planerne for 2024:

En helhedsgenopretning er en renovering fra facade til facade. Der genoprettes 1:1, med udbedring af skader på belægning, fortove mm, men der er ikke penge eller mandat til f.eks. at begrønne.

2 svar
  1. Frustreret nabo
    Frustreret nabo siger:

    Er det mon muligt at køre flere tonstunge køretøjer ind i området? Eller afspærre flere veje og gangstier i området? Jeg tror det ikke! Det er UMULIGT at komme til og fra København Syd som gående/cyklist. Stationen er totalt afskærmet fra det omkringliggende pånær nogle snævre stier bag hegn, som man ikke kan se/finde. Det er UMULIGT at komme til området i bil. Kunne man da for h**** ikke have ventet til metro-byggeriet var færdigt før man begynder at bokse borgere fuldstændig inde mellem larmene vejarbejde og anlægsprojekter inklusiv stilladsarbejde og facaderenoveringer oven i hatten – til alle sider. Hele området har været en evigt ekspanderende byggeplads i flere år snart og der er vel kun udsigt til mere af samme slags. Kbh kommunes planlægning er til at lukke op og skide i.

    Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *