Et samlet Valby i en opdelt bydel

Valbys bydelsplan 2023 er færdig!

Bydelsplanen er baseret på fakta om Valbys karakteristika, behov og interesser. Temaerne og projekterne er udvalgt og beskrevet i tæt samarbejde med lokale københavnere.

I bydelsplanen sætter vi langsigtede mål, definerer indsatsområder og konkrete projekter, der samlet skal udvikle Valby til en endnu bedre bydel, under en samlet vision, der sikrer fælles retning.

Bydelsplanen er dynamisk, og opdateres en gang om året i samarbejde med vores repræsentantskab.

Valby Bydelsplan 2023 online version

Vision

Et samlet Valby i en opdelt bydel

Valby har altid gået under betegnelsen Landsbyen i byen, men det er ikke sigende for Valby som bydel længere.

I dag er Valby meget mere end en landsby.

Man kan i dag tale om Valby som et patchwork af mange lokalområder med hvert sine kendetegn. Vores vision er at samle dette patchwork af forskellige lokale identiteter til en samlende identitet for Valby, mens vi samtidig bevarer de lokale kendetegn, der hver især giver kant til de øvrige områder i Valby.

Målet med vores bydelsplan er at udvikle Valby som bydel, så Valby også i fremtiden vil fremstå som en attraktiv bydel, mens vi samtidig skaber en samlet og fælles identitet for borgerne i Valby.

Derfor er den samlede vision for Valbys bydelsplan 2023:

Et samlet Valby i en opdelt bydel 

Indsatsområder og projekter

Visionen om en fælles identitet for Valby understøttes særligt bydelsplanens indsatsområder og projekter, som er beskrevet herunder:

Grøn mobilitet, der binder Valby sammen

Valby gennemskæres af mange jernbanespor og store indfalds- og fordelingsveje som Folehaven, Vigerslev Allé og Gammel Køge Landevej. Disse barrierer gør det vanskeligt at komme rundt internt i bydelen.

Under overskriften gemmer sig flere indsatsområder og projekter, inklusiv vores flagskibsprojekt:

Den Grønne Sti skal føres frem til Valbyparken 

Kunst og kultur, der binder Valby sammen

Vi vil arbejde for at synliggøre den eksisterende kunst i byrummet og samtidig skabe sammenhæng i alle dele af Valby med projektet Kulturruten. Vi vil udpege et eller flere steder til nye projekter, der forskønner bydelen.

Og vi vil navngive Valbys nye kulturens plads (Toftegårds Plads Syd).

Indflydelse og diversitet, der binder Valby sammen

Valby skal være en bydel, hvor det er naturligt at mødes – også med mennesker, man ikke er ligesindet med. Man skal kende til og benytte sig af de tilbud, som bydelen har at byde på – og især de unge og unge voksne skal opleve at kunne være med og få indflydelse.

Frivillighed og foreninger, der binder Valby sammen

Vi vil hylde og støtte frivilligheden i Valby – alle dem, der bidrager til at gøre Valby til et bedre sted uden at få løn for det.

Vi vil samtidig sætte fokus på, at der er stor mangel på lokaler til foreningsarbejde. Det går især ud over de foreninger, der ikke får tilskud via folkeoplysningsloven.

Input fra borgerpanel og Maptionnaire

I forbindelse med opstarten af bydelsplanen bad vi Valbys borgere til råds om hvilke temaer, der skulle vægtes i den endelige plan.

Undersøgelsen blev sat op i programmet Maptionnaire, delt via vores hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier, og udsendt til Valbys Borgerpanel.

Resultatet kan du læse her:

Vil du også modtage undersøgelser om Valby i din indbakke op til fire gang om året?

Så tilmeld dig Valbys borgerpanel lige her:

Bliv medlem af Repræsentantskabet

Valbys bydelsplan skal opdateres en gang årligt, i samarbejde med det lokale repræsentantskab.

Her sidder repræsentanter fra lokale foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser på skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet og andre typer fællesskaber og netværk, som er aktive i Valby.

Repræsentantskabet har været med til at udarbejde og godkende bydelsplanen, og inviteres én gang årligt til en opfølgning og evaluering af planen.

Hvem kan være med?

Vi ønsker en bred repræsentation af bydelens forskellige behov og interesser, der kan være med til at kvalificere bydelsplanen og det arbejde, den skal føre til

Både ældre og helt nyetablerede, partipolitiske eller mindre foreninger kan deltage i repræsentantskabet.

Hver forening/organisation/fællesskab/netværk kan deltage med én person.

Hvor tit skal man mødes?

Du skal forvente at deltage i et årligt møde de næste tre år.

Hvis du har lyst til at bidrage yderligere, kan det løbende aftales med de respektive fagudvalg under lokaludvalget.

Hvornår nedsættes repræsentantskabet?

Repræsentantskabet blev nedsat på det første borgermøde den 23. november 2022, og er løbende blevet inddraget i arbejdet med den nye bydelsplan.

Repræsentantskabet inviteres én gang årligt til en opfølgning og evaluering af bydelsplanen.

Hør mere om repræsentantskabet og tilmeld dig ved at skrive til sekretariatet på valbylokaludvalg@okf.kk.dk:

Seneste nyheder om Bydelsplan 2023

Bydelsplan 2017-2020

Lokaludvalget skrev senest en bydelsplan i 2017, i samarbejde med borgere, eksterne partnere og Københavns Kommune.

Teksten er blevet til på baggrund af input fra Valbys borgere, som vi mødte på gaden, til borgermøder, digitalt, på byvandringer, og meget mere. Og flere af projekterne er realiseret, eller i planlægning.

Læs den færdige Bydelsplan 2017-2020 her:

Bydelsplan for Valby 2017-2020-1