Elevrødderne viste vej

Tidlig morgen onsdag den 30. november bød elevrødder fra Lykkebo og Hanssted skole på tryghedsvandring på deres skoleveje.

Forinden havde skolernes ældste elever i elevrådet deltaget i et tre-dags-workshopforløb, som blev afholdt på Hanssted skole d.28-30. november.

Workshoppens formål var at få elevrådene til at udpege de områder omkring Vigerslevvej, som de finder utrygge at færdes på til og fra skole, og komme med ideer til hvordan Vigerslevvej kan gøres mere tryg for skolernes elever.

Elevernes ideer blev på tryghedsvandringen præsenteret for Lokaludvalget, Teknik- og Miljøforvaltningen og center for byudvikling i Økonomiforvaltningen.

Eleverne udpegede fem områder, som de finder særligt utrygge for skolens elever at færdes i:

1. Ålholmsvej/Valby Langgade/Vigerslevvej

Krydset er ikke som sådan skolevej for Hanssted Skole, men mange elever går til fritidsaktiviteter på den anden side.

Krydset er svært at overskue, når man skal krydse Ålholmvej/Valby Langgade på begge sider af Vigerslevvej. Bilerne kommer med høj hastighed, overser fodgængerne, og glemmer at holde tilbage for dem. Eleverne vil derfor have folk til at tage den mere sikre vej i krydset, hvor man vælger overgangene på Valby Langgade side.

Eleverne ønsker selv at lave en plakatkampagne, hvor de opfordrer børn til at tage ’den rigtige/sikre’ vej over krydset.

2. Vigerslevvej ved Maribovej 

Der er mange børn og unge, som vælger at krydse Vigerslevvej ved Maribovej, frem for at bevæge sig de ca. 50 meter ned til lysreguleringen ved Rødbyvej.

Eleverne foreslår et fodgængerfelt med gult blinklys mellem de to fodgængerfelter ved Rødbyvej og Valby Langgade, da der er for langt mellem de to eksisterende overgange, og mange elever kommer gående ud fra Maribovej og skal krydse Vigerselvvej.

Det kunne kombineres med bogstaver på fortovet på Vigerslevvej, som henvender sig til elever i 0. – 4. klasse, med henblik på at ændre deres adfærd og guide dem i retning af det lysregulerede kryds ved Rødbyvej.

3. Trafikkaos ved Hanssted Skole/Rødbyvej/Bandholmvej

Mellem kl. 7.45 og 8.00 er trykket på trafikken på Rødbyvej/Bandholmvej meget stort. Der er mange forældre, der kommer og sætter børn af på vej til skole, og rundkørslen ved Rødbyvej/Bandholmvej opleves som utryg særligt for de mange børn, der cykler til skole af de tilstødende veje.

Eleverne foreslår tre ting for at løse problemet:

  • Forbud mod parkering på Rødbyvej mandag – fredag kl. 7.45 – 8.00. I stedet for at parkere på Rødbyvej, skal forældre opfordres til at sætte deres børn af ved brandstationen på Vigerslevvej, hvorfra børnene vil blive fulgt i skole af en ’gå-bus’ bestående af skolepatruljeelever.
  • Indførelse af ensretning på Rødbyvej (sandsynligvis retning mod Nystedvej) og evt. afspærring for biler af den nordlige passage i rundkørslen.
  • Højere vejbump på Rødbyvej, der skal sænke hastigheden

4. Tunnellen Vigerslevvej/Hansstedvej 

Eleverne benytter ikke tunnelen i tilstrækkeligt omfang. I stedet krydser de Vigerslevvej i terræn. Det kan skyldes flere ting: For det første er stigningen på rampen for stejl og for smal. For det andet er trappeforløbet, der giver adgang til selve tunnelen, ikke særligt attraktiv at se på.

Udover at forlænge trappeforløb og ramper, så hældningen bliver mindre, foreslår eleverne at sætte lys på selve trappen, og installere højtalere med musik. Endelig kunne man sætte QR koder op i selve tunnelen, der giver point ved scanning, og ved skoleårets afslutning, kunne klassen med flest point modtage en præmie.

Elevernes ide er således at gøre tunnelen mere attraktiv og sjov for skolernes eleverne at gå igennem, og derfor vælge tunnelen, frem for den hurtige og usikre vej over Vigerselvvej.

5. Stien der krydser Lykkebovej ud for nr. 21 

Lykkebo Skoledistrikt går på tværs af Lykkebovej og mange elever skal krydse Lykkebovej hver dag. Der går en sti bag skolen, som er meget attraktiv, fordi der er direkte adgang fra stien til skolen. Stien munder ud i Lykkebovej ca. ved nr. 21 og fortsætter på modsatte side. Der er ikke nogen lysregulering i forbindelse med stiens udmunding i Lykkebovej, og man skal ud over selve vejforløbet også krydse cykelstien.

Eleverne foreslår, at man laver et fodgængerfelt udformet som en blyant, som binder stien og indgangen til skolen sammen. Nogle fartbump inden lysreguleringen ville nedsætte hastigheden.

Lokaludvalget arbejder videre med ideerne

På tryghedsvandringen fik eleverne input til deres forslag fra de forvaltninger, der gik med. Ideerne tager lokaludvalget nu videre med i arbejdet med Bydelsplan 2017, hvor sikre skoleveje bliver et stort tema.

Og samarbejdet med eleverne har været meget givtigt:

De er kommet med nogle ideer, som vi aldrig selv var kommet på – f.eks. at gøre det til et spil at tage den sikre vej til skole. Det har virkelig givet en værdi at gå til eleverne selv for mulige løsninger på problemerne omkring deres skolevej” siger Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *