Gl. Jernbanevej forventes færdig i december

Anlægsarbejdet på Gl. Jernbanevej er ved at være slut. I disse dage plantes de nye træer, og den 16. december er entrepenøren helt færdig. Entrepenøren vender dog tilbage for at lave de sidste, vejrafhængige anlæg i marts/april 2016.

Den 18. juni startede anlægsarbejdet på Gl. Jernbanevej. Formålet med at renovere gaden er, at skabe en mere sikker vej for de cyklister og fodgængere, der færdes på langs og på tværs af Gl. Jernbanevej.

Hastigheden er nedsat fra 50 til 40 km/t med trafikdæmpende foranstaltninger i form af hævede flader ved sideveje og ved Valby Kino/Hotellet, samt en vulst i midten af vejen ved ”knækket”. Sidegaden (uden navn) til og fra Banevolden og Hønsebroen er ændret til cykelgade med ensrettet bilkørsel. Fortovene er renoveret med ny belægning og udposninger ved de hævede flader, hvilket forbedrer krydsningsmuligheder for fodgængerne på tværs af Gl. Jernbanevej.

Den nye plads foran Hønsebroen, som også vil være færdig den 16. december, bliver en plads, der opfordrer til ophold. Med nye møbler, plantebede med stauder samt 23 træer vil gaden og bymiljøet forbedres i væsentlig grad.

Den endelige vejafmærkning kan kun påføres i denne omgang, hvis vejret holder sig over 5 grader. Ellers påføres den i marts/april 2016, ligesom sætning af kantsten langs cykelstien fra knækket og ned til Toftegårds Allé må vente for foråret.

Læs mere om anlægsarbejdet på Gl. Jernbanevej