Smedestræde info september nyhed

Byggeri på Smedestræde bliver først færdigt til foråret 2024

Der er desværre konstateret svamp og råd i den gamle bygning på Smedestræde 2, og kombineret med længere leveringstid på betonelementer forsinker det ibrugtagning af de 23 handicapboliger til foråret 2024.

Vi har fået en opdatering på byggeriet i Smedestræde fra forvaltningen. Orienteringen er også udsendt til naboer til byggeriet direkte.

Råd og svamp i Smedestræde 2

Nærmere undersøgelser af konstruktioner i den eksisterende bygning ved Smedestræde 2 har desværre vist sig at påvise råd og svamp adskillelige steder.

Smedestræde 2

Foto: Marck B. Permin

Udover tagbjælkerne er også etageadskillelsen og facader angrebet lokalt. Efter sandblæsning af facader, er der også konstateret flere mur- og sætningsskader, der kræver renovering.

Betonelementerne akommer i februar 2023

Lige nu pågår arbejder omkring støbning af fundamenter og tilslutning af fjernvarme til de nye bygninger på grunden.

Smedestræde byggeplads

Foto: Marck B. Permin

Levering af betonelementer til nybyggeriet forventes at blive leveret og hejst ind fra slutningen af februar 2023, hvilket vil genere trafikken ud på Valby Langgade.

Forsinkelse vedr. levering af betonelementer samt ekstra arbejder på Smedestræde 2 vil medføre forlænget byggetid.

Butik i stueetagen gik igennem på Budget ’23

I de netop afsluttede budgetforhandlinger på rådhuset blev der afsat ekstra penge til etablering af butikslokaler i stueetagen i det nye byggeri.

I butikslokalerne skal indrettes en lille butik, hvor borgere med handicap kan sælge varer. Det er produkter som f.eks. tæpper af plastikposer, træjulehjerter skabt af kasserede brædder, upcyclede genbrugseffekter, gulvtæpper af kasseret tøj mm.

Herudover kan der sælges kaffe, kage og sodavand.

Smedestræde illustration første spadestik

Visualisering af det færdige byggeri med grøn forplads

Forvaltningen forventer nu, at byggeriet og bliver klar til indflytning og ibrugtagning i foråret 2024.

Læs mere om byggeriet på Smedestræde her – artiklen er dog skrevet inden tilføjelsen af en butik i stueetagen:

Topfoto: Marck B. Permin

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.