Her placeres de 51 nye sorteringspunkter i Valbys gader efter sommer

Efter sommer skal der anlægges 51 nye sorteringspunkter i Valbys gader – placeringerne blev i juni godkendt på rådhuset. I den forbindelse nedlægges 70 parkeringspladser, som kommunen skal finde erstatningspladser for.

Placeringen og udformningen af de nye sorteringspunkter har været i offentlig høring, hvor lokale københavnere har kunnet udpege ønskede placeringer.

Nu er de 51 placeringer godkendt på rådhuset, anlægsmidlerne er frigivet, og anlægget af punkterne kan gå i gang i 2023.

Når anlæggene projekteres detaljeret, kan der komme ændringer til enkelte placeringer.

Sorteringspunkterne i Valby udgøres samlet set af 106 affaldsbeholdere, fordelt på 52 nedgravede beholdere, 35 kuber og 19 affaldsskjul.

Heraf er 21 sorteringspunkter placeret på privat fællesvej.

Københavns Kommunes hjemmeside kan du på et interaktivt kort ser, hvilke fraktioner der opstilles på placeringerne:

Vi påpegede i vores kommentarer til forslaget om sorteringspunkterne, at vi overordnet bakker op om placeringerne og muligheden for endnu mere affaldssortering i København.

Vi havde gerne  set en tidligere dialog med vejejere på private fællesveje, og vi foreslog, at man for at undgå at placere sorteringspunkterne på vejareal tillader tømning over fortov og cykelsti.

Forvaltningen oplyser, at der vil blive foretaget partshøringer og naboorienteringer for placeringer på privat fællesvej, og at der skal indgås lodsejeraftaler forinden etablering af et sorteringspunkt.

Det er dog ikke muligt at tillade tømning over fortove og cykelsti, da det vil betyde forlænget tømmetid og øget ressourceforbrug.

70 parkeringspladser nedlægges

På 43 af de udvalget 51 placeringer til sorteringspunkter kræver anlæggelsen, at der nedlægges parkeringspladser, som der findes erstatningspladser for.

I alt skal der findes erstatning for 70 parkeringspladser. De skal findes ved, at kommunen lejer p-pladser i private parkeringshuse. Finansieringen til dette skal findes, når kommunen til efteråret skal forhandle om Budget ’24.

Et supplement til din sortering derhjemme

De nye sorteringspunkter skal være et supplement til den eksisterende sortering hjemme hos dig selv.

De vil give dig mulighed for at tage noget af affaldet med ud af hoveddøren til nærmeste sorteringspunkt, i stedet for f.eks. at skulle igennem baggården – f.eks. plast, papir og madaffald.

Du kan læse mere om de nye sorteringspunkter på Københavns Kommunes hjemmeside:

Anlæg af sorteringspunkter begynder efter sommer

Forvaltningen forventer at påbegynde anlæg af sorteringspunkterne i Valby medio 2023.

Hvis du er nabo til et sted, hvor der skal anlægges et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske. Sorteringspunkterne kan tages i brug i takt med, at anlægsarbejdet på hvert enkelt sorteringspunkt afsluttes.

Du kan læse mere om de nye sorteringspunkter og følge med i anlægsarbejdet her:

Hvis du har spørgsmål kan du skrive til sorteringspunkter@kk.dk:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *