Vær med til at tegne de store visioner for Valby

Hvert fjerde år skal vi lave en bydelsplan i samarbejde med borgere, eksterne partnere og Københavns Kommune.

Teksten bliver til på baggrund af en omfattende inddragelse af Valbys københavnere.

Den endelige bydelsplan skal være er dynamisk dokument, som er grundlag for lokaludvalgets arbejde i Valby. Kommunens forvaltninger skal også orientere sig i bydelsplanen når de har projekter i Valby.

Temaer i Bydelsplan 2023

Vores faste udvalg har allerede arbejdet med temaer, de gerne vil have med i Bydelsplan 2023.

Listen er ikke udtømmende, og der kan komme flere til i dialogen med Valbys borgere.

Temaerne bliver udgangspunkt for de projekter og visioner, der skal beskrives i den endelig bydelsplan.

Byforskønnelse

Lokaludvalget har længe arbejdet for flere offentligt tilgængelige kunstværker i Valby.

Udvalget for Kunst, Kultur og Frivillighed vil gerne se på, hvor i Valby der kan placeres nye kunstværker.

Biodiversitet

Vores miljøgruppe vil gerne arbejde for flere og vildere grønne områder til glæde for byens smådyr, bier og insekter.

Stier og forbindelser

Mange steder i Valby mangler der en sti eller en forbindelse, der kan bringe borgerne fra A til B på tværs af bydelens mange indfaldsveje og jernbaner

Tryghed

Udvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale forhold vil gerne arbejde med at øge trygheden i Valby.

Aktiviteter

Se hvordan og hvornår du kan bidrage til arbejdet med Valbys Bydelsplan 2023.

Borgermøde om Bydelsplan 2023

Onsdag den 23. november fra kl. 17-21 inviterer vi til det første store borgermøde om Valbys bydelsplan.

Det foregår i Transformerstationen på Gl. Køge Landevej 18.

Læs mere om mødet og tilmeld dig her:

Deltag i undersøgelse om bydelsplanens temaer

Deltag i vores undersøgelse om de temaer, lokaludvalget gerne vil arbejde med i bydelsplan 2023.

Det foregår på Maptionnaire lige her.

Bliv medlem af Repræsentantskabet

Den endelige bydelsplan skal godkendes af et lokalt repræsentantskab.

Her skal sidde repræsentanter fra lokale foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser på skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet og andre typer fællesskaber og netværk, som er aktive i Valby.

Repræsentantskabet skal godkende lokaludvalgets udkast til bydelsplan i foråret 2023, og inviteres derefter én gang årligt til en opfølgning og evaluering af bydelsplanen.

Hvem kan være med?

Vi ønsker en bred repræsentation af bydelens forskellige behov og interesser, der kan være med til at kvalificere bydelsplanen og det arbejde, den skal føre til

Både ældre og helt nyetablerede, partipolitiske eller mindre foreninger kan deltage i repræsentantskabet.

Hver forening/organisation/fællesskab/netværk kan deltage med én person.

Hvor tit skal man mødes?

Du skal forvente at deltage i minimum to repræsentantskabsmøder i det næste halve år, derefter en gang årligt de næste tre år.

Hvis du har lyst til at bidrage yderligere, kan det løbende aftales med de respektive fagudvalg, som du møder på det første borgermøde.

Hvornår nedsættes repræsentantskabet?

Repræsentantskabet nedsættes på det første borgermøde den 23. november. Derefter bliver de løbende inddraget i arbejdet med den nye bydelsplan.

Repræsentantskabet godkender lokaludvalgets udkast til bydelsplan i foråret 2023, og inviteres derefter én gang årligt til en opfølgning og evaluering af bydelsplanen.

Hør mere om repræsentantskabet og tilmeld dig ved at skrive til sekretariatet på valbylokaludvalg@okf.kk.dk:

Seneste nyheder om Bydelsplan 2023

Valby bydelsplan borgermøde nyhed
Folehavebroen set fra drone Foto: Jens Panduro

Bydelsplan 2017-2020

Lokaludvalget skrev senest en bydelsplan i 2017, i samarbejde med borgere, eksterne partnere og Københavns Kommune.

Teksten er blevet til på baggrund af input fra Valbys borgere, som vi mødte på gaden, til borgermøder, digitalt, på byvandringer, og meget mere. Og flere af projekterne er realiseret, eller i planlægning.

Læs den færdige Bydelsplan 2017-2020 her:

Bydelsplan for Valby 2017-2020-1