Damhusåen høring nyhed

Solceller ved Parkstien er vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget valgte mandag aften at nikke til HOFOR’s plan om at etablere solceller på deres tekniske anlæg ved Valbyparken, trods protester fra Danmarks Naturfredningsforening.

Vi havde op til behandlingen sendt både et høringssvar og en efterfølgende kommentar, hvor vi støtter op om etableringen af solceller på HOFOR’s område.

Kommentaren blev skrevet i lyset af Danmarks Naturfredningsforenings forslag om at åbne området op for offentligheden i stedet for at etablere solceller.

Læs vores tidligere nyhed om sagen her:

Åben gerne mere op for det grønne

Vi foreslår i kommentaren, at et større område langs stien åbnes op som rekreativt område, og at det grusbelagte område syd for haveforeningen Bergmans Have indlemmes i Valbyparken.

Læs hele kommentaren her:

Vores kommentar blev indsendt efter høringsfristen, og indgik derfor ikke i mandagens behandling af lokalplanforslaget.

Den er dog blevet forelagt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer, og vores forslag om at åbne området syd for solcelleanlægget mere op for offentligheden er sendt videre til HOFOR.

Undersøg forureningsgraden

Flere partier støttede i protokolbemærkninger, at forureningsgraden på grunden bør kortlægges, så det kan vurderes om dele af området kan åbnes op for offentligheden.

Se Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen her:

Lokalplanforslaget skal nu behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden det er endeligt vedtaget.

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.