Trekronergade renovering nyhed

Planerne er godkendt: Trekronergade bliver Københavns næste cykelgade

Forvandlingen af Trekronergade er på trapperne – forslaget, der skal gøre gaden tryggere for bløde trafikanter, lede vandet fra skybrud de rette steder hen, og sørge for ny asfalt, vejbrønde og fortove er godkendt, og arbejdet forventes at gå i gang marts 2024.

Bindeleddet mellem Ny Ellebjerg og Valby skal fremover tilbyde bedre forhold til cyklende og gående, når vejen indrettes som cykelgade fra Carl Jacobsens Vej til Bryggerivej, med en anbefalet max hastighed på 30 km/t.

Vi har tidligere skrevet om transformeringen af gaden her:

Projektet har længe været under udvikling, med inddragelse af lokale beboere, erhvervsdrivende og lokaludvalget, og vi er overordnet tilfredse med projektets endelige udformning.

Anlægsarbejdet koordineres med HOFOR, der er ved at renovere fjernvarmeledninger i området, og forventes at starte op i marts 2024, med forventet ibrugtagning ultimo 2024.

Tryg cykelgade med anbefalet hastighed på 30 km/t

I dag er der langt flere cyklister end bilister på Trekronergade, og derfor skal den anbefalede hastighed ned på 30 km/t.

Det nuværende vejforløb ændres, så grønne vejbede og faskiner fremover både hjælper med at håndtere skybrudsvand og i hverdagen hjælper til at holde farten nede blandt særligt bilisterne.

Trekronergade projektforslag udsnit

På hjørner til alle sidegader etableres fortovsudbygninger, der giver bedre oversigtforhold for gående, som skal krydse gaden. Til alle sidegader etableres overkørsler, som vil bidrage til, at trafik fra sidegaderne dæmper farten, inden der svinges ud på Trekronergade.

Overkørslerne til sidegaderne vil samtidigt sikre, at skybrudsvand ledes kontrolleret mod Carl Jacobsens Vej, hvor det kan løbe i HOFOR’s skybrudsledning i området. Vejbede vil også hjælpe til at give gaden et grønnere udtryk.

Trekronergade projektforslag støttepunkter

Ved Carl Jacobsen Vej etableres to støttepunkter til sikker krydsning, som skal være med til at skabe bedre forbindelse mod blandt andet Ny Ellebjerg Station og viadukten mod Sydhavnen.

Se hele projektforslaget her:

Se behandlingen af projektet på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden:

12 P-pladser nedlægges

I forbindelse med projektet nedlægges der 12 parkeringspladser indenfor projektområdet i Trekronergade (ud af 152 pladser). Der etableres 12 erstatningsparkeringspladser i området omkring Trekronergade.

For at realisere projektet, er det nødvendigt at fælde fire eksisterende mindre vejtræer af meget dårlig kvalitet.

Arbejdet koordineres med HOFOR

Projektet er koordineret med HOFOR Fjernvarme der netop er startet på renovering af fjernvarmeledningerne i gaden. Projekterne er koordineret så den samlede anlægsperiode for de to projekter kortes mest muligt af hensyn til borgerne, men også ift. at sparre penge på reetablering i overlappet mellem de to projekter.

HOFOR’s anlægsarbejde er allerede startet synligt op. Teknik- og Miljøforvaltningen forventes at starte anlæg i marts 2024 med forventet ibrugtagningstidspunkt ultimo 2024.

Positive ord om projektet og processen fra lokaludvalget

Vi er positive overfor projektet og finder, at det opfylder hovedformålene:

  • Større sikkerhed for cyklister
  • Bedre fremkommelighed for gående
  • Klimatilpasning 

Vi ser dog en risiko for øget trafik og parkering på de parallelle private fællesveje. Alt i alt vil vi gerne kvittere for den omfattende inddragelse af både os og lokale beboere i udarbejdelsen af projektforslaget.

Læs hele vores kommentar til projektet her:

1 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *