Smedestræde byggestart maj 2022 nyhed

Byggeriet på Smedestræde går i gang igen

Der kan forventes støj og støv omkring Smedestræde resten af året, når opførelse af 23 nye boliger til unge med handicap på Smedestræde går i gang igen, efter at have fået ny byggetilladelse i april.

De nye ungdomsboliger opføres af Socialforvaltningen, og de har været længe undervejs. Senest blev projektet stoppet da en klage til Planklagenævnet fik medhold. Projektet skulle derfor ændres før en ny byggetilladelse kunne gives.

Ændringen betyder, at der indrettes en lille butik i stueetagen ud mod Valby Langgade, hvor borgere med handicap kan sælge varer. Den ændring blev godkendt i december, og nu er den nye byggetilladelse også på plads.

Der støjes og støves resten af året

Arbejder begynder med renovering af det gamle gule hus ud mod Smedestræde 2. Der skal nedrives og opbygges nyt tag, muren på bygningen skal afrenses og fuges, hvorefter facaderne filtses.

I samme periode vil entreprenør fjerne spuns, begynde med etablering af nye føringsveje samt etablering af fundamenter til den nye bygning.

De to arbejder udføres fra juni – december 2022, og der kan forventes både støv og støjgener.

Indgang til matriklen vil ske via Valby Langgade og det vil kunne medføre øget kødannelse på både Valby Langgade og på Smedestræde.

Boliger til 23 unge, der har brug for støtte

De nye ungdomsboliger skal bruges af Socialforvaltningen som et træningstilbud til 23 unge med udviklingshandicap, der har brug for støtte i det daglige. Det kan for eksempel være til at lave mad, købe ind og gøre rent.

Boligerne udlejes i op til fem år af gangen, hvorefter beboerne enten skal flytte til egen bolig, hvis de er blevet selvhjulpne, eller til et andet, mere permanent botilbud.

De bor i dag i utidssvarende boliger i Sydhavnen, og glæder sig til at flytte til nyt.

Det er ingen hemmelighed, at vi havde ønsket os noget andet for grunden på Smedestræde. Vi glæder os over, at der i stedet bliver boliger til unge med behov for ekstra støtte på den flotte placering på Valby Langgade, hvor beboerne hurtigt kan blive en del af fællesskabet i Valbys midte.

Byggeriet forventes at stå færdigt i januar 2024.

Følg med i den videre proces i dette og andre projekter i Valby ved at skrive dig op til vores nyhedsbrev, der udkommer 3-4 gange om måneden:

Du er også altid velkommen til at skrive til os med dine spørgsmål om dette og andre projekter på valbylokaludvalg@okf.kk.dk:

Topfoto: Marck B. Permin 

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *