Sådan ser de nye beholdere til sortering af husholdningsaffald i gaden ud

På Gl. Jernbanevej kan du frem til den 23. december se prototyperne på de nye sorteringspunkter, som der skal opstilles 750 af i København.

Læs mere

Meld dig ind i repræsentantskabet og få indflydelse på Valbys udvikling

Som del af vores nye repræsentantskab bliver du løbende inddraget og hørt om Valbys bydelsplan, og skal både være med til at godkende den endelig plan og evaluere status en gang om året.

Læs mere

Giv dine input til Hotel- og Restaurantskolens planer om nyt campus og boligområde

Hotel- og Restaurantskolen vil udvide med nyt campus og boligområde på den gamle grund på Vigerslev Allé. Kom til borgermøde den 6. december og giv dine input til planerne, der er i offentlig høring netop nu.

Læs mere

Se opsamlingen fra dialogmøde om byudvikling ved Ny Ellebjerg Station

Læs opsamlingen fra det velbesøgte borgermøde om byudvikling omkring Ny Ellebjerg Station, som vi afholdte sammen med Københavns Kommune den 4. oktober. Læs mere

Mød os til Åbent Rådhus den 6. november

Søndag den 6. november kl. 10-15 inviterer Københavns Kommune indenfor på Rådhuset og åbner dørene til demokratiets maskinrum på festlig vis. Her er aktiviteter for børn og voksne – og så kan du møde byens lokaludvalg.

Læs mere

Kom til dialogmøde om byudvikling ved Ny Ellebjerg Station

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.15 afholder vi sammen med forvaltningen et dialogmøde, hvor du kan komme med dine ideer og forslag til en mulig byudvikling omkring Ny Ellebjerg Station. Kom allerede kl. 18.30 hvis du vil med på en gåtur i området.

Læs mere

Ja tak til bedre cykelforhold på Valby Langgade – men bevar busstoppestederne

Vi anbefaler forslag 3 til bedre cykelforhold på Valby Langgade, da styrker gadens karakter af handelsgade og opholdsgade – men vi mener det er en fejl at nedlægge busstoppesteder i den forbindelse.

Læs mere

Giv dit input til kommunens nye biodiversitetsstrategi

Tirsdag den 13. september kl. 16 inviterer Københavns Kommune til borgermøde, hvor du kan blive klogere på og give dine input til hvordan kommunen skal arbejde for mere og rigere natur.

Læs mere

Bedre cykelforhold på Valby Langgade: Stem på din favorit

Der ligger nu tre færdige forslag til hvordan det kan blive mere trygt og sikkert at cykle på Valby Langgade, uden at det går ud over vores hyggelige handelsgade. Se forslagene og stem på din favorit frem til den 23. september.

Læs mere

Hvor i gaden vil du gerne sortere dit affald?

Du kan stadig deltage i Teknik- og Miljøforvaltningens undersøgelse af, hvor i gadebilledet det er smartest at opstille sorteringspunkter til dit husholdningsaffald.

Læs mere