Valby får en kvartermanager

Fra 1. maj og året ud råder Valby over en kvartermanager, der på forsøgs-basis skal være med til at skabe et attraktivt og sammenhængende handelsliv i det centrale Valby. Pilotprojektet er endnu en realisering af et af de projekter, som Valby Lokaludvalg i 2012 på baggrund af en omfattende borgerdialog udviklede i regi af bydelsplan for Valby. 

Kvartermanager modellen er ny i Danmark men er blandt andet udbredt i Hamburg og andre tyske byer, hvor såkaldte kvartermanagere via events, koordinering og samarbejde med og mellem butikkerne er med til at sikre et levende og attraktivt lokalt handelsliv. Nu skal modellen afprøves i København og det centrale Valby er blevet udvalg som forsøgsområde.

Formålet med pilotprojektet er at afprøve kvartermanagerkonceptet med henblik på at drage erfaringer, der efterfølgende kan bruges til at udvikle og styrke det lokale handelsliv i de øvrige københavnske bydele. Pilotprojektet er finansieret af Københavns Erhvervsservice i samarbejde med Områdefornyelsen Gl. Valby, Valby Lokaludvalg og det lokale handelsliv. Pilotprojektet afsluttes ved udgangen af 2013. Sigtet er dog, at projektet, såfremt erfaringerne tilsiger det og der opnås tilstrækkelig finansiering, gøres permanent samt udbredes til andre bydele i København.

Baggrunden for pilotprojektet

Københavns Kommune vil sikre Københavns position som overordnet butiks- og oplevelses­center i Øresundsregionen samt sikre alsidige indkøbsumligheder i alle bydele. Pilotprojektet er en afprøvning af konceptet ”Kvartermanager”, som sigter på at skabe et levende og spændende butiksliv i københavnske handelsgader. Det centrale Valby er blevet udpeget som forsøgsområde.

Overordnet set skal kvartermanageren i samarbejde med lokale aktører udtænke og gennemføre innovative, eksperimenterende initiativer, som kan berige lokalområdet og udvikle et mere attraktivt handelsliv. Kvartermanageren skal således gennem sit arbejde skabe et interessentfællesskab og/eller et forpligtende partnerskab blandt interessenter i lokalområdet, herunder lokaludvalg, handelsforeninger, Grønt Erhverv Valby, udlejere af erhvervslokaler og det lokale indkøbscenter. Interessentfællesskabet/partnerskabet har til formål at bidrage til en erhvervsmæssig udvikling af lokalområdet.

Stillingen som kvartermanager er i øjeblikket slået op. Du kan læse stillingsopslaget her. Ansøgningsfristen er den 10. marts 2013.