Borgermøde Mølle Alle opsamling nyhed

Bevar smejden og sænk højden på byggeriet i gården på Mølle Allé

Mandag den 19. oktober holdt vi borgermøde om den nye lokalplan for Mølle Allé, og buskabet fra Valbys borgere var klart: Bevar Valbys gamle smedje, og sænk højden på byggeriet i gården.

Ud over smedjen og bygningshøjden kom mødet b.la. omkring håndtering af varelevering i Lillegade, beboersammensætningen i det nye boligområde, og udvidelsen af Nettobutikken.

På grund af restriktioner ift. Covid-19 kunne ikke alle tilmeldte deltage fysisk. Mødet blev derfor streamet live på Facebook.

Du kan derfor se eller gense borgermødet her:

Baggrunden for mødet er den nye lokalplan for karréen omkring Mølle Allé, som er i høring frem til den 28. oktober.

Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg, bød velkommen og fortalte hvad lokaludvalget fokuserer på i sit høringssvar:

 • Kulturarven fra den gamle Valby Landsby ønskes bevaret 
 • Valby Smedje ønskes bevaret
 • Ønsker om tegltage i det nye byggeri 
 • Ønske om blandet beboersammensætning
 • Vareindlevering til Netto i Lillegade er ikke optimalt, den ønskes flyttet til Valby Langgade

Herefter fik Hanne Holmberg Stoltz fra Teknik- og Miljøforvaltningen ordet til at præsentere forslaget til lokalplan, som er i høring.

Lokalplanen lægger vægt på at lave bestemmelser for hele karréen, som er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø i kommuneplanen.

Fagforeningen: Projektet har socialt sigte

Claus Vestergreen fra Bygge- Jord og Miljøarbejdernes fagforening, en fagforening under paraplyorganisationen 3F, fortalte om deres baggrund for projektet. Fagforeningen er vokset ud af deres nuværende lokaler- de sidder mere en dobbelt så mange som det er bygget til.

Derfor vil de i stedet bruge grunden til noget, som længe har været en tradition i fagforeningen, nemlig lærlingeboliger, der er til at betale. Københavns Kommune har stillet krav om en daginstitution, 25% almene boliger, en mere blandet beboersammensætning og grønne byrum.

Derfor ser projektet ud som det gør.

Arkitekterne fra tegnestuen Entasis står bag forslaget, og de præsenterede selv deres løsning på et projekt, der opfyldt de opstillede krav:

Ambitionen er, at skabe et boligområde der bevarer og forstærker Valbys arkitektur og bymiljø, har en mangfoldig beboersammensætning og har små, intime byrum med offentlig adgang.

Lokalhistorisk Selskab og Arkiv: Bevar Valbys smedje

Efter arkitekterne fik Valby Lokalhistorisk Selskab og Arkiv ordet, og de havde et klart buskab: Det må være en fejl, at Valbys smedje på Valby Langgade 55 ikke er udpeget som bevaringsværdig.

Huset er et af to huse i Valby, som er bevaret fra før Valby blev en del af Københavns i 1901. Og selv om huset er renoveret, har det stadig sit oprindelige udseende og udtryk.

Det vil derfor være et stort tab for Valbys kulturhistorie, hvis huset bliver revet ned i forbindelse med byudviklingen.

Bygningen i gården vil gå hårdt ud over nuværende beboere

Debatten efter præsentationerne kredsede primært omkring to emner: Bevaring af Valbys smedje og højden på det nye byggeri i gården.

Den 4 etagers bygning, som lokalplanen lægger op til, vil nemlig give voldsomme skyggevirkninger på Valby Langgade 51, og på gårdanlæg bagved Valby Langgade og Toftegårds Allé.

Mange deltagere tvivlede på logikken i, at man i København går højt op i at skabe grønne gårde og gårdsanere, og nu med dette projekt vil bygge en gård til.

Send høringssvar senest den 28. oktober

Aftenen sluttede med en opfordring fra Michael Fjeldsøe til at skrive og indsende svar på høringen om den nye lokalplan senest den 28. oktober via Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt:

Lokaludvalgets høringssvar bliver suppleret med de vigtigste pointer fremkommet på borgermødet.

1 svar
 1. Susanne Sara Nyegaard
  Susanne Sara Nyegaard siger:

  Som deltager i borgermødet vil jeg endnu en gang understrege den i forvejen voldsomme, massive og kompakte bebyggelse i Valby gennem den seneste tid: Carl Jacobsensvej, Gammel Køge Landevej, Grønttorvet og Vigerslev Allé – og på den baggrund understrege det gruopvækkende i at voldbebygge arealet i de foreslåede gårdlaug med både fordobling af Netto, daginstitution og ikke mindst det kolossale og høje boligbyggeri cirka midt i området. Alt sammen noget der giver forringet dagslysindfald, forhøjede indbliksgener og forøget trafik- og vejstøj på både Mølle Allé, Lillegade og Valby Langgade, hvor støjniveauet allerede overskrider grænsemålene. Diskussionen om “originaliteten” af smedjens materialer forekommer absurd, når man påtænker, at div. danske friluftsmuseer udskifter ødelagte og sårbare materialer i museernes gamle & bevaringsværdige bygninger for at skabe holdbarhed og stabilitet! Bevar smedjen som et af Valby Landsbys sidste bygninger og drop tanken om et 135% byggeri inde i det planlagte område – der er ikke brug for det, og de berørte borgere i de respektive karreer vil stå med ringere boligforhold og dårligere økonomiske muligheder, såfremt byggerierne gennemføres som fremlagt.

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.