Smedestræde spunsning nyhed

Byggeriet på Smedestræde fortsætter

Socialudvalget har godkendt en ændring i projektet på Smedestræde 2, der betyder, at der indrettes en lille butik i stueetagen ud mod Valby Langgade, hvor borgere med handicap kan sælge varer.

Dermed kan forberedelsen af grunden til det nye byggeri genoptages.

Byggetilladelsen hjemvist af Planklagenævnet

Planklagenævnet hjemviste i september Socialforvaltningens byggetilladelse på baggrund af en konkret klage over det nye byggeri. Klagen gik på, at byggeriet ikke lever op til områdets lokalplan, da der manglede publikumsorienteret serviceerhverv i stueetagen.

Byggesagen har derfor stået stille for en periode, imens Byggeri København har fået lavet et nyt materiale med en butik i stueetagen mod Valby Langgade. Det nye byggeandragende er nu indsendt til Teknik og Miljøforvaltningen til behandling.

Da ændringerne i projektet kun angår anvendelsen af byggeriet og ikke udformningen, kommer projektet ikke i en ny offentlig høring.

Butik i stueetagen, drevet af borgere med handicap

Ændringen i det nye byggeprojekt er, at der er ofret en af de 24 bopladser til unge med handicap for at få plads til en butik på 63 m2 i stueetagen.

Smedestræde illustration første spadestik

Visualisering m grøn forplads

Det er foreslået, at butikken kan drives som et beskæftigelsestilbud til unge med udviklingshandicap. Socialforvaltningen har gode erfaringer med dette på det eksisterende tilbud Kraftværket. Her sælger borgere med udviklingshandicap de produkter, der skabes på de værksteder, som er en del af Socialforvaltningens beskæftigelsestilbud til borgere med handicap.

Det er produkter som f.eks. tæpper af plastikposer, træjulehjerter skabt af kasserede brædder, upcyclede genbrugseffekter, gulvtæpper af kasseret tøj mm. Herudover sælges kaffe, kage og sodavand

Vi glæder os over, at byggeriet med de foreslåede ændringer kan få en mere udadvendt funktion ud mod Valby Langgade, imens den lille grønne forplads bevares.

Se Socialudvalgets beslutning her:

Der spunses i januar

Entreprenøren har underrettet de nærmeste naboer om, at der i perioden fra uge 1 til uge 6 udføres spunsning af matriklen.

Spunsning af matriklen udføres med henblik på jordoprensning og byggemodning.

Der vil forekomme tung kørsel til og fra pladsen, men entreprenøren vil forsøge at mindske generne mest muligt.

Iflg. den nye tidsplan vil byggeriet stå færdigt ultimo januar 2024.

Læs mere om byggeriet på Smedestræde her:

Psst… Der er også valg

Du interesserer dig for Valbys udvikling. Du har ofte en mening, og vil gerne have indflydelse.

Indtil den 14. januar kan du sende din opstilling og blive medlem af det nye Valby Lokaludvalg!

Læs mere om hvordan du stiller op lige her:

Topfoto: Marck B. Permin 

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.