Inventar fra de gamle bygninger på Smedestræde skal leve videre i nyt byggeri

Unge handicappede skal omdanne materialer fra de gamle bygninger på Smedstræde til genbrug i de nye bygninger, der bygges på grunden.

Læs mere

Nu begynder anlæggelsen af 24 ungdomsboliger på Smedestræde

I løbet af foråret går Byggeri København i gang med nedrivningen af bygningerne på Smedestræde 2, så der til efteråret kan bygges 24 ungdomsboliger til unge med handicap på grunden.

Læs mere

Byggeri af ungdomsboliger på Smedestræde udskydes i yderligere to år

På grund af anlægsloftet må 24 udviklingshæmmede unge vente yderligere to år på deres nye boliger på Smedestræde i Valby.

Læs mere

Boligerne på Smedestræde bliver heller ikke bygget i år

På grund af anlægsloftet har Københavns Kommunes Socialforvaltning udskudt byggeriet af de planlagte boliger til unge udviklingshæmmede på Smedestræde, der ellers skulle bygges i 2019.

Læs mere

Anlægsloftet kan forsinke lokale projekter

Københavns Kommunes planer for anlæg i 2019 overstiger anlægsloftet, og Teknik- og Miljøforvaltningen skal derfor udsætte projekter for mere end en halv milliard kroner. Det kan betyde forsinkelser for en række projekter i Valby.

Læs mere

Skal Valbys hjerte bevares?

Når nedrivningen af de faldefærdige bygninger omkring Smedestræde 2 begynder, betyder det også farvel til grafittiværket ‘Valbys Hjerte’.

Læs mere

Grøn forplads på Smedestræde tager form

Da projektet om at bygge bibliotek og teatersal på Smedestræde 2 blev lagt endeligt i graven, fik lokaludvalget et stort lokalt ønske igennem: At den grønne forplads på grunden bevares i det nye byggeri. Den 10. november var udvalget inviteret til workshop om indretningen af det nye byrum.

Læs mere

Boliger på Smedestræde 2 er godkendt

Borgerrepræsentationen har besluttet at gå videre med planerne om at bygge boliger til udviklingshæmmede på grunden på Smedestræde 2.

Læs mere

Valby vil beholde det grønne frirum på Smedestræde

På et borgermøde torsdag aften var Smedestrædegrunden på dagsordenen. Og de fremmødte borgere efterlod ingen tvivl om deres højeste ønske: At beholde det grønne frirum på Smedestræde 2.

Læs mere

Drømmen om Smedestræde er død

Der bliver ikke bibliotek og teatersal på Smedestræde 2. Efter at der hverken blev sat penge af i budgettet for 2016 eller i overførselssagen, er der ikke længere mulighed for at realisere projektet. Lokaludvalget holder borgermøde om sagen torsdag den 16. juni kl. 17 på Cafe Ciré.

Læs mere