Valby skybrudstunnel nyhed

Pas på den tunge trafik når der skal anlægges skybrudstunnel

I vores høringssvar til Valby Skybrudstunnel lægger vi vægt på, at der tages hensyn til trafiksikkerheden når de trafiktunge arbejdspladser anlægges i nærheden af skoler og institutioner.

Vi støtter realiseringen af skybrudstunnellen, der b.la. vil gøre en stor forskel for badevandskvaliteten ved den nye badestrand i Valbyparken.

Vi har dog en række bekymringer omkring den tunge trafik til og fra byggepladserne, som kommer til at ligge tæt på skoler og institutioner, og har flere konkrete forslag til løsninger i det høringssvar, vi netop har indsendt.

Læs høringssvaret her:

Indfør tvangsruter og spærretider

I Valby betyder anlægget af skybrudstunnellen at der etableres to store byggepladser: Ved Høffdingsvej/Ramsingsvej og ved Blushøjvej.

Ved etableringen af skakterne kommer der til at være meget kørsel med lastbiler og maskiner, og under boringen kommer der især til at være meget tung trafik fra startskakten ved Ramsingsvej, hvor jorden skal køres væk.

Byggepladserne ligger tæt ved skoler og institutioner – ved Høffdingsvej/Ramsingsvej skal der tages hensyn til skoler på Høffdingsvej og Vigerslev Allé, og ved Blushøjvej skal der tages hensyn til bagindgangen til Kirsebærhavens skole.

Vi foreslår at:

  • Al tung trafik fra byggepladsen ved Høffdingsvej/Ramsingsvej ledes af Ramsingsvej
  • Der etableres spærretid for tung trafik på de tidspunkter, hvor der er flest skolebørn på vejene
  • Der etableres tvangsrute ind fra og ud til Ellebjergvej fra byggepladsen på Blushøjvej, da krydset ved Gammel Køge Landevej ikke er bygget til større trafikmængder  
  • Der laves en sikker udkørsel og overkørsel for cyklister ved FL Smidth arbejdspladsen 
  • Der ikke ledes trafik til byggepladsen ad Ib Schønbergs Allé 

Husk at gøre plads til cykelsneglen

Det er afgørende for os at holde fast i, at byggeriet af skybrudstunnellen udformes, så det ikke lægger hindringer i vejen for etableringen af den gang- og cykelbro mellem Ramsingsvej og Grønttorvet, som vi har arbejdet for i mange år.

Bro Grønttorvet FLSmidth Visualisering_Schulze+Grassov

Visualisering Cykel- og gangbro. Illustration: Schulze+Grassov

Broen skal binde Grønttorvet sammen med det centrale Valby og forhindre, at området ender som en isoleret bolig-ø.

I 2019 fik vi lavet en visualisering af en bro, for at illustrere, at forbindelsen er mulig. Vi vil fortsat arbejde for, at broen realiseres, selv om den må afvente anlæggelsen af skybrudstunnellen.

Læs mere om cykel- og gangforbindelsen her:

Hvad sker der nu med skybrudstunnellen?

Vores høringssvar indgår i forvaltningens videre arbejde med at beslutte hvad miljøkonsekvensrapporten for Valby skybrudstunnel skal indeholde

HOFOR og Frederiksberg Forsyning udfører derefter miljøundersøgelser og sammenfatter resultaterne i en miljøkonsekvensrapport i forår/sommer 2021. Efter politisk behandling kommer rapporten i offentlig høring.

Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i 2022.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og bliv løbende orienteret om høringer og andre projekter i Valby – vi udsender ca. to gange om måneden:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.