Badestranden åbner til sommer, med ’tilfredsstillende’ badevandskvalitet

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at badestranden i Valbyparken kan åbne officielt til sommer, selvom badevandet ikke har opnået ‘god’ men kun ’tilfredsstillende’ kvalitet. Vi bakker op om åbningen og glæder os til en tur i vandet!

Med den officielle åbning vil badestedet blive tilføjet til kommunens varslingssystem, så den aktuelle badevandsstatus kan ses via varslingstavler på stranden samt på kommunens hjemmeside og i badevands-app’en.

Vi blev hørt i sagen i marts måned, og bakker helhjertet op om åbningen af badestranden!

Ikke langt fra den gode badevandskvalitet

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået undersøgt badevandskvaliteten ud for stranden i badesæsonerne 2019 og 2020.

Badestranden i Valbyparken åbning nyhed deling

Undersøgelsen viser, at badevandet har haft ’tilfredsstillende badevandskvalitet’ både i 2019 og 2020. Badevandet har ikke haft ’god badevandskvalitet’ i nogle af årene, men det er ikke langt fra.

Grænseværdierne for bakterier i badevandet ved henholdsvis god og tilfredsstillende kvalitet er næsten ens. Forskellen ligger i, hvor stor en del af tiden der må ske overskridelser.

I perioder hvor grænseværdierne overskrides, lukkes stranden for badning. Med tilfredsstillende kvalitet vil det forventes, at stranden hen over den almindelige badesæson (den 1. juni til 1. september) samlet må være lukket i op til ti dage, mens det ved god kvalitet er tale om op til fem dage.

God badevandskvalitet er muligt på sigt

Forvaltningen vurderer, at det på længere sigt er muligt at opnå ”god badevandskvalitet” ved stranden.

Forureningen kommer primært fra kloakoverløb til Harrestrup Å, der munder ud ca. 1.000 meter vest for badestranden, samt fra Gåsebæk Renden og Enghave Kanal, som udmunder ca. 500 meter øst for badestranden. Og der er flere indsatser i gang og på vej for at bremse overløbene i fremtiden:

  • I 2013-2020 har HOFOR bygget store forsinkelsesrør langs Damhusåen for at opsamle overløbsvandet og lede det tilbage til kloakken
  • Der er i Spildevandsplan 2018 udpeget indsatser for overløb til Harrestrup Å nord for Roskildevej
  • HOFOR har i 2021 igangsat projekt om at bygge bassiner ved disse overløb og forventer, at bassinerne vil kunne etableres i løbet af en periode på 5-7 år

Med de aktuelle projekter vurderer forvaltningen, at der kan opnås god badevandskvalitet i 2027.

Dage med dårlig vandkvalitet varsles

Badesikkerheden forventes at være på linje med kommunens øvrige havbade, da stranden ved Valbyparken optages i kommunens varslingssystem for badevand.

Du vil derfor kunne se den aktuelle badevandsstatus via varslingstavler på stranden samt på kommunens hjemmeside og i badevandsapp ’en.

Vi havde foreslået, at lukkedage også blev varslet med flag på stranden, men forvaltningen oplyser, at der bliver ikke opsat flag, fordi stranden ikke er planlagt til at være bemandet med livreddere.

Der er i stedet planlagt skilte, der vil lyse rødt med diodelamper på forsiden, og på bagsiden have en lampe, som blinker, når kendt forurening er på vej.

Parkeringsrestriktioner og cykelparkering

Sideløbende med åbning af stranden arbejder forvaltningen på at indføre parkeringsrestriktioner i dele af Valbyparken, som blandt andet vil regulere parkering nær stranden til kun at omfatte to handicappladser.

Der etableres desuden 100 cykelparkeringspladser. Færdigetablering af cykelparkering og indførsel af parkeringsrestriktioner forventes, i samarbejde med politiet, afsluttet i sommeren 2021.

Se hele beslutningen om badestranden på referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde:

Hurra for badestranden!

Idéen til badestranden i Valbyparken stammer helt tilbage fra vores Bydelsplan 2012, så vi er glade for, at den længe ventede badestrand endelig kan åbne!

Læs mere om Valbyparkens nye badestrand her:

1 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *