Smedestræde forpladsen er der stadig nyhed

Smedestræde: Den grønne forplads er der stadig

Den grønne forplads til byggeriet på Smedestræde er ikke aflyst, som det ellers så ud til på den seneste naboorientering. Men vi skal sammen arbejde for, at det reelt bliver en grøn plads.

Da vi i oktober svarede på en naboorientering om byggeriet på Smedestræde, undrede vi os såre over, at den grønne forplads manglede, og tilsyneladende var erstattet af en P-plads.

Vi har nu været i kontakt med Socialforvaltningen om det, og fået opklaret sagen noget:

Parkeringspladsen kun diskret markeret

Handicapparkeringspladsen, der er indtegnet på forpladsen, er et krav fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Den markeres kun diskret med nitter, og vil ellers være i det samme materiale som den øvrige plads.

Botilbuddet der opføres på Smedestræde har ikke selv ønsket en p-plads så pladsen vil formentlig sjældent være i brug.

Begrønnet forplads med bænke og p-plads

Socialforvaltningen forklarer, at det stadig er planen at forpladsen skal være grøn. Men da forpladsen bliver et separat projekt, fremgik den ikke af de illustrationer, der fulgte med naboorienteringen.

Forpladsen kommer ikke til at fungere som tidligere med plads til større arrangementer og sommerbar, da arealet naturligt nok er mindre end det der er i dag. Samlet set bliver arealet foran det nye hus ca. 159 m2.

Der er afsat et mindre budget til indretningen af forpladsen med bænke og begrønning.

Budgettet ikke stort nok til den grønne plads, vi ønsker os

Budgettet til at anlægge pladsen er pt. ikke så stort som  Socialforvaltningen og vi kunne ønske

I juni 2016 vedtog et flertal af Borgerrepræsentationen en formulering om, at forpladsen til byggeriet på Smedestræde skal være grøn og have offentlig adgang. Men der fulgte ikke penge med hensigtserklæringen, og der blev heller ikke afsat midler på Budget ’20.

Vi vil derfor arbejde sammen med Socialforvaltningen om at finde de manglende penge til anlæg af forpladsen – f.eks. når Københavns Kommune skal forhandle restmidler i overførselssagen til foråret.

Læs mere om byggeriet af 24 ungdomsboliger til unge med handicap lige her:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.