Hotel- og Restaurantskolen vil udvide med campus og boliger

Vi er positive overfor Hotel- og Restaurantskolen drømme om at udvide med en ny skole, studieboliger og familieboliger, hvis de historiske bygninger ud til Vigerslev Allé og Kjeldgårdsvej bevares, og studieboligerne bliver til at betale.

Læs mere

Udvidelse af Valbys parkeringszoner kan være på vej

Forvaltningen er begyndt at undersøge, om de eksisterende parkeringszoner i København skal udvides – vi har netop indsendt vores kommentarer, hvor vi peger på de fortsatte parkeringsproblemer i randzonerne.

Læs mere

Gør Retortvej, Lykkebovej og Folehaven tryggere for skolebørn

I vores høringssvar til de nye skoledistrikter i Valby sætter vi særligt fokus på tre veje, der gør skolevejene i Valby Syd utrygge.

Læs mere

Solceller ved Parkstien er vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget valgte mandag aften at nikke til HOFOR’s plan om at etablere solceller på deres tekniske anlæg ved Valbyparken, trods protester fra Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Vi støtter stadig anlæg af solceller på grønt, men stærkt forurenet område ved Valbyparken

Vi opfordrer i en henvendelse Københavns Kommune til at fastholde at anlægge solceller på HOFOR’s tekniske anlæg ved Valbyparken, men samtidig åbne området mere op og skabe en bredere passage mellem Valbyparken og Kystagerparken.

Læs mere

Politikere vil bryde et løfte og bygge stor daginstitution på villavej i Valby, selvom der ikke længere er behov for den

Vi har sendt et åbent brev til politikerne på rådhuset for at gøre det klart for dem, at prognoserne ikke længere understøtter behovet for den nye daginstitution på Saxtorphsvej, som vil bidrage til det trafikale kaos og fjerne kvarterets sidste, grønne åndehul.  Læs mere

Bøn til rådhuset: Genovervej den nye institution på Saxtorphsvej

Selv om det ser ud til, at beslutningen allerede er truffet, opfordrer vi i vores høringssvar og i et åbent brev politikerne til at genoverveje den nye institution på Saxtorphsvej. Det er der tre grunde til:

Læs mere

Borgermøde om Saxtorphsvej kunne ikke besvare det store spørgsmål: Hvorfor?

De omkring 75 borgere, der deltog i borgermødet om Saxtorphsvej den 24. februar, ønskede en forklaring på, hvorfor politikerne har besluttet at løbe fra det gamle løfte om at bevare den sidste grønne plet, og i stedet bygge endnu en stor institution på den lille villavej.  Læs mere

Pas på den tunge trafik når der skal anlægges skybrudstunnel

I vores høringssvar til Valby Skybrudstunnel lægger vi vægt på, at der tages hensyn til trafiksikkerheden når de trafiktunge arbejdspladser anlægges i nærheden af skoler og institutioner.

Læs mere

Ny institution på vej til Saxtorphsvej – lokalplanen i høring

Lokalplanen, der skal gøre byggeriet af endnu en daginstitution på græsområdet på Saxtorphsvej muligt, er sendt i offentlig høring. Vi inviterer til digitalt borgermøde om forslaget den 24. februar kl. 17-19.

Læs mere