Høringssvar Toftegårds Plads lokalplanforslag nyhed

Et skridt nærmere på den længe ventede omlægning af Toftegårds Plads

Vi har netop indsendt høringssvar til lokalplanforslaget, der skal muliggøre den store omlægning af Toftegårds Plads til en plads med nyt Valby Bibliotek, over 100 nye træer, og god plads og mulighed for kulturelt liv og aktiviteter.

Vi har beskæftiget os indgående med Toftegårds Plads i årevis, senest da vi gjorde udviklingen af pladsen foran Valby Kulturhus til flagskibsprojekt i vores Bydelsplan 2017.

Vores arbejde med en fornyet vision for pladsen blev grundlag for den helhedsplan, der blev vedtaget i 2019, og nu er grundlag for lokalplanforslaget for pladsen. Vi har netop indsendt høringssvar til lokalplanforslaget.

Læs hele svaret her:

Forslaget er gennemarbejdet og lever op til de forudsætninger, vi har præsenteret i projektet Kulturens Plads i Valby, hvor ønsket var:

  • En placering af biblioteket som en åben og transparent bygning op mod Vigerslev Allé
  • En afskærmning mod trafikstøj, der etableres med en bakke ud mod Gl. Køge Landevej
  • En aktiv plads med mulighed for kulturelle aktiviteter 

Der er dog elementer i planen, vi gør opmærksom på i vores høringssvar:

Boliger skal ikke forhindre pladsens funktioner

Det har aldrig været vores ønske, at der skulle bygges boliger på pladsen foran Valby Kulturhus. Ikke desto mindre er byggeriet af ca. 70 ungdomsboliger i en bygning, der slynger sig langs med Movias bygning, en del af lokalplanforslaget.

Det er aldeles og afgørende vigtigt, at de boliger, der skal passes ind på pladsen, lever op til alle intensionerne i helhedsplanen, både med hensyn til udformning og med hensyn til at blive integreret i pladsens funktioner, så brugen af pladsen som Kulturens Plads i Valby ikke forhindres eller besværliggøres.

Ungdomsboliger Toftegårds Plads visualisering lokalplanforslag

Illustration: H+ TNT Arkitekter.

En grønnere plads

Vi ønsker os, at pladsen bliver så grøn som muligt inden for rammerne af helhedsplanen, og at nogle af de funktioner, herunder Valbyhaven, der er etableret som et midlertidighedsprojekt på pladsen, kan videreføres helt eller delvist.

Vi glæder os over, at der allerede i lokalplanforslaget er fundet en ny rute for bibliotekets bogbus, så den ikke skal køre langs med Valbys Kulturhus’ teatersal, hvor Valbyhaven ligger i dag.

Da vi holdt borgermøde om lokalplanforslaget den 8. maj var der konkrete forslag fra de fremmødte om at genetablere en trærække langs Gl. Køge Landevej, der markerer nord-syd-linjen og så vidt muligt at genplante træer mod Vigerslev Allé – herunder at arbejde på at placere træer i midterrabatten.

En samlet affaldsløsning for kulturhusene og det nye bibliotek

Vi ønsker, at der sættes fokus på at finde en samlet affaldsløsning for kulturhus og det nye bibliotek, så passagen mellem Kraftwerket og Kulturhuset kan frigøres.

Vi ser gerne, at det sker som en nedgravet affaldsløsning på Valgårdsvej. Det er tosset, at der afsættes store bevillinger til bibliotek og plads uden en affaldsløsning.

Vi har indsendt forslaget som et ønske til forhandlingerne om Budget ’24. Bliver det bevilget kan en affaldsløsning indarbejdes i anlægsprojektet og udføres i tilknytning til det.

Se vores budgetønsker her:

Em renovering af Toftegårds Plads Nord er også tiltrængt

Vi ønsker, at der fortsat arbejdes med udvikling af Toftegårds Plads Nord. Lokalplanen skal indarbejde muligheden for at realisere de planer om omlægning af nordpladsen, der har været arbejdet med i dialog med nordpladsens brugere og butiksliv.

I vores netop færdiggjorte Bydelsplan 2023 beskriver vi, hvordan man ved at lukke vejen for gennemkørsel, flytte parkeringspladserne og åbne pladsen op mod butikkerne kan omdanne pladsen til et sted, der er værd at opholde sig på, og som kan noget andet end Toftegårds Plads syd.

Tegning med projektforslag til en renoveret Toftegårds Plads Nord

Læs hele vores høringssvar på Toftegårds Plads II lokalplanforslag og kommuneplantillæg her:

Tidsplan for udviklingen

Den offentlige høring om lokalplanforslag og kommuneplantillæg Toftegårds Plads II slutter 24. maj, hvorefter forslaget skal behandles politisk.

Som tidsplanen ser ud nu anlægges det nye Valby Bibliotek fra primo 2024 til ultimo 2025.

Ungdomsboligerne anlægges fra primo 2025-ultimo 2026, og som det sidste anlægges selve pladsen, som forventes færdig i 2027.

Vi vil følge projektet tæt hele vejen for at sikre os, at intensionerne i helhedsplanen gennemføres, og at de mange aktører samarbejder om det store anlægsprojekt.

1 svar
  1. Peter Eliot Juhl
    Peter Eliot Juhl siger:

    Kunne man ikke afskærme den grimme del af pladsen med et grønt hegn. Det er svært at nyde plantekasserne mede en byggeplads i baggrunden.

    Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *