Overførselssagen er landet: Se hvad Valby har fået

Der blev ikke afsat penge til vores ønsker på årets overførselssag – men der er gode penge til især Valbys idrætsliv i aftalen, der netop er landet på rådhuset.

Aftalen om overførselssagen er indgået af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Med overførselssagen prioriterer partierne bag kommunens budget de midler, der ikke blev brugt i sidste års kommunale regnskab. I alt er der fordelt 1.370,2 mio. kr. fra regnskabsåret 2023 og tilpasninger i 2024.

Godt 13 mio. kr. lander i Valby, fordelt på:

  • Screening af kunstgræsbane i Vigerslevparken
  • Udvikling af Valby Idrætspark inkl. udvidet trailcenter 
  • Planlægning af nye fritidsklubhus på Dyren i Folehaven 
  • Medfinansiering af ny metroforplads ved København Syd Station 
  • Øgede midler til ledelse på Harrestrup Å Skole 

Der blev desværre ikke tilgodeset nogen af de ønsker, vi havde meldt ind til forhandlingerne. Men derfor kan vi godt glæde os over, at især udviklingen af idrætslivet i Valby er kommet på dagsordenen.

Se hele aftaleteksten om Overførselssagen 2023/2024 her:

Se hvordan pengene fordeler sig på projekter i Valby:

Screening af kunstgræsbane i Vigerslevparken

Parterne bag overførselssagen afsætter penge til at undersøge planforhold og afdække mulighederne for at konvertere en af tre eksisterende naturgræsbaner i Vigerslevparken til en kunstgræsbane.

Det har længe været et lokalt ønske fra den lokale boldklub Hellas, der på den måde kan udvide sæsonen uden at skulle sende medlemmerne helt til Valby Idrætspark for at træne.

Besøg i Vigerslevparken i 2019

Der er afsat 0,2 mio. kr. til screeningen i 2024.

Udvikling af Valby Idrætspark

I hele to poster nævnes Valby Idrætspark på årets overførselssag.

Der bliver afsat penge til arbejdet med at videreudvikle helhedsplanen i Valby Idrætspark med flere boliger, erhverv og idrætsfaciliteter, samt udvidelse af grunden til et nyt neurorehabiliteringscenter.

Herunder fortsætter drøftelserne om alternative scenarier for udvikling af Valby Idrætspark, herunder modeller for offentligt-privat samarbejde frem mod budget 2025 på baggrund af den visionsplan der er fremlagt for store dele af idrætten i Valby

Størrelsen på det kommende trailcenter i den sydlige del af Valby Idrætspark udvides fra 120-140 m2 med et tilvalg om forsyning til vand og toiletter. Tanken er, at et trailcenter beliggende i den sydlige del af idrætsparken tæt på Valbyparken vil kunne understøtte nye aktiviteter og brugergrupper på de grønne arealer.

Der er samlet afsat knap 3 mio. kroner til arbejdet med Valby idrætspark.

Nyt klubhus til Dyren – dyrelegepladsen i Folehaven

Et stort ønske fra Folehavens dyrelegeplads igennem mange år er nu nået et skridt tættere på med en planlægningsbevilling til et nyt fritidsklubhus på legepladsen.

Dyren i Folehavekvarteret Valby

Der er afsat knap en halv million til planlægningen.

Medfinansiering af forpladsen ved København Syd Station

Udviklingen omkring København Syd Station går hurtigt, og på overførselssagen afsættes der penge til den nye metrostationsforplads. Midlerne overføres til Metroselskabet, som står for anlæg af forpladsen sammen med etablering af tunnel, trapper mv.

Forpladsen kan stå klar ved åbning af stationens indgang mod Følager i 2025.

Der er afsat 9 mio. kr. til stationsforpladsen ved København Syd.

Hjælp til Harrestrup Å Skole

Parterne har valgt at understøtte den nuværende ledelse af skolen frem mod, at der eventuelt træffes endelig beslutning om opdeling af skolen i tre selvstændige skoler i 2025.

De har afsat 0,5 mio. kr. på service i 2024 til et halvt årsværk ledelse.

På Budget 2025 vil parterne arbejde på at afsætte midler til ekstra ledelse af Harrestrup Å Skole fra 1. januar 2025 til 1. august 2025. Hvis det besluttes at opdele skolen fra skolestart 2025 skal der afsættes midler til det på Budget 2025, da det vi give øgede udgifter til ledelse, administration og eventuelt klassedannelse fra 2025 og frem.

Se hele aftaleteksten om Overførselssagen 2023/2024 her:

 

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *