Områdefornyelsen i Folehavekvarteret siger farvel og tak

I seks år har Områdefornyelsen Folehavekvarteret arbejdet for at gøre det grønne Folehavekvarter i den sydlige del af Valby til et endnu bedre sted at leve og besøge – nu lukker indsatsen ned.

Gennem Områdefornyelsen har beboere, lokale aktører og kommune sammen sat en række projekter i gang, der styrker de fysiske, sociale og kulturelle rammer om livet i kvarteret.

Projekterne har skabt forbindelser mellem mennesker gennem arrangementer, arbejdsgrupper og partnerskaber og forbindelser mellem steder med nye stier, sikre overgange og grønne byrum.

Nye forbindelser i Folehavekvarteret

Der er f.eks. skabt en bedre forbindelse mellem kvarterets boligområder og Vigerslevparken med nyetablerede overgange over Vigerslevvej, der leder til en ny sti ind i den langstrakte grønne park.

Kvarterets store centrale plads bliver i løbet af de næste år til et frodigt og grønt byrum med stisystemer, streetballbane og orangeri. Byrummet bliver et naturligt centrum, hvor man mødes med naboer på vej til biblioteket, skolen eller kvarterets nyligt opgraderede dyrelegeplads.

Læs mere om det nye byrum her:

Nye traditioner

Der er også skabt nye traditioner i kvarteret. Lokale børn og unge har fået deres egen FerieCamp og Danmarks Internationale Gadeteaterfestival indtager kvarteret med stor lokal tilslutning.

Traditionerne skaber møder og fællesskab på tværs af generationer, kulturer og boligformer i Folehavekvarteret. De mange åbne arrangementer har styrket kvarterets identitet som et grønt og aktivt sted at leve, hvor nysgerrige beboere fra resten af Valby og København også bliver inviteret med i fællesskabet f.eks. til EM på storskærm eller fællesspisning i det centrale byrum.

Stort lokalt engagement

Mange beboere og lokale aktører har engageret sig i Områdefornyelsen. Deres hverdagsviden og erfaringer har sikret at kvarterets identitet kommer til udtryk i projekterne, og at konkrete løsninger passer til de lokale behov.

F.eks. har en gruppe unge hjulpet arkitekter med at kvalificere en streetballbane, mens en gruppe af kvarterets ældre har rollator-testet belægningstyper og bænke til den kommende plads i hjertet af kvarteret.

Områdefornyelsen Folehavekvarteret har mere end fordoblet den oprindelige bevilling på 30 mio. kr. med fonds- og budgetmidler.

Nogle af de vigtige resultater, der er kommet ud af områdefornyelsen er:

  • En synlig og tryg forbindelse til Vigerslevparken med en ny indgang fra kvarterets centrale vej Kirsebærhaven, der forbinder Vigerslevparken med kvarterets offentlige institutioner
  • Et stort nyt byrum i hjertet af kvarteret, der binder kirke, plejecenter, bibliotek og skole bedre sammen i et fælles mødested, der bliver en attraktion for både beboere og besøgende.
  • Opgradering af dyrelegepladsen ”Dyren” med en mere synlig og indbydende indgang og nye stier, legeelementer og stemningslys
  • Trafikforbedringer på Vigerslevvej med støttepunkter for fodgængere og grønne helleanlæg, der giver et slynget og grønt vejforløb, og får bilerne til at sænke farten
  • Tryghedsskabende tiltag på Urtehaven med ny belysning, tydelige parkeringsforhold og plantekasser med træer
  • Kunstværker på fortov og gavle, der skaber nye orienteringspunkter i kvarteret med udgangspunkt i kvarterets særlige kvaliteter

Vi har haft repræsentanter i Områdefornyelsens styregruppe, ligesom vi løbende har været i dialog om og støttet op om indsatsens projekter.

Vi takker for et godt samarbejde og ser frem til at nyde resultaterne af den store indsats fra både sekretariatet og områdets beboere!

Topfoto: Simon Werge

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *