14. juni fester vi for Herman Bangs Plads

Det midlertidige byrum på Herman Bangs Plads åbner med et brag af en event torsdag d 14. juni fra 15-17. Og du er inviteret!

Hvordan det midlertidige byrum på Herman Bangs Plads kommer til at se ud og hvad du kan lave der over sommeren er stadig et åbent spørgsmål, som du og andre valbyborgere kan få indflydelse på. Få yderligere information, deltag og bliv inspireret ved et besøg i projektkontoret, der bliver opstillet på pladsen indenfor nærmeste fremtid. Du kan også kontakte Valby Lokaludvalg på valbylokaludvalg@okf.kk.dk

Ja tak til cykelbro

Valby Lokaludvalg var tirsdag den 29. maj “i marken” for at komme i dialog med cyklister, der færdes på stierne gennem Vigerslev Parken. Op imod 200 glade cyklister tog godt imod lokaludvalgets ide om en cykelbro over Holbækmotorvejen, og bidrog samtidig med ideer og synspunkter på Københavns Kommunes strategi for Grøn Mobilitet – en strategi som Valby Lokaludvalg har i høring netop nu.

God dialog
Valby Lokaludvalg tilbød de forbipasserende gratis pedalkraft-blendet smoothies eller en drikkedunk med postevand, og det blev til mange gode snakke om cykelforholdene gennem Vigerslev Parken – og særligt cyklisternes oplevelse af at passere det store kryds ved Folehaven og Holbækmotorvejen. Dialogen viste en udstrakt opbakning til lokaludvalgets forslag om at etablere en cykelbro over Holbækmotorvejen for at lette cyklister og gåendes færd over krydset og gennem Vigerslev Parken. Men samtidig blev det også klart, at en cykelbro ikke løser alle problemer, og at det stadig er nødvendigt at se på forholdene for bløde trafikanter i området – ikke mindst på hvordan Folehave krydset kan gøres mere trygt og sikkert.

Den videre proces
De mange tilbagemeldinger vil indgå i Valby Lokaludvalgs høringssvar i forbindelse med Københavns Kommunes nyligt lancerede handlingsplan for Grøn Mobilitet i hovedstaden. Det er muligt at læse udkast til handlingsplanen samt afgive høringssvar på Københavns Kommunes høringsportal www.blivhoert.kk.dk.

 

Herman Bangs Plads – Tegn og Byg

Har du en arkitekt i maven, en håndværker i hænderne eller blot hovedet fuld af ideer og synspunkter? Så kom og vær med til at udforme og opbygge en midlertidig nærgenbrugs installation på Herman Bangs Plads.

Henover sommeren vil vi lave en installation, som skal eksperimentere med, hvordan man kan forene en nærgenbrugsstation med et dejligt byrum på Herman Bangs Plads. Målet er bl.a. at finde ud af hvad der virker, og hvad der ikke gør. Og du kan være med! Både til at bygge og til at komme med ideer.

Det midlertidige byrum på Herman Bangs Plads er en del af borgerinddragelsen omkring forslaget om at etablere en nærgenbrugsstation kombineret med et nyt byrum på Herman Bangs Plads. Parterne bag projektet er Valby Lokaludvalg, Områdefornyelsen gl. Valby og Venter for Miljø i Københavns Kommune. Erfaringerne fra eksperimentet med det midlertidige byrum vil indgå i overvejelserne omkring hvordan en permanent løsning for Herman Bangs Plads kan se ud i fremtiden.

Sammen med dig og andre borgere fra området vil Spektrum Arkitekter stå for processen omkring byggeri og idéudvikling af det midlertidige byrum.

Præg Byggeriet:

TEGN: Fredag d. 1.6  kl. 11-14 holder Spektrum Arkitekterne  Åbent kontor på pladsen. 

Til Åben Tegnestue kan du komme ned og bidrage med dine ideer til det midlertidige byrum. Både i forhold til karakteren af byrummet og i forhold til aktiviteter, som du kan tænke dig at lave på pladsen hen over sommeren.

BYG: Selve byggeriet går igang i weekenden 2-3. juni.

I løbet af weekenden den 2. og 3. juni starter byggeriet af det midlertidige byrum.  Alle er velkomne til at give en hånd eller til at komme forbi for en uformel snak.

TEGN: Mandag 04/06 kl. 11-14 holder Spektrum Arkitekterne igen åbent kontor på pladsen hvor alle interesserede er velkomne.

BYG: I uge 23 og 24 fortsætter byggeriet af det midlertidige byrum. Du kan løbende holde dig orienteret om hvornår der bygges på lokaludvalgets hjemmeside www.valbylokaludvalg.kk.dk samt via informationstavlerne på pladsen.

FEST: Torsdag 14. kl. 15-17 åbner det midlertidige byrum på Herman Bangs Plads. Og du er inviteret!

?: I perioden 15.6 til 31.8 kan det midlertidiger byrum danne rammen for forskellige arrangementer og aktiviteter. Kun fantasien sætter grænser. Har du en ide så henvend dig i projektkontoret på pladsen eller på mail valbylokaludvalg@okf.kk.dk

Valby Badestrand – Hvad er din drøm?

En badestrand i Valby Parken kan blive en realitet inden for en overskuelig fremtid. Hvilket strandmiljø drømmer du om? Deltag i Valby Lokaludvalgs strandevent på Toftegårds Plads lørdag den 2. juni fra kl. 10-17. Arrangementet er en del af DBU’s store Beach Soccer turnering, der finder sted pladsen samme weekend.  

Sand på Toftegårds Plads
I dagens anledning vil Toftegårds Plads være indhyllet i mere end 700 tons strandsand, som danner rammen for en af Danmarks største beach soccer turneringer. Valby Lokaludvalg låner et lille sandhjørne, og vil, med hjælp af strandstole, strandlegetøj og parasoller, skabe en smagsprøve på Valby badestrand. Her kan du komme med dine ønsker til indretningen af den rigtige Valby Badestrand, ligesom du kan møde medlemmer af Valby Lokaludvalg til en dialog om muligheder og forudsætninger for standens virkeliggørelse.

Harrestrup Å skal renses
Forudsætningen for at det bliver muligt at etablere en badestrand i Valby Parken er, at vandet fra Harrestrup Å bliver renset. Københavns Kommune har allerede afsat midler til en del af dette projekt, og der arbejdes i disse måneder på at færdiggøre et analysearbejde, der skal klarlægge hvordan man kommer helt i mål.

En Badestrand i Valby Parken er et ud af i alt 15 projekter, som Valby Lokaludvalg arbejder med at beskrive og konkretisere i regi af bydelsplan for Valby. Bydelsplanen skal indgå i kommunens forhandlinger i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger.

 

Link til videre læsning

 

Hej cyklist – en smoothie for din mening

Er du en af dem der springer for livet, når du på din ellers rolige færd gennem Vigerslevparken skal passere krydset ved Folehaven / Holbækmotorvejen? Tirsdag d. 29. maj fra 15-18 sætter Valby Lokaludvalg fokus på problematikken og afholder en event omkring cykelmobiliteten i området.

Pedalblendet smoothie
Vi stiller op i det trafikale knudepunkt for at komme i dialog med dig og dine medcyklister, der til dagligt skal igennem krydset – måske med livet som indsats? Vi giver en pedalblendet økologisk smoothie eller en drikkedunk sponsoreret af København Energi, og du giver os fem minutter og – ikke mindst – din holdning til cykelmobiliteten i området og udsigterne til en cykelbro over Holbækmotorvejen.

