Nu bliver Gåsebækstien mere tryg

Fremover bliver det mere trygt og overskueligt at færdes på Gåsebæksstien for både fodgængere og cyklister.

Lokalt har der længe været et ønske om bedre oversigtforhold på den smalle sti, hvor der har været fare for sammenstød, når cyklister og fodgængere mødes. Efter henvendelse fra lokaludvalget har Teknik- og Miljøforvaltningen vendt en række muligheder med politiet, og vil sidst i maj sætte ind med en række nye tiltag på stien, som skal gøre det mere trygt at færdes der fremover.

Først og fremmest vil der blive optegnet midterlinjer, der foruden de allerede eksisterende betonsøjler – skal adskille trafikken i hver sin retning. Stien vil få lagt fællessti-symboler på asfalten, så det bliver tydeligt for både cyklister og gående, at de skal deles om pladsen. Derudover vil der via skiltning blive informeret om, at alle trafikanter skal holde til højre, og at cyklister skal vige for fodgængere. Og endelig vil der blive anlagt rumleriller på stien, som skal få cyklisterne til at sænke farten og tage mere hensyn til fodgængerne.

Projektet indeholder også afvaskning af grafitti på gadespejle og skilte, men ikke en generel afvaskning af grafittien i tunnellen. Denne kan dog meldes ind i forbindelse med puljen til tryghedsløft, som er i høring nu.

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *