Planerne for Valby Idrætspark endeligt vedtaget

Efter flere høringer og borgerinddragelse er den finpudsede lokalplan for Valby Idrætspark nu endeligt vedtaget. Valby Lokaludvalg hilser visionen for Valby Idrætspark velkommen og ser frem til, at der bliver sat gang i den hårdt tiltrængte udvikling af området.

Området mellem Ellebjergvej og Valbyparken er Nordens største sammenhængende idrætsområde. Visionen, der nu skal realiseres, er at gøre Valby Idrætspark til hele Københavns idrætsby med plads og gode forhold for både bredde- og eliteidrætten. Det er allerede besluttet at Club Danmark Hallen skal renoveres for 75 millioner kroner. Det nye område får herudover 70.000 m2 nybyggeri, flere mindre boldbaner, nye ungdoms- og kollegieboliger, bedre infrastruktur for cyklister og 1.350 parkeringspladser.

Valby Lokaludvalg har i hele processen understreget vigtigheden af, at at skabe gode rammer for det organiserede idrætsliv, der er den bærende kraft i aktiviteterne i Valby Idrætspark. Udviklingen af Valby Idrætspark skal tage udgangspunkt i udviklingen af idrætsfaciliteter og i fastholdelse og udvikling af Valby Idrætspark til et moderne og tidssvarende hjemsted for idrætslivet.

Desuden bakker Valby Lokaludvalg op, om det forslag, der er udarbejdet til renovering af Club Danmark Hallen. Det er dog vigtigt, at der sikres udviklingsmuligheder i hallen. Lokaludvalget ønsker at holde muligheden for en yderligere multihal åben, og senere etablere et motorikland, klatrefaciliteter og eventuelt crossfit.

Samtidig ønsker Valby Lokaludvalg, at der etableres en løbe- og bevægelsessti rundt om banerne, og at der bliver mulighed for selvorganiseret udfoldelse uden for træningstiderne.

Valby Idrætspark skal være et indbydende område at bevæge sig i for alle borgere. Lokaludvalget støtter op om etablering af sikre og trygge forbindelser til de omkringliggende områder. Gerne i form af brede, velbelyste tunneller, der giver nem adgang for bløde trafikanter. Valby Idrætspark skal åbne sig mod Valbyparken, så idrætsparken bliver en naturlig forbindelse mellem Valbys byområder og Valbyparken.

Læs Valby Lokaludvalgs høringssvar til Valby Idrætspark – forslag til lokalplan og supplerende høring til lokalplan.

Læs Valby Idrætspark – forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg