Valby skybrudstunnel nyhed

Ny 2,5 kilometer lang skybrudstunnel skal bores dybt i Valbys undergrund

I 2023 skal der anlægges en 2.480 m lang skybyrudstunnel dybt nede i kalken under Grønttorvet, Valby Idrætspark og Valbyparken. Du kan lige nu give dine input til, hvilke miljømæssige hensyn der skal tænkes ind i projektet.

Valby Skybrudstunnel skal bortlede vand fra Valby og Frederiksberg Vest og være med til at sikre disse områder mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud.

Projektet omfatter etablering af en ca. 2.480 m lang tunnel fra området ved FL Smidth ved Ramsingsvej/Høffdingsvej til Enghave Kanal.

Anlæggelse af tunnelen forventes at tage ca. fire år og vil, mens det står på, påvirke både naboer, trafik, jord og vand.

Hvor skal der tages hensyn?

Inden anlæg og drift af skybrudstunnellen skal bygherrerne HOFOR og Frederiksberg Forsyning lave en miljøkonsekvensrapport for projektet, også kaldet en VVM redegørelse.

Rapporten skal beskrive og vurdere projektets sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet, dvs.:

 • Befolkningen og menneskers sundhed
 • Den biologiske mangfoldighed
 • Jordarealer og jordbund
 • Vand
 • Luft
 • Klima
 • Materielle goder
 • Kulturarv og landskab

Derfor er der nu en offentlig høring, hvor du frem til den 24. januar kan komme med dine input til hvilke miljømæssige hensyn, der skal med i rapporten.

Afgiv dine bemærkninger skriftligt på Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt frem til og med den 24. januar 2020:

Hør mere på informationsmøde den 18. januar

HOFOR og Frederiksberg Forsyning afholder et digitalt informationsmøde om Valby Skybrudstunnel:

Mandag den 18. januar kl. 19-21

På mødet vil der blive informeret om projektet og om den miljøvurdering, som skal gennemføres, og du kan stille spørgsmål til projektet.

Du finder link til mødet på HOFOR’s hjemmeside:

Tilmelding er ikke nødvendig, du skal bare følge linket inden mødet begynder.

Fire byggepladser på strækningen

Tunnelen bliver anlagt som en boret tunnel med en indre diameter på 3,4 m, og den kommer til at ligge i kalklaget 15 til 20 meter nede i Københavns undergrund.

I anlægsperioden bliver der fire store byggepladser på tunnelstrækningen til borearbejde og til etablering af skakte under terræn:

 • Ramsingsvej/Høffdingsvej (på FL Smidth-grunden)
 • Blushøjvej
 • Musikbyen (Sydhavnen)
 • Enghave Kanal (Sydhavnen)

På alle fire byggepladser skal der bores sekantpæle ned og spunses, hvilket giver anledning til støj.

Tunnelen bores af store tunnelboremaskiner. Den bores som udgangspunkt som tre separate tunneler.

Den nordlige tunnel bores fra byggepladsen ved Blushøjvej mod FL Smidth-grunden. Den midterste tunnelsektion bores fra Blushøjvej til Musikbyen, mens den sydlige tunnel bores fra Enghave Kanal til Musikbyen.

Det kan forventes, at den største trafik- og støjmæssige belastning i anlægsfasen vil være fra de byggepladser, hvorfra der bores.

Bedre badevand ved stranden i Valbyparken

Udover den egentlige skybrudsfunktion skal tunnelen bruges som bassin til opmagasinering af overløbsvand fra Gåsebækkloakken.

Det forventes, at det vil mindske antallet af de gange, der er overløb fra kloakken til Kalvebodløbet, fra 4-5 årligt nu til mindre end én gang om året.

Det vil gøre vandmiljøet i Kalvebodløbet og altså ved stranden i Valbyparken bedre.

Læs mere om projektet i høringsfolderen her:

Indsend dine kommentarer til høringen senest den 24. januar på Bliv Hørt:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.