Skab Din (midlertidige) Plads

Har du en idé, der skal testes på Herman Bangs Plads over sommeren? Så har du muligheden for at være med til at skabe et nyt midlertidigt eksperimenterende byrum på pladsen. I perioden 15. juni til slutningen af august skal det nye midlertidige byrum være med til at danne ramme for borgerdialogen omkring den nyligt lancerede vision for Herman Bangs Plads. Områdefornyelsen Gl. Valby og Center for Miljø i Københavns kommune har til sammen afsat 100.000 kr. til projektet.

Midlertidig eksperimentperiode
Vi håber, at mange beboere i området omkring Herman Bangs Plads har lyst til at være med til at udvikle det midlertidige byrum og de funktioner som det skal indeholde. Det kunne være ideer til kunstneriske islæt, forgrønnelse, opholdsmuligheder, aktivitetsmuligheder, byttemarkeder, værkstedsmuligheder og hvad man ellers kan forestille sig at etablere i den midlertidige eksperimentperiode. Rammerne er brede og vi opfordrer alle interesserede – både de der har taget imod visionen og de der er betænkelig – til at bidrage. Det er vigtigt, at vi får et bredt spektrum af viden og ideer i spil, siger Thomas Geiker, Projektchef i Områdefornyelsen Gl. Valby.

En fælles slagplan
De bidragslystne bliver inviteret til en workshop, der forventes afholdt i starten af juni. Her bliver de lokale sat sammen med folk, der har erfaring i både at udvikle og bygge midlertidige byrum, og sammen skal de to parter blive enige om en slagplan. Alt efter hvordan det endelige projekt udformes vil der ligeledes være mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter over sommeren. Alle der har lyst til at udvikle på idéerne kan melde sig under fanerne i Valby Lokaludvalgs sekretariat på mail valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Skab Din By
Selve eksperimentet udføres i samarbejde med ”Skab Din By”, der er et nyt tiltag i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Grundtanken i Skab Din By er, at det er vigtigt, at københavnernes hverdagsviden og forvalternes faglige forståelse bliver bragt i spil sammen, når fremtidens by planlægges. Derfor arbejder Skab din By med konkrete eksperimenter og udfordringer, der kan skabe rum for dialog om byens udvikling. 

 

Link til videre læsning

 

 

 

Et glimt af Herman Bangs Plads’ fremtid

Søndag den 22. april blev Herman Bangs Plads for en kort stund omdannet til et græsbelagt byrum, fuld af liv og med udstillinger, tegneworkshop, trommespil og affaldssortering. De fremmødte fik hermed et lille glimt af de funktioner, som pladsens fremtid kan indeholde, hvis den nylancerede vision for Herman Bangs Plads virkeliggøres. Samtidig var det levende byrum en stor kontrast til den måde hvorpå pladsen syner trist og grå i det daglige.

Overvejende positive tilbagemeldinger
Men hvorvidt fremtidens Herman Bangs Plads står i miljøets tegn er der uden tvivl flere meninger om. I forbindelse med søndagens borgerinddragelse var lokaludvalget og Områdefornyelsen Gl. Valby i dialog med et halvt hundrede borgere om visionen, og selv om tilbagemeldingen var overvejende positiv, var der også flere kritiske røster blandt de fremmødte. Projektleder i Valby Lokaludvalg, Louise Lind, siger:

Min vurdering er, at de borgere som vi var i dialog med i søndags overvejende tager positivt mod ideen om at etablere et nyt byrum med en nærgenbrugs funktion på Herman Bangs Plads. Men det er klart, at der også er en vis bekymring for hvordan pladsen vil tage sig ud i fremtiden – vil den være fuld af grimme containere, grå, trist og fuld af skrald var nogle af de bekymringer, der kom til udtryk. Det er med rette nok det billede de fleste får på nethinden når ordet genbrugsstation indgår, og fordi en nærgenbrugsstation i det offentlige rum er en helt ny tanke, der ikke findes andre steder i København, er det svært at ændre den opfattelse. Men som det fremgår af det udarbejdede ideoplæg er tanken at integrere nærgenbrugs og byttefaciliteterne i et æstetisk attraktivt byrum, med rekreative funktioner såsom opholds og legemuligheder. Derfor er der selvfølgeligt alligevel en række udfordringer med at skabe en velfungerende plads. Det er vigtigt at understrege, at opbakning fra lokalsamfundet er en forudsætning for at visionen realiseres, og vi ser frem til at fortsætte dialogen hen over sommeren hvor vi i samarbejde med Center for Miljø og Områdefornyelsen Gl. Valby vil afholde flere arrangementer og debatter om pladsens fremtid.

