Harrestrup Å – fra gemt kanal til bugtende å fuld af naturoplevelser

Miljøkonsekvensvurderingen for det store naturgenopretningsprojekt i Vigerslevparken langs Harrestrup Å er i høring nu – den 20. august kan du komme med på vandring i parken og høre meget mere om projektet.

Planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken har udviklet sig over flere år og består i dag af:

 • Et naturgenopretningsprojekt – med fokus på at forbedre naturen og de rekreative områder i og omkring åen.
 • Et kapacitetsprojekt – med fokus på at håndtere vand fra skybrud ved at udvide åens kapacitet og etablere mulighed for kontrolleret oversvømmelse i parken, når åen ikke længere kan håndtere de store mængder skybrudsvand.

Projektområdet består af Vigerslevparken inklusive Harrestrup Å fra banen ved Hvidovre Station i nord til Kalveboderne i syd.

Åen løber i dag i åbne flisebelagte render gennem parkens grønne områder og krydser de store indfaldsveje Gl. Køge Landevej og Folehaven.

Vi har tidligere beskrevet projektet her:

Kom med på gåtur og hør mere om projektet søndag den 20. august

I løbet af høringsperioden afholder projektgruppen et event i Vigerslevparken, hvor du kan komme og blive klogere på projektet og høre om miljøkonsekvensrapporten.

Eventet sker to steder i parken med et ens program:

Harrestrup Å event placering

 • Fra kl. 12 til kl. 13.45 i den nordlige del af parken ved legepladsen tæt ved Lykkebovej:
  • Kl. 12.00 – 13.00 Hør om projektet og miljøkonsekvensrapporten
  • Kl. 13.00 – 13.45 Gåtur med fortælling om natur, vandløb og skybrudssikring
  • Fra start til slut kan store og små lære om skybrud ved Energi og Vand
 • Fra kl. 14.30 til kl. 17.00 i den sydlige del af parken ved indgangen til parken fra Kirsebærhaven:
  • Kl. 14.30 – 15.30 Hør om projektet og miljøkonsekvensrapporten
  • Kl. 15.30 – 16.15 Gåtur med fortælling om natur, vandløb og skybrudssikring
  • Fra start til slut kan store og små lære om skybrud ved Energi og Vand

Flere naturoplevelser i Harrestrup Å

Livet i åen er i dag meget begrænset og forholdene for vandplanter, insekter eller fisk er ikke optimale.

Med projektet vil forholdene blive bedre, når fliserne fjernes og åen får et slynget forløb med sand, grus og sten på bunden. Den naturlige bund giver plads til vandplanter og nye leve- og gydesteder for både fisk og insekter.

Åen vil også få en mere central rolle i parken, når der etableres flere gangbroer og nye trampestier langs åen, der gør det muligt at opleve åen tættere på.

500 træer skal fældes

Når åen udvides bliver det nødvendigt at fælde op til 500 træer, hvoraf mange af træerne er en del af et buskads.

Fældede træer erstattes med arter, der bidrager til en øget biodiversitet og med hjemlige arter. Da det ikke er muligt at plante så store træer, som nogle af dem, der fældes, øges antallet af træer i parken.

Udvalgte stammer efterlades liggende i parken, så de kan udvikle sig til insekthoteller. Biodiversiteten i parken får også et løft ved at plante nye træer og buske med blomster og bær til gavn for fugle og insekter.

Send dit høringssvar senest 13. september

Miljøkonsekvensrapporten er i 12 ugers offentlig høring frem til den 13. september – find materialet og send dit høringssvar lige her:

Hold dig opdateret på nyhedsbrev og hjemmeside

Harrestrup Å projektet har sit eget nyhedsbrev, som du kan skrive dig op til for at holde dig opdateret på projektet.

Følg også med på projektets egen hjemmeside:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *