Udvendig renovering af Smedestræde 2 er færdig

En lille status på arbejdet på Smedestræde, hvor den udvendige renovering af den fine gamle bygning på hjørnet netop er færdiggjort, og huset er frigjort fra stilladset.

Læs mere

Byggeri på Smedestræde bliver først færdigt til foråret 2024

Der er desværre konstateret svamp og råd i den gamle bygning på Smedestræde 2, og kombineret med længere leveringstid på betonelementer forsinker det ibrugtagning af de 23 handicapboliger til foråret 2024.

Læs mere

Byggeriet på Smedestræde går i gang igen

Der kan forventes støj og støv omkring Smedestræde resten af året, når opførelse af 23 nye boliger til unge med handicap på Smedestræde går i gang igen, efter at have fået ny byggetilladelse i april.

Læs mere

Byggeriet på Smedestræde fortsætter

Socialudvalget har godkendt en ændring i projektet på Smedestræde 2, der betyder, at der indrettes en lille butik i stueetagen ud mod Valby Langgade, hvor borgere med handicap kan sælge varer.

Læs mere

Byggeriet på Smedestræde stoppet af Planklagenævnet

Endelig var det nye byggeri af 24 boliger til unge med handicap på Smedestræde kommet godt i gang – og så gik det i stå. Det er der en grund til:

Læs mere

Første spadestik på Smedestræde er taget

Fredag den 21. maj var hele to borgmestre på besøg i Valby for at tage første spadestik til det nye botilbud til unge handicappede på Smedestræde.

Læs mere

Første spadestik på Smedestræde

Fredag den 21. maj tages første spadestik til det nye botilbud til 24 unge med handicap på Smedestræde.

Læs mere

Byggeriet på Smedestræde begynder med spunsning i næste uge

Nu kommer byggeriet på Smedestræde 2 i gang, og fra uge 17-20 begynder Byggeri København med spunsning langs matriklen.

Læs mere

Der er penge til Smedestrædes grønne forplads

Mange års arbejde for at bevare en grøn forplads på Smedestræde har båret frugt – på årets overførselssag blev der afsat 1,6 mio. kr. til begrønning af den lille plads ud mod Valby Langgade.

Læs mere

Forpladsen til Smedestræde er sikret – nu skal den bare gøres grøn

Teknik- og Miljøudvalget på rådhuset valgte at godkende den dispensation, der gør det muligt at bevare en lille forplads til ophold foran det nye byggeri på Smedestræde.

Læs mere