Cykelforhold Valby Langgade nyhed

Ja tak til bedre cykelforhold på Valby Langgade – men bevar busstoppestederne

Vi anbefaler forslag 3 til bedre cykelforhold på Valby Langgade, da styrker gadens karakter af handelsgade og opholdsgade – men vi mener det er en fejl at nedlægge busstoppesteder i den forbindelse.

Vi har netop indsendt vores kommentarer til de tre forslag til bedre cykelforhold på Valby Langgade, som er til afstemning indtil den 23. september:

Læs hele vores kommentar her:

Læs mere om hvorfor vi anbefaler forslag 3 – dog med to vigtige forslag til forbedringer:

Landsbygade og cykelstier i begge retninger

Vi ser rigtig mange gode takter i forslag 3, især inddragelsen af hele strækningen fra Annexstræde til Sdr. Fasanvej til Landbysgade. Her skal de forskellige trafikanter dele vejarealet samtidig med at der skabes et mere sikkert og trygt miljø.

Det styrker gadens karakter af handelsgade og opholdsgade, og bakker op om vores langsigtede strategi for at bevare og styrke handels- og bylivet i den historiske landsby.

Forslag 3. Landsbygade med cykelstier i begge sider_0

Det er også vores indtryk, at forslag 3 foretrækkes af en stor del af borgerne.

Bevar busstoppesteder på Valby Langgade

Vi synes dog, at det virker helt forkert at afskaffe busstoppesteder på Valby Langgade.

Busstoppestederne skal dække to centrale behov:

For det første skal de placeres, så krydset Valby Langgade/Søndre Fasanvej-Toftegårds Alle bevarer og gerne styrker sin funktion af trafikalt knudepunkt. Tre buslinjer, hvoraf en er A-bus og en anden kører med A-bus-frekvens i dagtimerne (linje 4A og 18), møder hinanden og det er helt afgørende, at man kan skifte mellem buslinjerne her med minimale gåafstande.

For det andet skal der være stoppesteder, der betjener strækningen ved Tingstedet og mellem Søndre Fasanvej og Gl. Jernbanevej, så handels- og bylivet ikke svækkes af lange gåafstande uden busstop.

Vi mener også der bør arbejdes med at busserne stopper ude på kørebanen, som således er blokeret mens bussen holder stille.

Det er i sig selv et potentiale til at dæmpe trafikken.

Inddrag Tingsstedet i projektet

Efter to dages kulturdage, hvor vi har opholdt os på stedet, er det åbenlyst, at belægningen er nedslidt og at der bør igangsættes en renovering.

Den bør tænkes sammen med og udføres sammen med eller i umiddelbar forlængelse af cykelstiprojektet.

Send din mening af sted senest den 23. september

De tre forslag til bedre cykelforhold er til afstemning indtil den 23. september på Københavns Kommunes hjemmeside:

Vi opfordrer alle, både borgere, besøgende, erhvervsdrivende m.fl., at give deres mening til kende.

Resultatet af afstemningen skal indgå i det endelige projektforslag for Valby Langgade, som Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til i februar 2023.

Læs mere om de tre forslag her:

Det har længe været et ønske fra mange borgere at få tryggere cykelforhold på det stykke af Valby Langgade, der mangler cykelsti, og i 2020 lykkedes det en gruppe borgere at få sat fornyet fokus på problemet.

Og med Budget ’20 blev der afsat midler til at etablere de manglende cykelstier.

Læs mere om baggrunden for arbejdet med bedre cykelforhold på Valby Langgade her:

Foto: Marck B. Permin 

3 svar
 1. Birgitte Lund
  Birgitte Lund siger:

  Hvis vi handicappede ikke har nogen mulighed for at bruge busser mellem strækningen Langgade Station og den tidligere centrale del af Valby, hvor der fortsat befinder sig en lang række såvel supermarkeder såvel som mindre butikker, vil vores muligheder for at klare os selv i eget hjem blive stærkt forringet.
  Jeg går absolut ind for cyklisme, men den transportform er nu stort set udlukket for mig – og en lang række andre, hvoraf af stor del iøvrigt er ældre medborgere.
  Vore behov bør også tilgodeses, medmindre man ønsker øgede udgifter til hjemmepleje og muligvis plejehjem.

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.