Send dine input til Københavns første borgerting senest 10. maj

Københavns første borgerting skal komme med anbefalinger til Borgerrepræsentationen til spørgsmålet ‘Hvordan udvikler vi sammen København med trivsel og rum til alle?’ – og du kan få dine input med frem til 10. maj. Læs mere

Folehavekvarteret skal sikres mod oversvømmelser med skybrudsveje og grønne vejbede

Kom til borgermøde den 7. marts og hør om, hvordan Vigerslevvej, Kirsebærhaven og Gl. Køge Landevej over de næste år skal skybrudssikres.

Læs mere

Hør det nye om de store planer for Trekronergade

Kom til orienteringsmøde og hør det nye om planerne for skybrudssikring, nye fortove og sikre skoleveje på Trekronergade torsdag den 9. marts kl. 16.30 i Valby Kulturhus.

Læs mere

Hjælp os med at udpege og beskytte Valbys ikoniske træer

I løbet af efteråret 2023 skal politikerne på rådhuset tage fornyet stilling til hvilke træer på Københavns kommunale områder, der kan få status af ikonisk træ, og dermed øget beskyttelse fra fældning. Til og med juni kan du indsende dine forslag til listen.

Læs mere

Sådan ser de nye beholdere til sortering af husholdningsaffald i gaden ud

På Gl. Jernbanevej kan du frem til den 23. december se prototyperne på de nye sorteringspunkter, som der skal opstilles 750 af i København.

Læs mere

Meld dig ind i repræsentantskabet og få indflydelse på Valbys udvikling

Som del af vores nye repræsentantskab bliver du løbende inddraget og hørt om Valbys bydelsplan, og skal både være med til at godkende den endelig plan og evaluere status en gang om året.

Læs mere

Giv dine input til Hotel- og Restaurantskolens planer om nyt campus og boligområde

Hotel- og Restaurantskolen vil udvide med nyt campus og boligområde på den gamle grund på Vigerslev Allé. Kom til borgermøde den 6. december og giv dine input til planerne, der er i offentlig høring netop nu.

Læs mere

Se opsamlingen fra dialogmøde om byudvikling ved Ny Ellebjerg Station

Læs opsamlingen fra det velbesøgte borgermøde om byudvikling omkring Ny Ellebjerg Station, som vi afholdte sammen med Københavns Kommune den 4. oktober. Læs mere

Mød os til Åbent Rådhus den 6. november

Søndag den 6. november kl. 10-15 inviterer Københavns Kommune indenfor på Rådhuset og åbner dørene til demokratiets maskinrum på festlig vis. Her er aktiviteter for børn og voksne – og så kan du møde byens lokaludvalg.

Læs mere

Kom til dialogmøde om byudvikling ved Ny Ellebjerg Station

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.15 afholder vi sammen med forvaltningen et dialogmøde, hvor du kan komme med dine ideer og forslag til en mulig byudvikling omkring Ny Ellebjerg Station. Kom allerede kl. 18.30 hvis du vil med på en gåtur i området.

Læs mere