Mød en ny generation af seniorer

De Livskloge er et nyt fællesskab for mennesker med erfaring og alder. Mennesker, der er startet på seniorlivet, eller på vej fra arbejdsliv til seniorliv og dermed en ny identitet. Mød dem til deres første inspirationsmøde den 24. november.

Læs mere

Tina Andersen er vinder af Frivilligprisen 2021

Beslutningen er truffet: Tillykke til Tina Andersen med årets Frivilligpris på 10.000 kr.! Tina var indstillet af Kulbaneparkens Venner b.la. for sit store arbejde med den årlige kulturfest.

Læs mere

Brandstationen på Hansstedvej skal ombygges til plejeboliger

Vores udvalg Et Helt Liv havde inviteret sig selv på besøg i den gamle brandstation på Hansstedvej, som politikerne på rådhuset har besluttet skal erstattes med 60-70 plejeboliger i 2024.

Læs mere

Tillykke til Harrestrup Å skole!

Det fælles skolenavn for Lykkebo Skole, Kirsebærhavens Skole og den kommende udskolingsafdeling ved Torveporten er afsløret – sig stort tillykke til den nye Harrestrup Å skole!

Læs mere

Nyt skolenavn offentliggøres den 27. maj

Vær med digitalt når det fælles skolenavn for Lykkebo Skole, Kirsebærhavens Skole og den kommende udskolingsafdeling ved Torveporten afsløres den 27. maj kl. 12.15.

Læs mere

Vær med til at navngive Valbys nye skole

Navnet er det store ubesvarede spørgsmål, når Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole fra 2022 bliver én fælles skole, med udskoling ved Torveporten fra 2027. Og lige nu kan du give dit bud på, hvad den nye skole skal hedde.

Læs mere

Spørgsmål og svar fra nabomøde om Solterrasserne

Se svarene på de spørgsmål naboerne til Solterrassen stillede, da de mødtes med os, forvaltningen og Mændenes Hjem om de mange nye planer for det tidligere plejehjem på Johan Krohns Vej.

Læs mere

Frivilligprisen 2020 går til Valby Badminton Club

Stort tillykke til Valby Badminton Club, der blev årets vinder af Frivilligprisen og dermed 10.000 kr. og en vandrepokal. Søndag fik de overrakt prisen til en meget lille, corona-sikret fejring.

Læs mere

Nabomøde om Solterrasserne

Det nedlagte plejehjem Solterrasserne på Johan Krohns Vej skal fra starten af 2021 huse herbergsdelen af Mændenes Hjem – og der er også planer om midlertidige flygtningeboliger og botilbud for socialpsykiatrien på adressen.

Derfor holder vi sammen med forvaltningerne og Mændenes Hjem nabomøde om planerne:

Torsdag den 5. november kl. 17 

Solterrasserne

Johan Krohns Vej 8

Naboer til Solterrasserne og andre særligt interesserede er inviteret til at høre om de planer, der er nu og i fremtiden.

På mødet deltager repræsentanter fra Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Økonomiforvaltningen og fra Mændenes Hjem.

Hvis du ønsker at deltage skal du tilmelde dig senest den 1. november til valbylokaludvalg@okf.kk.dk. Skriv gerne i tilmeldingen hvorfor du ønsker at deltage:

Tilmeld dig her

45 beboere fra Mændenes Hjem genhuses i Valby

I starten af 2021 flytter 45 udsatte borgere ind på Solterrasserne i Valby, som omdannes til midlertidigt herberg. Her skal de bo, imens Mændenes Hjem på Vesterbro bliver renoveret.

Det er kun herbergspladser, der flytter til Valby. De øvrige tilbud Mændenes Hjem har, som stofindtagelsesrum, Cafe Dugnad, sundhedsrum, tøjudlevering, genbrugsbutik, fodterapeut-tilbud samt natcafeen for kvinder, bliver liggende på Vesterbro.

Læs mere om det midlertidige herberg her:

45 beboere fra Mændenes Hjem på Vesterbro skal genhuses i Valby

Flygtningeboliger på Solterrasserne

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har planer om at indrette en opgang i Solterrasserne til midlertidige boliger til nogle af Københavns flygtninge.

Det nuværende modtagecenter på Ottiliavej skal flytte til Bispebjerg i 2021, men da der er lidt mindre plads i de nye lokaler, kan der i perioder være brug for de ekstra boliger.

Botilbud på Solterrasserne

Socialforvaltningen fik på Budget ’20 penge til at undersøge, om Solterrasserne i fremtiden kan bruges som botilbud for beboere med en psykisk lidelse.

Efter undersøgelsen skal der udarbejdes et projekt, og sættes budgetmidler af til anlæg.

Botilbuddet vil først blive aktuelt efter herbergsdelen af Mændenes Hjem er flyttet tilbage til Vesterbro.

Tilmeld dig nabomødet senest 1. november

Ønsker du at deltage i nabomødet den 5. november kl. 17 skal du tilmelde dig senest 1. november til valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Skriv gerne et par ord i tilmeldingen om hvor du bor, eller din baggrund for at deltage i mødet.

Tilmeld dig her

Indstil en kandidat til handicapprisen 2020

Kender du en person eller en gruppe, som i årets løb har gjort en særlig indsats for københavnske borgere med handicap? Så kan du indtil den 5. november indstille dem til årets handicappris, som uddeles af Københavns Handicapråd.

Læs mere