Ny lokalplan Saxtorphsvej nyhed

Ny institution på vej til Saxtorphsvej – lokalplanen i høring

Lokalplanen, der skal gøre byggeriet af endnu en daginstitution på græsområdet på Saxtorphsvej muligt, er sendt i offentlig høring. Vi inviterer til digitalt borgermøde om forslaget den 24. februar kl. 17-19.

Den nye lokalplan for Saxtorphsvej bliver ikke budt velkommen af kvarterets beboere, da den skal muliggøre opførslen af endnu en daginstitution på den lille villavej, der i forvejen huser to institutioner og en udflytterbus.

Vi har, siden daginstitutionen blev vedtaget på Budget ’20, sammen med kvarterets beboere gjort politikerne opmærksomme på den uheldige placering, og foreslået flere alternativer.

Svaret fra rådhuset er desværre, at byggeriet er nødvendigt, og at der ikke kan findes andre lokationer, hvor man lige så hurtigt vil kunne opføre institutionen. Begrundelsen er den store befolkningstilvækst i København, og det deraf følgende behov for flere institutionspladser.

Vi håber stadig, at der er politisk vilje til at se på størrelsen af den nye institution, så der i det mindste kan blive tale om en institution med lidt bedre plads og udeareal til børnene.

Kom til digitalt borgermøde og hør mere – tilmelding senest den 23. februar

Sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer vi til digitalt borgermøde om lokalplanen:

Onsdag den 24. februar kl. 17-19 

På mødet orienterer forvaltningen om lokalplanforslaget.

Mødet bliver på grund af Covid-19 situationen afholdt digitalt over Teams.

Tilmeld dig til mødet senest tirsdag d. 23. februar kl. 12 på valbylokaludvalg@okf.kk.dk. Herefter udsendes link til mødet.

Se også info om borgermøde på Bliv Hørt:

Problemet med trafikken blev anerkendt

Beslutningen om at sende lokalplanen i høring blev taget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. januar.

Her tilføjede flere partier protokolbemærkninger til punktet, som primært handlede om trafikproblemerne på Saxtorphsvej, og hvordan de kan løses.

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet fik tilføjet til beslutningen:

Partierne anerkender, at lokalområdet er presset trafikmæssigt. Partierne ønsker et budgetnotat udarbejdet på en trafiksanering af området omkring Saxtorphsvej, der bl.a. tager stilling til mulighederne for at etablere ensretning eller trafikø. Vi vil hurtigt invitere beboerne, grundejerforening, Lokaludvalg mm. til dialog om dette”. 

Læs hele sagen, beslutningen og protokolbemærkningerne på referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde:

Institution i to etager

Forslaget til lokalplanen lægger op til et byggeri med en højde op til 12 meter og i op til 2 etager med udnyttet tagetage.

Visualiering daginstitution Saxtorphsvej

Visualisering, der viser et eksempel på et nybyggeri i byggefelt B i overensstemmelse med lokalplanen. Set fra nord (Saxtorphsvej)

Der er krav om, at byggeriet bliver etableret med tegl i gule eller røde nuancer. Arealer på terræn mod Saxtorphsvej skal indrettes som et byrum med mulighed for ophold, fortov og parkering. En del af byrummet skal bestå af bede/grønne arealer.

Den nye institutions friarealer skal være offentligt tilgængelige udenfor institutionens åbningstid.

Læs hele forslaget til ny lokalplan her:

Lokalplanen er i offentlig høring på Bliv Hørt – besvar høringen senest den 16. marts:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *