Brandstationen på Hansstedvej skal ombygges til plejeboliger

Vores udvalg Et Helt Liv havde inviteret sig selv på besøg i den gamle brandstation på Hansstedvej, som politikerne på rådhuset har besluttet skal erstattes med 60-70 plejeboliger i 2024.

Læs mere

Cykelstier på Valby Langgade forventes færdige i foråret 2023

Siden vedtagelsen af Budget ’20 har der været cykelstier på vej på Valby Langgade fra Gl. Jernbanevej til Annexstræde. Nu ligger der trafiktællinger og analyser klar til det videre arbejde, og hvis alt går efter planen, kan cykelstierne  anlægges i starten af 2023.

Læs mere

Ny linje 11 skal vende på Lykkebovej

Ruten for den nye linje 11 har vakt bekymring hos beboerne omkring Lykkebovej – der bliver nemlig etableret et nyt stoppested her til de linje 11, der ikke skal fortsætte til Hvidovre Hospital. Vi har fået en forklaring fra Movia.

Læs mere

Badestranden åbner – varslingssystem på plads fra den 14. juni

Anlægget af badestranden i Valbyparken er færdigt, og mange har allerede været i bølgen den blå. Fra den 14. juni vil du kunne tjekke badevandskvaliteten før dit besøg.

Læs mere

Trafiksikring af Vigerslevvej og bedre indgange til Vigerslevparken

Områdefornyelsen Folehavekvarteret har præsenteret et projekt, der med begrønning og midterheller skal dæmpe bilernes hastighed på Vigerslevvej og gøre adgangen til Vigerslevparken nemmere.

Læs mere

Første spadestik på Smedestræde er taget

Fredag den 21. maj var hele to borgmestre på besøg i Valby for at tage første spadestik til det nye botilbud til unge handicappede på Smedestræde.

Læs mere

Ny lokalplan for Saxtorphsvej er endeligt vedtaget

Teknik- og Miljøudvalget valgte mandag aften at godkende den nye lokalplan for Saxtorphsvej – men det var ikke uden sværdslag partierne imellem.

Læs mere

Første spadestik på Smedestræde

Fredag den 21. maj tages første spadestik til det nye botilbud til 24 unge med handicap på Smedestræde.

Læs mere

Anlægget af Kulbaneparken går ind i sin anden fase

Fra på mandag kommer der nyt byggepladshegn i Kulbaneparken, når anlægsarbejdet rykker ned i parkens østlige ende, hvor der skal være anlæg til gadeidræt, mere beplantning og parkens markante kunstlandskab.

Læs mere

Solceller ved Parkstien er vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget valgte mandag aften at nikke til HOFOR’s plan om at etablere solceller på deres tekniske anlæg ved Valbyparken, trods protester fra Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere