Bevar smejden og sænk højden på byggeriet i gården på Mølle Allé

Mandag den 19. oktober holdt vi borgermøde om den nye lokalplan for Mølle Allé, og buskabet fra Valbys borgere var klart: Bevar Valbys gamle smedje, og sænk højden på byggeriet i gården.

Læs mere

Midlertidigt testcenter ved Grønttorvet på vej

Københavns Kommune er ved at anlægge et midlertidigt testcenter ved Grønttorvet i Valby for at øge testkapaciteten i København.

Bevar Valbys gamle smedje

Vi mener det er en stor fejl, at Valbys gamle smedje ikke er udpeget som et bevaringsværdig bygning i den nye lokalplan for Mølle Allé, der er i høring nu.

Læs mere

Den grønne forplads forsvundet fra Smedestræde-projektet

Den lovede offentligt tilgængelige forplads ud til Valby Langgade er forsvundet fra byggeprojektet på Smedestræde – et klart brud på aftalen om at bevare adgang til et offentligt rum med mulighed for at tage ophold.

Læs mere

Ny linje 11 skal erstatte 1A på Vigerslev Allé

Kritikken af omlægningen af linje 1A er blevet hørt – som erstatning for den omlagte linje opretter Movia til næste sommer en ny linje 11, der skal køre ad Vigerslev Allé mellem Hvidovre og Rådhuspladsen.

Læs mere

Endnu en institution på Saxtorphsvej kan ikke forhindres

Efter borgermøder, dialogmøder og møder med forvaltningen står det nu klart, at den nye daginstitution på Saxtorphsvej bliver anlagt. Der er flere tiltag på vej for at løse trafikproblemerne på villavejen.

Læs mere

47.500 m2 nye boliger og en tryggere Kulbanevej på vej i Kulbanekvarteret

En ny lokalplan for området ved Kulbanevej/Retortvej vil gøre det muligt at udbygge området med 47.500 m2. boliger, en daginstitution, og omlægge Kulbanevej så den forbindes med Grønttorvet.

Læs mere

Byggeprojekt på FL Smidth-grunden er sat i bero

Knap var høringssvarene sendt af sted, før FL Smidth meldte ud, at de opgiver deres byggeplaner på grunden mellem Vigerslev Allé og jernbanen.

Læs mere

Nedrivningen på Smedestræde er næsten færdig

Går du tur langs Asta Nielsen Stræde kan du lige nu opleve kig til Valby Langgade – nedrivningen af de gamle autoværksteder er nemlig ved at være afsluttet, og anlægget af 24 boliger til unge handicappede på grunden kan gå ind i næste fase.

Læs mere

Det fik Valby også på Budget ’21

Ud over penge til Valby Bibliotek giver Budget ’21 også midler til etablering af ny skolestruktur, nyt gulv og mobiltribune til Valby Hallen og udvikling og anlæg af Folehavens nye centrale byrum.

Læs mere