Cykelbro over Holbækmotorvejen?
Anledningen til eventen er dels Valby Lokaludvalgs forslag om at etablere en cykelbro fra Lerknolden over Holbækmotervejen. Et forslag der muliggøres i forbindelse med anlæggelsen af den kommende jernbane til Ringsted hvor terrænet på Lerknolden hæves markant og dermed i sig selv kan udgøre en rampe til en eventuel kommende cykelbro. Derudover ønsker Valby Lokaludvalg at komme i dialog med borgerne om Københavns Kommunes handlingsplan for Grøn Mobilitet – en plan som lokaludvalget netop nu har i høring.

Eventen finder sted tirsdag d. 29. maj kl. 15-18 på det punkt, hvor stien gennem Vigerslevparken krydser Vigerslev Alle. Alle interesserede er velkomne.
 

Link til videre læsning
  • Handlingsplanen for Grøn Mobilitet er i høring fra d. 7. maj til 17. juni. Læs dokumenterne vedrørende høringen på blivhoert.dk
  • Lokaludvalgets høringssvar kommer i juni og kan derefter læses på vores side om høringer 
  • Læs mere om Grøn Mobilitet

 

Gode idéer til Kulbanevej

Tilbage i marts arrangerede lokaludvalget en borgerinddragende temadag omkring den nye jernbane til Ringsted. Alle mellemskoleklasserne fra Lykkebo Skole blev inviteret indenfor i et cirkustelt på Kulbanevej, og her blev eleverne bedt om at komme med idéer til fremtidens Kulbanepark og tegne dem ind på et kort.

Fantasifulde indlæg i debatten
Og de idéer, som eleverne i 3.u og 3.v bragte på banen, var så gode, at lokaludvalget mente at det fortjente en præmie. I fredags kiggede næstformand i lokaludvalget, Michael Fjeldsøe, således forbi Lykkebo Skole med en stak fribilletter til biografen under armen:

Der er nogle der siger, at børns idéer er alt for fantasifulde til at blive brugt i virkeligheden. Men der er altså mange af de idéer, som voksne får, der heller ikke kan bruges i virkeligheden. De er bare ikke særlig fantasifulde, sagde Michael Fjeldsøe til de glade børn.

Da eleverne i marts svingede tuscherne over kulbane-kortet, var det netop fantasien der blev brugt. Der blev både tegnet en svævebane og en løbebane, en sø til fisk og en sø til at bade i, en gård til kaniner, en stald til heste og en masse andet.

Kulbaneparken
Hvad Kulbaneparken i sidste ende kommer til at indeholde, er selvsagt et andet spørgsmål. De gode idéer er i hvert fald givet videre, og Valby Lokaludvalg arbejder i øjeblikket, sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen, på at udarbejde et forslag til den nye Kulbanepark. Grundlaget for dette arbejde er bl.a. Lykkebo børnenes tanker og idéer. Derudover har lokaludvalget været i dialog med beboerne i området og med unge fra Ungehuset på Vigerslev Allé. Lokaludvalget forventer at kunne præsentere beboerne for et overordnet forslag til områdets fremtidige udformning i efteråret 2012.

Se det flotte kort her:

Skab Din (midlertidige) Plads

Har du en idé, der skal testes på Herman Bangs Plads over sommeren? Så har du muligheden for at være med til at skabe et nyt midlertidigt eksperimenterende byrum på pladsen. I perioden 15. juni til slutningen af august skal det nye midlertidige byrum være med til at danne ramme for borgerdialogen omkring den nyligt lancerede vision for Herman Bangs Plads. Områdefornyelsen Gl. Valby og Center for Miljø i Københavns kommune har til sammen afsat 100.000 kr. til projektet.

Midlertidig eksperimentperiode
Vi håber, at mange beboere i området omkring Herman Bangs Plads har lyst til at være med til at udvikle det midlertidige byrum og de funktioner som det skal indeholde. Det kunne være ideer til kunstneriske islæt, forgrønnelse, opholdsmuligheder, aktivitetsmuligheder, byttemarkeder, værkstedsmuligheder og hvad man ellers kan forestille sig at etablere i den midlertidige eksperimentperiode. Rammerne er brede og vi opfordrer alle interesserede – både de der har taget imod visionen og de der er betænkelig – til at bidrage. Det er vigtigt, at vi får et bredt spektrum af viden og ideer i spil, siger Thomas Geiker, Projektchef i Områdefornyelsen Gl. Valby.

