Hvor skal Valby hen?

Hvert fjerde år udarbejder lokaludvalget en bydelsplan i samarbejde med borgere, eksterne partnere og Københavns Kommune.

Teksten er blevet til på baggrund af input fra Valbys borgere, som vi har mødt på gaden, til borgermøder, digitalt, på byvandringer, og meget mere.

Læs den færdige Bydelsplan 2017-2020 her:

Bydelsplan for Valby 2017-2020-1

Temaer i Bydelsplan 2017

Projekterne i Bydelsplan 2017 fordeler sig under fire overordnede temaer:

Tryghed

Vi har særligt fokus på trafiksikkerhed og sikre skoleveje, og har b.la. inddraget elevråd på nogle af bydelens skoler i arbejdet med at udpege usikre skoleveje og i at finde løsninger.

Et Helt Valby

Temaet ’Et Helt Valby’ dækker over hvordan vi får Valby til at hænge bedst sammen både med hensyn til trafik og mobilitet, kulturtilbud til alle og ikke mindst den sociale sammenhængskraft.

På det sociale område har udvalget også undersøgt, om vi kan gøre noget for at løfte særligt udsatte grupper.

Kulbanekvarteret

Lokaludvalget arbejder tæt sammen med Områdefornyelsen i Kulbanekvarteret, og bakker i vidt omfang til at bakke op om de indsatser Områdefornyelsen og styregruppen ønsker iværksat.

Læs mere om områdefornyelsen på Facebook 

Miljø

Valby er en meget grøn og åben bydel, og det skal den blive ved med. Lokaludvalget vil arbejde på at fastholde og øge mængden og kvaliteten af det grønne i byen: Parker, grønne tage, facader og gårdhaver, villahaver og træer og blomster i gaderne.

Projekter

Bydelsplan 2017 indeholder 15 konkrete projekter. Nogle projekter er konkrete projekter, der kan anlægges med kort varsel, andre er visioner og idéudvikling, der kan bidrage til at udvikle bydelen.

Projekterne er valgt ud fra disse centrale kriterier:

Vigtighed og relevans

 • Et bydelsplansprojekt skal være af høj relevans for bydelens udvikling og Valbys borgere

Projektets størrelse

 • Nogle projekter er for små, og nogle er for store, til at indgå som bydelsplanprojekt

Chance for at projektet kan løftes indenfor fire år 

 • Vi har bestræbt os på at fokusere på områder, hvor der er en realistisk mulighed for at få noget gennemført

De 15 endelig projekter i Bydelsplan 2017

 • Skolegade som bylivsgade

  Målet er at gennemføre en fysisk renovering af skolegade til en bylivsgade med en sammenhængende belægning fra Spinderiet til Valby Langgade. En bylivsgade er en gå- eller sivegade, hvor trafik sker på fodgængernes præmisser.

 • Trafiksikkerhed på Toftegårds Plads

  Vi ønsker at udarbejde og gennemføre et projekt, der øger sikkerheden og trygheden i krydset på Toftegårds Plads. Stedet er stærkt trafikeret med både gennemkørende og lokal trafik. Krydsets indretning gør, at trafikken ofte stopper til og at bilister og cyklister kæmper om den samme plads.

 • Kulturens Plads i Valby - En fornyet vision for Toftegårds Plads Nord og Syd

  Toftegårds Plads Syd skal være Kulturens Plads i Valby.  Visionen  er blevet helt klar gennem dialogen med borgerne: Overordnet er der stor interesse for at gøre pladsen til et kulturelt centrum i Valby.

  Læs mere om projektet her

 • Kulbaneparken

  Målet med bydelsplanprojektet er et understøtte realiseringen af Kulbaneparken. Projektet udvikles i samarbejde med borgerne i området som et element i den kvarterplan, der er vedtaget for Kulbanekvarteret.

 • Helhedsrenovering af Vigerslev Allé

  Vi ønsker at udvikle og gennemføre et projekt, hvor Vigerslev Allé helhedsrenoveres med fokus på trafiksikkerhed.

 • Stiforbindelser i Valby

  Vi ønsker at skabe et sammenhængende og attraktivt stisystem, hvor cyklister og fodgængere kan færdes trygt og sikkert. Stisystemet skal binde Valby sammen og være integreret i det overordnede stinet i København.

 • Sikre Skoleveje i Vigerslevkvarteret

  Formålet er at øge den oplevede tryghed og den faktiske trafiksikkerhed omkring Vigerslev Allé og Lykkebovej som skolevejene for Lykkebo og Hanssted Skole.