Kom med din mening
Valby Lokaludvalg opfordrer alle beboere, der har en mening om visionen – positiv eller negativ – til at deltage i debatten frem til begyndelsen af efteråret hvor projektparterne gør status, og, på baggrund af de forhåbentligt mange borgerinput, vurderer om der er opbakning til at realisere visionen. Louise Lind siger:

Der er ikke truffet nogen endelig afgørelse endnu, og den konkrete udformning af et eventuelt realiserbart projekt er derfor stadig et åbent emne som borgerne i den grad har mulighed for at få indflydelse på. Vi vil i samarbejde med Områdefornyelsen Gl. Valby og Center for Miljø i løbet af sommeren fortsætte debatten blandt andet ved at afprøve nogle af de forslag til byrummets indhold, som borgerne selv er kommet med. Ambitionen er både at teste pladsens muligheder i praksis samt at komme i tæt dialog med de der dagligt bor og færdes i området. Vi håber naturligvis også, at borgerne lokalt vil sætte gang i snakken om pladsens fremtid og eksempelvis deltage i debatten med læserbreve her i Valby Bladet eller på lokaludvalgets hjemmeside. Ideer og kommentar er også velkomne på lokaludvalgets mail: valbylokaludvalg@okf.kk.dk

 

Link til videre læsning

 

 

 

Valbys Valg

Valby Lokaludvalg har inviteret folketingskandidater fra et bredt spektrum af de politiske partier til “valgeftermiddag” i Spinderiet. Eftermiddagen indeholder både mulighed for at møde partierne på tomandshånd (14-17), samt en paneldebat mellem de lokale kandidater.

Debatten vil tage udgangspunkt i temaer, der står højt på den lokale dagsorden herunder betalingsring, muligheder for lokaldemokratiets udfoldelse samt udbredelsen af klimavenlige teknologier.

Kandidater, der deltager i paneldebatten fra kl. 17.00 er: Karen Lumholt (B), Carl Christian Ebbesen (O), Gunna Starck (Ø), Ida Auken (F), Lars Berg Dueholm (I), Cecillia Lonning (V), Mette Reismann (S) og Per Junker Thiesgaard (K).

Fra 14.00-17.00 vil følgende partierne være til stede på Centertorvet, og være parate til at gå i dialog med de besøgende omkring det enkelte partis politik: De Radikale, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Konservative.

Borgerpanel

Giv din mening til kende online!

Valby Lokaludvalg opfordrer valbyborgerne til at tilmelde sig til Københavns Kommunes nye Borgerpanel.

Tilmeldingen kan ske på www.kk.dk.

Ikke alle borgere har en hverdag, hvor det er muligt at gå til borgerhøringer eller deltage aktivt i lokalpolitik, men nu bliver det muligt at give din mening til kende hjemme foran din pc – eller f.eks. på biblioteket. Det elektroniske borgerpanel er et nyt og spændende redskab, der gør det muligt at tage temperaturen på borgernes synspunkter om en række aktuelle kommunale forhold. Herved styrkes dialogen mellem borger og kommune. Rikke Wesch, udvalgssekretær for Valby Lokaludvalg er begejstret over borgerpanelet, og ser det nye tiltag som et redskab, der kan være med til at styrke den lokale stemme.

“Valby Lokaludvalg vil aktivt benytte borgerpanelet – blandt andet når vi har behov for at tage pulsen på borgernes meninger om aktuelle sager. Borgerpanelet kan være med til at styrke lokaldemokratiet – men det kræver at mange valbyborgere tilmelder sig så panelet kommer til at afspejle befolkningssammensætningen i bydelen”.

Hvem kan deltage?
Man skal være 16 år eller derover, have egen e-mail-adresse og bo i Københavns Kommune. Melder man sig som paneldeltager vil man typisk modtage 3-5 spørgeskemaer om året. Emnerne vil naturligvis variere alt efter, hvilke indsatsområder forvaltninger, lokaludvalg mv.. arbejder med. Det kan for eksempel handle om trafik, flytninger eller hvor ofte du anvender kommunens parker eller lokalområdets kulturelle tilbud.

Svarene behandles naturligvis fortroligt, og de vigtigste resultater vil blive offentliggjort. Du kan finde flere oplysninger om borgerpanelet på www.kk.dk.

 

Konkurrence – Navngiv Valbys nye plads

Pladsen der ligger op ad den nye grønne cykelrute fra Valby Langgade til ryparken Station lige ved akacieparken, er snart færdig. Nu mangler den bare et navn. Valby Lokaludvalg og Københavns Kommune inviterer alle til at deltage i en navnekonkurrence, hvor du kan vinde “I bike CPH” merchandise med bl.a. t-shirt og taske.

Send dit forslag sammen med en eventuel begrundelse til Valby Lokaludvalg senest mandag d. 1. marts 2010 kl 12.00: Valbylokaludvalg@okf.kk.dk

Valby Lokaludvalg
Valby Kulturhus, 1. sal
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby

Skriv dit navn og telefonnummer eller email og mærk konvolutten/emnefeltet “Navnekonkurrence”.

– vinderen af konkurrencen bliver offentliggjort ved indvielsen af den nye plads og cykelsti til maj.

Læs mere på www.kk.dk/anlægsprojekter