En fælles slagplan
De bidragslystne bliver inviteret til en workshop, der forventes afholdt i starten af juni. Her bliver de lokale sat sammen med folk, der har erfaring i både at udvikle og bygge midlertidige byrum, og sammen skal de to parter blive enige om en slagplan. Alt efter hvordan det endelige projekt udformes vil der ligeledes være mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter over sommeren. Alle der har lyst til at udvikle på idéerne kan melde sig under fanerne i Valby Lokaludvalgs sekretariat på mail valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Skab Din By
Selve eksperimentet udføres i samarbejde med ”Skab Din By”, der er et nyt tiltag i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Grundtanken i Skab Din By er, at det er vigtigt, at københavnernes hverdagsviden og forvalternes faglige forståelse bliver bragt i spil sammen, når fremtidens by planlægges. Derfor arbejder Skab din By med konkrete eksperimenter og udfordringer, der kan skabe rum for dialog om byens udvikling. 

 

Link til videre læsning

 

 

 

Et glimt af Herman Bangs Plads’ fremtid

Søndag den 22. april blev Herman Bangs Plads for en kort stund omdannet til et græsbelagt byrum, fuld af liv og med udstillinger, tegneworkshop, trommespil og affaldssortering. De fremmødte fik hermed et lille glimt af de funktioner, som pladsens fremtid kan indeholde, hvis den nylancerede vision for Herman Bangs Plads virkeliggøres. Samtidig var det levende byrum en stor kontrast til den måde hvorpå pladsen syner trist og grå i det daglige.

Overvejende positive tilbagemeldinger
Men hvorvidt fremtidens Herman Bangs Plads står i miljøets tegn er der uden tvivl flere meninger om. I forbindelse med søndagens borgerinddragelse var lokaludvalget og Områdefornyelsen Gl. Valby i dialog med et halvt hundrede borgere om visionen, og selv om tilbagemeldingen var overvejende positiv, var der også flere kritiske røster blandt de fremmødte. Projektleder i Valby Lokaludvalg, Louise Lind, siger:

Min vurdering er, at de borgere som vi var i dialog med i søndags overvejende tager positivt mod ideen om at etablere et nyt byrum med en nærgenbrugs funktion på Herman Bangs Plads. Men det er klart, at der også er en vis bekymring for hvordan pladsen vil tage sig ud i fremtiden – vil den være fuld af grimme containere, grå, trist og fuld af skrald var nogle af de bekymringer, der kom til udtryk. Det er med rette nok det billede de fleste får på nethinden når ordet genbrugsstation indgår, og fordi en nærgenbrugsstation i det offentlige rum er en helt ny tanke, der ikke findes andre steder i København, er det svært at ændre den opfattelse. Men som det fremgår af det udarbejdede ideoplæg er tanken at integrere nærgenbrugs og byttefaciliteterne i et æstetisk attraktivt byrum, med rekreative funktioner såsom opholds og legemuligheder. Derfor er der selvfølgeligt alligevel en række udfordringer med at skabe en velfungerende plads. Det er vigtigt at understrege, at opbakning fra lokalsamfundet er en forudsætning for at visionen realiseres, og vi ser frem til at fortsætte dialogen hen over sommeren hvor vi i samarbejde med Center for Miljø og Områdefornyelsen Gl. Valby vil afholde flere arrangementer og debatter om pladsens fremtid.