  Læs mere om projektet 

 • Udvikling af ’Ung mor på vej’ og ’etniske mødregrupper’

  Hvis man vil forebygge at unge udvikler kriminelle løbebaner, skal der sættes ind, mens børnene er helt små. Her har sundhedsplejersker mulighed for at støtte udsatte forældre til at udvikle nye mønstre og handlekompetencer, så de bliver i stand til at opdrage deres børn til at indgå mere positivt i sociale sammenhænge.

 • Etablering af et Ressourcecenter Valby

  Indsatsens formål er, at give almindelige unge i udsatte boligområder ansvar for egen læring, udvikling og mestring af eget liv i et miljø af frivillige og professionelle.

 • Etablering af Gadepulsen Valby

  Projektets formål er at forhindre kriminalitetstruede børn og unge – primært drenge – i at komme ind på en kriminel løbebane og i stedet sikre, at de får stabile og sunde voksenrelationer og bliver fastholdt i skolegang.

 • Ny Skole i Valby

  Vi ønsker, at der bliver bygget en ny skole i Valby. Vi vil fokusere på at få underbygget prognoserne for det fremtidige behov og at indgå i en tæt dialog om, hvor en ny skole kan ligge.

 • Valby - Lysets Bydel

  Formålet er at udbrede brugen af lys på gavludsmykninger og kunstværker i det offentlige rum i Valby, for at opnå øget tryghed, mere liv og en øget branding af bydelen.

 • Valby Idrætspark - sammenhæng og tilgængelighed

  Formålet er at fortsætte udviklingen af Valby Idrætspark til at blive et område der er indbydende at bevæge sig i for alle borgere, sikrer udvikling af bredde- såvel som eliteidrætten og sikrer sammenhæng mellem Valby og Valbyparken.

 • Bevar Valby grøn og åben

  Valby er en meget grøn og åben bydel, og det skal den blive ved med. Lokaludvalget vil arbejde på at fastholde og øge mængden og kvaliteten af det grønne i byen: Parker, grønne tage, facader og gårdhaver, villahaver og træer og blomster i gaderne.

 • Netværk for reparation og genbrug

  Vi skal genbruge mere. Forbruget af ressourcer skal begrænses ved at give tøj og ting en længere levetid. Derfor skal mulighederne for at reparere og bytte styrkes.

Aktiviteter

Det er fjerde gang Valby Lokaludvalg gennemfører arbejdet med en bydelsplan. Vi har endnu engang benyttet lejligheden til at bruge eksisterende og opdyrke nye netværk i bydelen.

Vi tror på, at borgerne i Valby kender bydelen bedre end mange politikere og embedsmænd. Derfor sætter vi pris på det store engagement, Valbys borgere har lagt i arbejdet.

Borgermøde om Bydelsplan 2017

Tirsdag den 28. februar inviterede vi Valbys borgere til at give de sidste rettelser til Bydelsplan 2017, inden vi skriver den færdig og afleverer den til rådhuset i april.

I havde en masse gode forslag og tilføjelser til projekterne, både store og små. Et par af de mere markante var:

Tydeliggøre behovet for et spillested i Valby, f.eks. placeret på Toftegårds Plads
Grave Vigerslev Allé ned fra Toftegårds Allé og ud til Frederiksberg
Etablere en 50 meter svømmebane på Toftegårds Plads

Tusind tak for jeres hjælp!

Konference om Toftegårds Plads

Næsten 100 mennesker afsatte en lørdag eftermiddag den 14. januar til at hjælpe lokaludvalget med at blive klogere på, hvordan Valby gerne vil bruge Toftegårds Plads.

Resultatet af konferencen skal blive til en ny vision for både den nordlige og sydlige del af pladsen ved Vigerslev Allé.

Læs mere om konferencen

Bydelslaboratorier

Under Valby Kulturdage afholdt vi tre workshops – såkaldte bydelslaboratorier – hvor vi inviterede Valbys borgere til at bruge tre kvarter af deres tid på at udvikle bydelen:

Seneste nyheder om Bydelsplan 2017

Toftegårds Plads lokalplan høring nyhed
Toftegårds Plads Budget 21 nyhed
Bibliotek Toftegårds Plads Valby nyhed

Bydelsplan 2013

Bydelsplanen fra 2013 indeholdt 15 forslag til konkrete projekter og tiltag, som Valby Lokaludvalg har arbejdet på at gennemført.

Størstedelen af projekterne og tiltagene er blevet gennemført enten direkte, i en anderledes form eller resulteret nye projekter og aktiviteter. Andre har af forskellige grunde ikke kunnet gennemføres.

Projekter fra Bydelsplan 2013, der er helt eller delvist gennemført