Lokalplan Saxtorphsvej nyhed

Bøn til rådhuset: Genovervej den nye institution på Saxtorphsvej

Selv om det ser ud til, at beslutningen allerede er truffet, opfordrer vi i vores høringssvar og i et åbent brev politikerne til at genoverveje den nye institution på Saxtorphsvej. Det er der tre grunde til:

  • Der blev givet et løfte fra Borgerrepræsentation i 1995, da de to nuværende institutioner blev anlagt, om at friholde de sidste 2000 m2 af idrætspladsen for byggeri
  • Trafikproblemerne på villavejen er ikke løst med indsatserne beskrevet i lokalplanforslaget
  • Prognoserne understøtter ikke længere behovet for institutionen

Derudover er vi meget bekymrede for den pædagogiske kvalitet i en institution af den størrelse på den relativt lille plads, den har. Det kan have konsekvenser for arbejdsmiljøet, støjniveauet og børnenes trivsel.

Punkterne er uddybet i det høringssvar, vi har indsendt til den offentlige høring om lokalplanforslaget for Saxtorphsvej:

Vi har også sendt et åbent brev til gruppeformændene til de partier, der forhandlede budgetforliget for 2020, hvor vi minder dem om de gamle løfter om at bevare den grønne plet.

Et løfte, der bliver brudt

Siden der blev givet bevilling til institutionen og foreslået en kommuneplansændring i 2019 har beboerne i området protesteret mod byggeriet.

De henviser til, at da man lavede den eksisterende lokalplan i 1995 henlagde man det areal, der nu skal bygges på, til rekreativt område. I 2012 opførte Københavns Kommune en institution op ad dette område. Der blev ønsket om at bevare det sidste stykke grønt som rekreativt område gentaget.

Ny lokalplan Saxtorphsvej nyhed deling

Området for lokalplanforslaget

Beboerne i området har derfor haft en berettiget forventning om, at Borgerrepræsentationen ville leve op til sine løfter – men de bliver grundigt brudt med det nye lokalplanforslag.

Trafikproblemet er ikke løst

Af lokalplanforslaget og det borgermøde, vi holdt om sagen den 24. februar, fremgik det klart, at man stadig ikke har en løsning på trafikproblemerne, som er en følge af den nye, store institution.

Ifølge forvaltningens egne prognoser vil biltrafikken på Saxtorphsvej stige fra 500 til 700 biler på et hverdagsdøgn. Ud over at flytte udflytterbussen fra Saxtorphsvej er der ikke fremlagt en plan for, hvordan dette kan håndteres.

Er der stadig behov for institutionen?

På borgermødet blev det også fremhævet, at der i de nyeste prognoser slet ikke er de samme presserende behov for institutioner i Valby Nord.

Babyboomet synes at være aflyst.

Når vi sammenligner kommunens egen prognose fra 2019, som pegede på et behov for 194 pladser i Valby Nord i 2024, viser den opdaterede prognose alene et behov for 34 pladser.

Derfor opfordrer vi politikerne, både i et brev til gruppeformændene og i vores høringssvar, til endnu en gang at overveje, om det er nødvendigt at bygge en institution af denne størrelse på dette sted.

Er aftalerne allerede indgået?

Vi undrer os også over, at der så tidligt i processen er indgået bindende aftaler, der vil gøre en annullering af projektet meget bekostelig for Københavns Kommune.

Det giver borgerne indtryk af, at den offentlige høring er en ren skueproces for en beslutning, der allerede er truffet.

Kære politikere: Overvej endnu en gang om institutionen er nødvendig!

Den offentlige høring lukkede den 16. marts, og høringssvarene bliver i første omgang forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Det kan dog også give mening at gøre andre politikere opmærksomme på sagen, da den skal behandles i Borgerrepræsentation.

Find kontaktoplysninger på politikere i Borgerrepræsentationen her:

1 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.