Kom med din mening
Valby Lokaludvalg opfordrer alle beboere, der har en mening om visionen – positiv eller negativ – til at deltage i debatten frem til begyndelsen af efteråret hvor projektparterne gør status, og, på baggrund af de forhåbentligt mange borgerinput, vurderer om der er opbakning til at realisere visionen. Louise Lind siger:

Der er ikke truffet nogen endelig afgørelse endnu, og den konkrete udformning af et eventuelt realiserbart projekt er derfor stadig et åbent emne som borgerne i den grad har mulighed for at få indflydelse på. Vi vil i samarbejde med Områdefornyelsen Gl. Valby og Center for Miljø i løbet af sommeren fortsætte debatten blandt andet ved at afprøve nogle af de forslag til byrummets indhold, som borgerne selv er kommet med. Ambitionen er både at teste pladsens muligheder i praksis samt at komme i tæt dialog med de der dagligt bor og færdes i området. Vi håber naturligvis også, at borgerne lokalt vil sætte gang i snakken om pladsens fremtid og eksempelvis deltage i debatten med læserbreve her i Valby Bladet eller på lokaludvalgets hjemmeside. Ideer og kommentar er også velkomne på lokaludvalgets mail: valbylokaludvalg@okf.kk.dk

 

Link til videre læsning

 

 

 

Valbys Valg

Valby Lokaludvalg har inviteret folketingskandidater fra et bredt spektrum af de politiske partier til “valgeftermiddag” i Spinderiet. Eftermiddagen indeholder både mulighed for at møde partierne på tomandshånd (14-17), samt en paneldebat mellem de lokale kandidater.

Debatten vil tage udgangspunkt i temaer, der står højt på den lokale dagsorden herunder betalingsring, muligheder for lokaldemokratiets udfoldelse samt udbredelsen af klimavenlige teknologier.

Kandidater, der deltager i paneldebatten fra kl. 17.00 er: Karen Lumholt (B), Carl Christian Ebbesen (O), Gunna Starck (Ø), Ida Auken (F), Lars Berg Dueholm (I), Cecillia Lonning (V), Mette Reismann (S) og Per Junker Thiesgaard (K).

Fra 14.00-17.00 vil følgende partierne være til stede på Centertorvet, og være parate til at gå i dialog med de besøgende omkring det enkelte partis politik: De Radikale, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Konservative.

Borgerpanel

Giv din mening til kende online!

Valby Lokaludvalg opfordrer valbyborgerne til at tilmelde sig til Københavns Kommunes nye Borgerpanel.

Tilmeldingen kan ske på www.kk.dk.

Ikke alle borgere har en hverdag, hvor det er muligt at gå til borgerhøringer eller deltage aktivt i lokalpolitik, men nu bliver det muligt at give din mening til kende hjemme foran din pc – eller f.eks. på biblioteket. Det elektroniske borgerpanel er et nyt og spændende redskab, der gør det muligt at tage temperaturen på borgernes synspunkter om en række aktuelle kommunale forhold. Herved styrkes dialogen mellem borger og kommune. Rikke Wesch, udvalgssekretær for Valby Lokaludvalg er begejstret over borgerpanelet, og ser det nye tiltag som et redskab, der kan være med til at styrke den lokale stemme.

“Valby Lokaludvalg vil aktivt benytte borgerpanelet – blandt andet når vi har behov for at tage pulsen på borgernes meninger om aktuelle sager. Borgerpanelet kan være med til at styrke lokaldemokratiet – men det kræver at mange valbyborgere tilmelder sig så panelet kommer til at afspejle befolkningssammensætningen i bydelen”.

Hvem kan deltage?
Man skal være 16 år eller derover, have egen e-mail-adresse og bo i Københavns Kommune. Melder man sig som paneldeltager vil man typisk modtage 3-5 spørgeskemaer om året. Emnerne vil naturligvis variere alt efter, hvilke indsatsområder forvaltninger, lokaludvalg mv.. arbejder med. Det kan for eksempel handle om trafik, flytninger eller hvor ofte du anvender kommunens parker eller lokalområdets kulturelle tilbud.

Svarene behandles naturligvis fortroligt, og de vigtigste resultater vil blive offentliggjort. Du kan finde flere oplysninger om borgerpanelet på www.kk.dk.