Byggeri af ungdomsboliger på Smedestræde udskydes i yderligere to år

På grund af anlægsloftet må 24 udviklingshæmmede unge vente yderligere to år på deres nye boliger på Smedestræde i Valby.

Læs mere

Boligerne på Smedestræde bliver heller ikke bygget i år

På grund af anlægsloftet har Københavns Kommunes Socialforvaltning udskudt byggeriet af de planlagte boliger til unge udviklingshæmmede på Smedestræde, der ellers skulle bygges i 2019.

Læs mere

Anlægsloftet kan forsinke lokale projekter

Københavns Kommunes planer for anlæg i 2019 overstiger anlægsloftet, og Teknik- og Miljøforvaltningen skal derfor udsætte projekter for mere end en halv milliard kroner. Det kan betyde forsinkelser for en række projekter i Valby.

Læs mere

Skal Valbys hjerte bevares?

Når nedrivningen af de faldefærdige bygninger omkring Smedestræde 2 begynder, betyder det også farvel til grafittiværket ‘Valbys Hjerte’.

Læs mere

Grøn forplads på Smedestræde tager form

Da projektet om at bygge bibliotek og teatersal på Smedestræde 2 blev lagt endeligt i graven, fik lokaludvalget et stort lokalt ønske igennem: At den grønne forplads på grunden bevares i det nye byggeri. Den 10. november var udvalget inviteret til workshop om indretningen af det nye byrum.

Læs mere

Boliger på Smedestræde 2 er godkendt

Borgerrepræsentationen har besluttet at gå videre med planerne om at bygge boliger til udviklingshæmmede på grunden på Smedestræde 2.

Læs mere

Valby vil beholde det grønne frirum på Smedestræde

På et borgermøde torsdag aften var Smedestrædegrunden på dagsordenen. Og de fremmødte borgere efterlod ingen tvivl om deres højeste ønske: At beholde det grønne frirum på Smedestræde 2.

Læs mere

Drømmen om Smedestræde er død

Der bliver ikke bibliotek og teatersal på Smedestræde 2. Efter at der hverken blev sat penge af i budgettet for 2016 eller i overførselssagen, er der ikke længere mulighed for at realisere projektet. Lokaludvalget holder borgermøde om sagen torsdag den 16. juni kl. 17 på Cafe Ciré.

Læs mere

Bytteøen på Smedestræde pakker sammen

Valby Miljøgruppe har besluttet at lukke ned for bytteøen på Smedestræde. Møblet, der blev bygget som en midlertidig installation på Herman Bangs Plads i 2014, er efterhånden i meget dårlig stand, og lokaludvalgets brugstilladelse til den tomme grund på Smedestræde er ikke blevet fornyet.

 

Efter mange års forsøg på at få bevilget penge til at bygge en kulturinstitution på Smedestræde, må lokaludvalget efterhånden sige, at slaget i denne omgang er tabt. Den brugstilladelse, som udvalget fik i 2014 og 2015, er ikke blevet forlænget, og grunden i hjertet af Valby er endnu en gang til salg.

Til Store Forårsrengøring tømte Valby Miljøgruppe derfor bytteøen på Smedestræde, og afleverede sagerne til genbrug.

“Byttemøblet er efterhånden noget udtjent – det trænger blandt andet til nyt tag og en masse andre reperationer – og da vi ikke kender grundens fremtid, vil det være for usikkert at smide en masse penge i at reparere det.” fortæller Henrik Palsmar, formand for Valby Miljøgruppe. “Så vi siger tak for mange års tro tjeneste, og skiller møblet ad her i løbet af foråret.”

Midlertidigt møbel fik forlænget levetid 

Bytteøen blev bygget af Områdefornyelsen Gl. Valby, da de holdt genbrugsdage på Herman Bangs Plads i 2014. Møblet var ikke tiltænkt en længere levetid, men fordi det viste sig at være meget populært, fik det lov til at blive stående på pladsen. Da Områdefornyelsen lukkede ned, adopterede Valby Miljøgruppe møblet og flyttede det til Smedestræde.

Sommer på Smedestræde

Der bliver alligevel liv på Smedestræde hen over sommeren, da sidste års populære pop-up koncept TH Bar har fået tilladelse til endnu en sæson. Den urbane byhave bliver også indtil videre stående, til glæde og gavn for alle Valbys borgere, der trænger til at få fingrene i jorden ind imellem.

Miljøgruppen arbejder sammen med Københavns Kommune på, at der bliver bygget et nyt møbel, der kan stå på Herman Bangs Plads, indtil byggeriet af nærgenbrugsstationen på pladsen går i gang.

Ingen penge til Valby

Lokaludvalget undres over, at Valby er helt forbigået i årets overførselssag. Op til forhandlingerne var der god dialog med rådhuset om både biblioteket på Smedestræde og broen og Folehaven, men ingen af projekterne blev nævnt med et ord i aftaleteksten.

Den tomme grund på Smedestræde går en usikker fremtid i møde, efter der endnu en gang ikke blev afsat penge til den samlende kulturinstitution, som lokaludvalget har arbejdet for i mange år. Der ser dog ud til fortsat at være vilje i Teknik- og Miljøudvalget til at finde penge til den helt nødvendige cykelbro over Folehaven.

Bro over Folehaven (måske) reddet 

Den planlagte cykelbro over Folehaven blev i februar indstillet til at blive annulleret, da projektet blev dyrere end forventet. Det lykkedes at sætte fokus på nødvendigheden af broen, og Teknik- og Miljøudvalget besluttede at finde pengene. Det skete ikke på overførselssagen, men Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell har efterfølgende løftet lidt af sløret for, at der en løsning på vej. Den præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget i maj måned.

Bibliotek på Smedestræde hænger i tynd tråd 

Biblioteksprojektet ser meget usikkert ud – der er hverken afsat penge til projektering eller reservation af grunden i 2016, og så snart der viser sig en køber, er dagene for projektet talte. Der er brugt meget tid og mange penge på at reservere grunden, siden lokaludvalget i 2012 fik sat salget af grunden på hold. Så det er rigtig ærgerligt, at der ikke er den nødvendlige politiske vilje til at løfte det.

Det seneste forløb omkring projektet har været mærkeligt, da forvaltningen er gået stærkt ind på at finde en løsning sammen med dem, der ejer Tigergrunden. Der var klar opbakning til, at projektet skulle have et forsøg for at blive finansieret. Og så er det ikke nævnt med et ord i aftaleteksten.

Næste skridt for lokaludvalget er at finde ud hvad der sker i forvaltningen, og afdække, om der stadig findes muligheder for at finansiere en ny kulturinstitution på Smedestræde.

Læs mere

Cykelbroen over Folehaven i fare

Bibliotek og teatersal på Smedestræde

Overførselssag 2016: Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge