Vejgenopretning Toftegårds Alle nyhed deling 2

Toftegårds Allé renoveres fra jernbanebroen til Valby Langgade

Fra uge 24 går en større renovering af kørebane, cykelstier og fortove på Toftegårds Allé i gang. Helhedsgenopretningen vil få store konsekvenser for trafikken, og vil stå på i etaper frem til maj 2023.

Helhedsgenopretning betyder, at belægningen på et vejforløb renoveres fra facade til facade. Det indbefatter:

  • Fjernelse af den eksisterende asfalt og genopretning i bunden af vejen, der hvor det er påkrævet
  • Renovering af vejbrønde og stikledninger, så vejen kan afvandes tilfredsstillende
  • Retning af kantsten og renovering af cykelstier og fortove
  • Korrigering af hældning på fortove, der, hvor der er behov, så vandet ledes væk fra husfacaderne

Fortovsarbejdet går helt tæt på husene, hvor de nye belægninger skal sikre god tilgængelighed, så syns- og bevægelsesbesværede får lettere ved at færdes.

Ny belægning fra jernbanebroen til Valby Langgade

Anlægsområdet for helhedsgenopretningen strækker sig fra jernbanebroen til Valby Langgade. Det indbefatter ikke selve jernbanebroen, da det er DSB’s område.

Helhedsgenopretning Toftegårds Allé

Oversigt over anlægsområde. Illustration Valby Lokaludvalg

På grund af den trange plads reduceres kørebanebredden på strækningen i anlægsperioden, og der vil midlertidigt blive nedlagt P-pladser på de strækninger, hvor der arbejdes.

Det kan derfor ikke undgås, at det vil påvirke både beboere, erhvervsdrivende og den overordnede trafik i området.

Selve anlægsarbejdet foregår i fem etaper:

Første etape: Strækningen mellem jernbanebroen og Gammel Jernbanevej, østside

Fortov, cykelsti og delvist kørebanen i østsiden af vejen afspærres. Adgang for lette trafikanter til porte og indgange opretholdes.

Forventet anlægsperiode midt i juni – sidst i juli.

Anden etape: Strækningen mellem Gammel Jernbanevej og Valby Langgade, vestside

Biltrafikken i retning mod Toftegårds Plads ensrettes, og fortov, cykelsti og kørebanen i vestside af vejen afspærres (lige husnumre mellem nr. 2 og nr. 28). Adgang opretholdes for lette trafikanter igennem afspærringen til porte og indgange.

Adgang fra sidevejen (Mølle Allé 18-26) vil være lukket for biltrafik i perioden. Indkørsel til Mølle Allé fra Valby Langgade via Lillegade vil være muligt i perioden.

Forventet anlægsperiode: Starten af juli – slutningen af oktober.

Tredje etape: Strækningen mellem jernbanebroen og Rughavevej, vestside

Fortov, cykelsti og delvist kørebanen i vestsiden af vejen afspærres. Adgang for lette trafikanter til porte og indgange opretholdes.

Adgang til og fra sidevejen (Mellemtoftevej) vil være lukket for biltrafik i perioden. Adgang til Mellemtoftevej vil være muligt fra Rughavevej.

Forventet anlægsperiode: Slutningen af juli – begyndelsen af oktober.

Fjerde etape, del 1: Strækningen mellem Gammel Jernbanevej og Valby Langgade, østside

Biltrafikken i retning mod Toftegårds Plads ensrettes, fortov, cykelsti og kørebanen i østside af vejen afspærres (ulige husnumre mellem nr. 1 og nr. 27). Adgang opretholdes for lette trafikanter igennem afspærringen til porte og indgange.

Adgang fra sidevejen (Mølle Allé 1-19) vil være lukket for biltrafik i perioden. Indkørsel til Mølle Allé fra Gammel Jernbanevej vil være muligt i perioden.

Forventet anlægsperioder: Midten af oktober – december.

Da asfaltarbejde ikke kan udføres i ordentlig kvalitet ved lave temperaturer, udsættes renovering af kørebane og cykelsti til foråret 2023.

Fjerde etape, del 2: Renovering af kørebane og cykelsti, i østsiden mellem Gammel Jernbanevej og Valby Langgade

Under dette arbejde ensrettes biltrafikken igen i retning mod Toftegårds Plads. Fortovet vil ikke blive berørt.

Forventet anlægsperioder: Starten af april 2023 – maj 2023.

Anlægsarbejderne vil foregå indenfor tidsrummene mandag-fredag fra 7-19 og lørdag fra 8-17. Som udgangspunkt foregår arbejdet kun på hverdage.

Aften-, nat- og weekendarbejde kan forekomme i de situationer, hvor processerne i selve arbejdet ikke kan udføres i den almindelige arbejdstid.

Helhedsgenopretning er et bydækkende projekt

Renoveringen af Toftegårds Allé er en del af genopretningsprogrammet Et løft til vejene, som Borgerrepræsentationen vedtog i 2013, og senest opdaterede i 2020.

Hvert år, i forbindelse med budgetforhandlingerne, udvælger rådhusets politikere de veje i København, der er i så dårlig stand, at en helhedsgenopretning er nødvendig.

Tidligere har både Gl. Køge Landevej og dele af Valby Langgade været igennem processen, og turen er nu kommet til Toftegårds Allé.

Spørgsmål til helhedsgenopretningen kan stilles til Teknik- og Miljøforvaltningen på vejvidenoggenopretning@kk.dk.

Topfoto: Marck B. Permin 

1 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.