Ny institution på vej til Saxtorphsvej – lokalplanen i høring

Lokalplanen, der skal gøre byggeriet af endnu en daginstitution på græsområdet på Saxtorphsvej muligt, er sendt i offentlig høring. Vi inviterer til digitalt borgermøde om forslaget den 24. februar kl. 17-19.

Læs mere

Ny 2,5 kilometer lang skybrudstunnel skal bores dybt i Valbys undergrund

I 2023 skal der anlægges en 2.480 m lang skybyrudstunnel dybt nede i kalken under Grønttorvet, Valby Idrætspark og Valbyparken. Du kan lige nu give dine input til, hvilke miljømæssige hensyn der skal tænkes ind i projektet.

Læs mere

Vær med til at forme Folehavekvarterets udvikling de næste 2,5 år

Den 27.  januar er der valg til styregruppen for Områdefornyelsen Folehavekvarteret. Stil op og vær med til at få kvarterets mange projekter sikkert i hus.

Læs mere

Kunst skal skabe tryghed på Vigerslev Allé og Sjælør station

Der skal flere farver og mere lys i de grå tunneller under Sjælør og Vigerslev Allé st. – det har lokale kræfter arbejdet for, og på mandag skal Teknik- og Miljøudvalget beslutte, om projekterne skal sættes i gang.

Læs mere

Harrestrup Å i Vigerslevparken sættes fri i 2025

Harrestrup Å skal gå fra at være en gemt kanal i en betonrende til en vild å, der bugter sig igennem Vigerslevparken, giver levested til dyr og planter, og beskytter naboerne mod oversvømmelser.

Læs mere

Klubhuset skal tilbage til Kulbaneparken

På grund af nyt bygningsreglement er det dyrere end forventet at flytte Rikkens klubhus tilbage til Kulbaneparken, som det blev lovet i 2010. Der er dog stadig tid til at finde de ekstra penge, så der igen kan blive klubaktiviteter i den nye Kulbanepark.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget vil have undersøgt om smedjen kan bevares

Gode nyheder for Valbys gamle smedje lige op til juleferien: Teknik- og Miljøudvalget har sendt forslaget til lokalplan tilbage til forvaltningen for at få undersøgt, hvordan smedjen helt eller delvist kan bevares.

Læs mere

Kastanjetræ fældes på Valbygårdsvej

Et af hestekastanjetræerne på Valbygårdsvej er døende, så det fældes inden længe og erstattes af et nyt.

Læs mere

Ingen dispensation betyder ingen grøn forplads på Smedestræde

Kræfter i det lokale handelsliv kæmper imod den dispensation fra lokalplanen, der skal gøre en grøn forplads til det nye byggeri på Smedestræde 2 mulig.

Læs mere

Det haster med en byggetilladelse til Valby stations nye elevator

De 400 nye cykelparkeringspladser ved Valby station på Lyshøjgårdsvej er færdige, men elevatoren, der er en del af projektet, afventer byggetilladelse. Hvis tilladelsen ikke når at komme inden april kan vi komme til at vente mange år på den nye elevator.

Læs mere