Høringssvar Mølle Allé Valby smedje nyhed

Bevar Valbys særlige og værdifulde kulturmiljø

Vi har netop indsendt høringssvar i sagen om ny lokalplan for Mølle Allé, hvor vi kraftigt understreger, at både vi og Valbys borgere har et stort ønske om at bevare sporene af den gamle Valby landsby når der bygges nyt.

I høringssvaret lægger vi særlig vægt på:

  • at Valby Landsby bevares som et særligt og værdifuldt kultur-miljø
  • at den historiske smedje erklæres bevaringsværdig
  • at nybygningen i gården justeres i forhold til skyggevirkninger for naboejendommene
  • at bygningsmassen reduceres specifikt i overgangen til bygningen Valby Langgade 51
  • at der bygges en blanding af ungdoms-, familie- og ældreboliger
  • at varelevering til Netto sker fra Valby Langgade
  • at det fastsættes, at tagene skal være tegl eller skifer

Læs hele høringssvaret her:

Vi har tidligere skrevet meget om den nye lokalplan, der skal muliggøre byggeriet af et nyt boligområde, en daginstitution og en udvidelse af dagligvarebutikken i 3F’s gård. Lokalplanen har været i offentlig høring frem til 28. oktober.

Den 19. oktober afholdt vi et borgermøde, og borgernes indlæg cementerede ønsket om bevaring af det gamle Valbys bymiljø, bevaring af Smedjen og reducering af højden på nybygningen i gården, ikke mindst i forhold til ejendommen Valby Langgade 51.

Læs en opsamling fra borgermødet lige her:

Bevar Valby Smedje

Valby Lokalhistorisk Arkiv har kørt en kampagne for at bevare den historiske smedje på området, der ikke er udpeget som bevaringsværdig i lokalplanen. Det mener vi også er en stor fejl.

Vi ønsker smedjebygningen og indkig til bygningen fra Valby Langgade bevaret, da det er nogle af sidste rester af det historiske landsbymiljø i Valby.

Valbybladet har gravet i de indsendte høringssvar, og fundet flere prominenter stemmer, der støtter os i det synspunkt. For smedjen er bevaringsværdig, lyder det fra:

  • Stefanie Høy Brink, Museumsinspektør på Københavns Museum
  • Helge Torm, formand for Frednings-og bevaringsudvalget i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Læs mere om deres høringssvar ovre på Valbybladets hjemmeside:

Skyggevirkninger forringer nuværende beboeres hverdag markant

De foreslåede bygningshøjder i etagebyggeriet inde i gården vil gå hårdt ud over beboerne langs Toftegårds Allé, Valby Langgade og især Valby Langgade 51.

Københavns Kommune og beboerne har investeret i og anlagt store, grønne gårdrum, som nu risikerer at komme til at ligge i skygge store dele af dagen.

Og man kan hurtigt få det indtryk, når man læser lokalplanen, at Valby Langgade 51 helt er blevet glemt, da der foreslås en temmelig høj bygning klods op af det lave hus.

Vi afventer politisk behandling

Nu er høringssvaret sendt ind, og vi afventer den politiske behandling i først Teknik- og Miljøudvalget og siden i Borgerrepræsentationen.

Vi håber de er enige med os i, at det historiske Valby er værd at bevare!

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *