Folketinget enige med lokaludvalget om flygtninge i Centerparken

Alle partier i Folketinget, undtagen DF, stemte den 6. december for et beslutningsforslag, der gør det ulovligt for at kommune at placere flygtningen i andre kommune, uden accept fra den modtagende kommune.

Forslaget er stillet på baggrund af den aktuelle sag mellem København og Frederiksberg, hvor Frederiksberg har vedtaget at placere over 100 af sine flygtninge i midlertidige boliger i Centerparken i Valby. Den beslutning er Valby Lokaludvalg  dybt uenig i, da Centerparken i forvejen er et tungt belastet område.

Om beslutningen i Folketinget får indflydelse på Frederiksberg Kommunes planer ved vi endnu ikke. Vi tager derfor nu igen kontakt til Frederiksberg Kommune om sagen, for at opklare, om det ændrer de konservatives holdning, at deres eget parti ikke mener, at deres handlinger bør være lovlige.

Fakta:

  • Frederiksberg Kommune har besluttet, at omdanne rehabiliteringsenheden i Centerparken 2-4 til midlertidige boliger for 110 af kommunens flygtninge
  • Flygtninge vil begynde at flytte ind fra marts 2017, når ombygning af lokalerne er færdig

Elevrødderne viste vej

Tidlig morgen onsdag den 30. november bød elevrødder fra Lykkebo og Hanssted skole på tryghedsvandring på deres skoleveje.

Læs mere

Se hvordan de unge vil indrette Kulbaneparken

En gruppe unge fra Kulbanekvarteret har givet deres input til hvordan de gerne vil bruge den nye Kulbanepark, der skal anlægges over de næste år. Du kan se resultatet den 15. december, hvor de unge inviterer til fernisering.

Park med plads til alle 

Banedanmark har pakket maskinerne sammen efter anlægget af den del af Ringstedbanen, der skærer sig igennem Valby. Tilbage står nu den overdækkede bane, der går igennem Kulbanekvarteret. Den skal over de næste år omdannes til grøn og rekreativ park, til gavn for beboere i kvarteret og hele Valby.

Områdefornyelsen i Kulbanekvarteret søger lige nu en masse input til hvordan den nye park skal indrettes, og ville i den forbindelse meget gerne høre fra de unge i området, så de også vil få glæde af den. Derfor startede Valby Lokaludvalg i november et forløb med Ungehuset i kvarteret.

Hør de unge selv

Formålet var at engagere de unge i udviklingen af kvarteret – og specielt at afklare hvordan de gerne vil kunne bruge den nye park. Udviklingen af Kulbanekvarteret bliver også en del af Bydelsplan 2017, som lokaludvalget skal indsende til rådhuset i foråret.

Arkitekt og byrumsudviklingsfirmaet Arki_Lab har stået for processen, og de unge har både deltaget i tre høringer, og været på studietur til Nørrebro, hvor de har set på uderum.

Kom til fernisering

Ud fra input fra de unge, har Arki_Lab bygget en prototype på den type uderum, de unge efterspørger. Den bliver afsløret til en fernisering torsdag den 15. december fra kl. 17-19, ved Ungehuset, Vigerslevvej 177.

Resultater af de unges arbejde vil også blive udstillet på store billboards, som opstilles fra slutningen af december.

Foto: Martin Håkan/covergangda.dk

 

 

 

 

Helhedsplanen i Akacieparken lukker ned

Helhedsplanen Rum for Liv, der blandt andet har fjernet Akacieparken og Lukretiavej fra den berygtede ghettoliste og gjort området trygt og åbent, takker af efter otte års indsats.

Læs mere

Tag Centerparkens bekymring alvorligt

Der var mange bekymrede og kritiske stemmer på nabomøde i Centerparken, hvor Frederiksberg Kommune vil etablere midlertidige boliger for 110 flygtninge fra 2017.

Læs mere

Velkomsthus i Valby

Torsdag den 9. juni åbner Københavns Kommune et Welcome House for flygtninge på Ottiliavej i Valby. Huset skal skabe rammerne for den gode modtagelse og integration af flygtninge, i tæt samarbejde mellem kommunen, virksomheder, frivillige organisationer og de nye flygtninge.

Læs mere

Valby bliver hjemsted for Københavns første flygtninge

Fra 1. april skal de første flygtninge, som København skal modtage, flytte ind i nyindrettede lokaler i de forladte kontorbygninger på Ottiliavej.

Lokalerne, der tidligere har huset Københavns Kommunes koncernservice, indrettes til midlertidige boliger, så i første omgang 30 flygtninge kan flytte ind den 1. april. I alt vil der flytte 150 flygtninge til byen i 2016. Københavns Kommune som helhed forventer 224 flygtninge i løbet af 2016.

Valby Lokaludvalgs formand byder Valbys nye beboere velkomne i et læserbrev:

Velkommen til Valby

Det er nu besluttet, at bygningen Ottiliavej 1-3 skal være det nye hjem for op til 224 flygtninge. De første 30 forventes at flytte ind i april måned. Personligt glæder jeg mig til at byde dem velkommen til Valby.

Placeringen i nærheden af Toftegårds Plads er velvalgt. Valby har et stærkt civilsamfund, som kan være med til at bygge netværk op mellem Valbyborgerne og de nye beboere. Det er et godt udgangspunkt.

Med en placering tæt på det centrale Valby bliver der god adgang til de tilbud, som bydelen kan byde på. Det giver mulighed for at både børn og familier hurtigt kan få god kontakt med bydelen og dens borgere.

Michael Fjeldsøe (SF)

Formand for Valby Lokaludvalg”

Venligboerne har allerede oprettet en lokal afdeling, som vil koordinere arbejdet med at byde Valbys nye beboere velkommen. Gruppen kan findes på Facebook.

 

Livet som københavner i høring

Lokaludvalget behandler lige nu flere høringer om strategier og politiker, der skal være med til at forme københavnernes liv fremover. Du kan give dit besyv med, enten ved selv at indsende svar, eller ved at sende dine kommentarer til Valby Lokaludvalg på valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Fremtidens Fritidstilbud

En høring, der har fået mange sind i kog, er Børne- og Ungdomsudvalgets bud på en ny organisering af Københavns fritidstilbud “Fremtidens Fritidstilbud“. Med den nye skolereform skal københavnske skolebørn tilbringe færre timer dagligt i skolefritidsordninger og klubber. Udvalget lægger derfor op til, at institutionerne samles i større enheder, og vil have københavnernes bud på, hvordan de fremover skal organiseres.

Der er allerede over 100 svar til høringen, fra brugere af fritidsordningerne, forældre, institutioner mm. Du kan sende dit svar indtil den 6. februar 2015.

Nyd livet, københavner

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil gerne have valbyborgernes bud på, hvordan alle københavnere kan sikres en bedre livskvalitet og lige muligheder for at leve et godt og langt liv. Derfor har du nu mulighed for at give din mening til kende om Københavns Kommunes nye sundhedspolitik ’Nyd livet, københavner’. Sundhedspolitikken er i høring til den 26. februar 2015.

Lev stærkt – hele livet

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil gerne have dine bud på, hvordan vi sikrer københavnerne et godt ældreliv med høj livskvalitet længst muligt. Giv din mening til kende om Københavns Kommunes nye ældrepolitik ’Lev stærkt hele livet’ inden den 17. februar 2015.

I lokaludvalget er høringerne behandlet i udvalget “Et helt liv”, som dækker ældre, unge, sundhed og sociale forhold. Høringssvarene bliver drøftet og vedtaget på næste lokaludvalgsmøde den 10. februar, hvorefter de kan læses her på siden.

Husk at du altid kan se aktuelle høringer for Valby på blivhoert.kk.dk.

 

Nye skoledistrikter berører mange valbyborgere

Børne- og Ungdomsforvaltningen har sendt et forslag til nye skoledistrikter i Valby i høring. Valby Lokaludvalg behandler høringen på næste møde den 10. juni, og opfordrer alle berørte valbyborgere til at indsende deres reaktioner på forslaget. Specielt beboere mellem Toftegårds Plads og jernbanen mangler at blive hørt.

Høringsforslaget har fået mange familier i rode 221 til at råbe vagt i gevær. Området dækker Kirsten Walthers Vej til Poul Reichhardts Vej og fra Ramsingsvej til Gl. Køge Landevej, og med forslaget vil børnene  fremover blive sendt til Kirsebærhavens Skole. Dette mener mange forældre vil give en for lang og usikker skolevej for deres børn.

Det andet berørte område er rode 208, der dækker fra Toftegårds Allé til Kjeldgårdsvej og fra Lyshøjgårdsvej til Vigerslev Allé, altså mellem Toftegårds plads og jernbanen. Herfra vil eleverne fremover blive sendt til Bavnehøj Skole, hvis forslaget bliver vedtaget.

Derfor opfordrer Valby Lokaludvalg nu familier fra rode 208 til at læse høringen og skrive ind med kommentarer inden næste møde i Valby Lokaludvalg den 10. juni, hvor høringen skal behandles.

Høringsmaterialet kan findes på blivhoert.dk: http://blivhoert.kk.dk/hoering/skoledistrikter-201516. Kommentarer kan skrives direkte til høringsmaterialet, eller sendes til valbylokaludvalg@okf.kk.dk. Høringen er åben til og med den 20/6 2014.

Valby Lokaludvalg drøfter høringen på Lokaludvalgsmøde den 10. juni 2014, hvor alle borgere kan møde op fra 18.30 og give deres mening til kende.

Informationsvideo

Lokaludvalgene i København har fået produceret en video som fortæller om lokaludvalgenes opgaver og hvad DU kan bruge dem til.
Se videoen her: