Toftegårds Alle spærret nyhed

Toftegårds Allé lukket i begge retninger til og med 24. oktober

Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet nødt til at lukke for biltrafikken i begge retninger af Toftegårds Allé imellem Valby Langgade og Rughavevej/Gl. Jernbanevej i en måned – i perioden fra fredag 23. september til 24. oktober.

Totalspærringen betyder, at vejstrækningen lukkes for biltrafik i begge retninger.

Der arbejdes også lokalt på fortove og cykelstier, men fodgængere og cyklister vil kunne færdes på strækningen i begge retninger. Biltrafik og busser omlægges i begge retninger ad Gammel Jernbanevej og Valby Langgade i perioden.

Arkæologisk undersøgelse skyld i forsinkelsen

Den akutte lukning skyldes, at en arkæologisk forundersøgelse forsinkede arbejdet, hvilket også har forsinket levering af asfalt til det opgravede stykke af gaden.

I starten af september blev der fundet tegn på fortidsminder mellem Valby Langgade og Mølle Allé: En formodet vandkanal af træ samt enkelte gruber med fund fra 1600- og 1800-tallets Valby. Det forsinkede arbejdet imens der blev lavet forundersøgelser.

Det blev afklaret, at der ikke var grundlag for yderligere arkæologiske undersøgelser, så anlægsarbejdet kunne genoptages. Men på grund af udsættelsen blev leveringen af asfalt anderledes end planlagt.

Al asfalten lægges i én omgang

Kommunen besluttede derfor, at både beboere, erhvervsdrivende og trafikafviklingen er bedst tjent med en totalspærring af kørebanen, som gør det muligt at udføre alt asfaltarbejdet på én gang.

Det betyder også, at vejen ikke skal lukke igen til foråret, hvilket ellers lå i planerne.

Helhedsgenopretning af Toftegårds Allé er en del af Københavns Kommunes vejgenopretningsprogram, hvor der hvert år udvælges veje, der gevaldigt trænger til en renovering. I en helhedsgenopretning renoveres et vejforløb fra facade til facade.

Du kan læse mere om genopretningen af Toftegårds Allé her:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.