Ny Ellebjerg station vinder helhedsplanskonkurrence nyhed

Sådan kan det nye København Syd komme til at se ud

Et enigt vurderingsudvalg har afgjort hvem der skal være med til at tegne de nye streger for området omkring Ny Ellebjerg Station, når Metroselskabet skal byudvikle efter åbningen af Sydhavnsmetroen.

København Syd rykker nærmere – når metrolinjen til Ny Ellebjerg Station åbner næste år skifter Ny Ellebjerg officielt navn, og udviklingen af området omkring stationen tager fart.

Sådan kan stregerne slås

Metroselskabet har sammen med Københavns Kommune og Transportministeriet udskrevet en arkitektkonkurrence om, hvordan det nye område nord for stationen kan komme til at se ud. Og vinderen er blevet et team bestående af Holscher Nordberg og ADEPT med LYTT, ARTELIA og Realise Danmark.

Deres forslag til en helhedsplan beskriver et kompakt byområde med kontorer, boliger og detailhandel.

Visualisering af byudvikling ved København Syd fra vinderforslag. Foto – Team Holscher Nordberg og ADEPT

Det vindende forslag lægger op til, at bygninger og byrum opføres i samspil med historien og områdets industrielle præg, og projektet passer dermed ind i den udvikling, som har præget Valby i de senere år, hvor erhvervs- og boligområder er udviklet på tidligere industrigrunde.

Vurderingsudvalget mener, at forslaget rummer en god balance mellem at være både visionært og pragmatisk, med mange gode idéer til, hvordan det bedst mulige bymiljø skabes, med byliv og tryghed omkring stationen i positiv sammenhæng med naboområderne.

Arealet, som helhedsplanforslaget dækker, ligger på nordsiden af jernbanen og støder op til området omkring Sukkertoppen og Carl Jacobsens Vej.

Luftfoto med afgrænsning af helhedsplanområde. Foto – Grandville

Læs mere om projektet og de øvrige vinderforslag på Metroselskabets projekthjemmeside kbhsydby.dk:

Området skal udvikles som en helhed med respekt for historien

Vi følger projektet tæt, da udviklingen af Ny Ellebjerg Station og området omkring har været på vores radar i mange år. Én ting er selve stationen, som har været umulig at finde rundt på. Det ser ud til at komme tættere på en læsning med åbningen den nye metrostation.

Vi slog senest i oktober sidste år fast i et høringssvar, at vi stadig mener at stationen og området omkring skal udvikles som en helhed – også med udviklingen af Strømmen på den sydlige side af stationen:

Det nordlige byggefelt ligger, så det nye byggeri vil ligge foran de kulturhistorisk og arkitektonisk værdifulde industribygninger Sukkertoppen, som huser gymnasiet NEXT med ca. 1200 daglige elever, og Henkels fabriksbygning.

Vi vurderer, at det bliver svært at bygge noget, der kan leve op til det krav, og samtidig bidrage økonomisk til metroprojektet. Vi lægger vægt på at:

 • Et nyt byggeri bør ikke skygge for udsigten til Sukkertoppen og Hempelbygningen
 • Adgangsvejene fra metroen mod nord og nordvest skal forbedres
 • Området tænkes sammen med en etablering af et superstop på broen over banen, så der bliver adgang fra både perroner og fra området nord og syd for banen til en omstigning til bus og A-bus oppe på broen

Et skridt i en lang proces

Vinderforslaget skal nu tilpasses til en endelig helhedsplan for området. Det indebærer bl.a. inddragelse af borgerne i nærområdet og Valby samt igangsættelse af en proces for en ny lokalplan.

I løbet af denne proces vil projektet blive viderebearbejdet og præciseret, inden en endelig lokalplan godkendes i Københavns Kommune.

3 svar
 1. Michael Rinder
  Michael Rinder siger:

  Det fremgår på ingen måde, hvordan det sikres, at boliger kan overholde grænseværdierne for støj. Af Miljøstyrelsens vejledning vedr. støj og vibrationer fra jernbane fremgår det, at der som udgangspunkt skal være en afstand mellem højt trafikerede jernbaner og nye boligområder på minimum 50 meter! Denne anbefaling bliver ikke fulgt! Grænseværdien for nye boliger på 64 dB vil formentlig for dele af de boliger, der vender mod jernbanen, ikke kunne overholdes – og det endda efter den mere lempelige målemetode, som er indført i forbindelse med implementeringen af EUs støjdirektiv, men kommunerne skal fortsat planlægge nye boligområder, og deres indsats med støjbekæmpelse, på baggrund af den “skrappere” Nord2000 kortlægningen. Miljøstyrelsen anbefaler i øvrigt, at boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod jernbanen. Udformningen af boligernes facader skal ske, så der er et støjniveau på højest 52 dB2 indendørs i sove- og opholdsrum med ÅBNE VINDUER. Til løsning af dette anviser Miljøstyrelsen for eksempel særlig afskærmning udenfor vinduet eller særligt isolerende konstruktioner. Et “boligtårn” er vist ikke det mest oplagte i denne sammenhæng! Ingen tiltag i forhold til støjgener er beskrevet for boligerne, og alene støjafskærmning af udendørs opholdsområder i “stueplan” er nævnt! Kommunen bør have afklaret opfyldelsen af grænseværdierne inden denne plan iværksættes.

  Mvh

  Michael Rinder

  Svar
 2. Jørn schmidt
  Jørn schmidt siger:

  Jeg er bekymret for planerne om yderligere bolig og erhvervsbyggeri på netop disse i forvejen tungt belastede områder nord for banegården.
  Det er underligt at planlægningen af de ubebyggede felter i området ikke sker i en samlet plan.
  Syd for banegården er der et pænt stort område, der lige nu anvendes til banegårdens egen byggeproces, der ikke er medtænkt.
  Hvorfor opsplittes dette samlede banegårdsnære område?
  I betragtning af den nye banegårds gigantiske størrelse og komplikationsgrad med alle tænkelige offentlige transportformer (bortset fra færger og fly) bør planlægningen primært tage udgangsposition heri. Det skal bestemt tilstræbes, at færdslen til og fra banegården gøres så funktionel som mulig og så hensynsfuld for de allerede omkringboende.
  Jeg forestiller mig at det eneste rigtige vil være en parklignende banegårdsplads der strækker sig ud på begge sider af banegården.
  Finansieringen heraf skal staten påtage sig, da det er et nationalt anliggende at skabe internationale og metropolorienterede bygningsanlæg. Så store trafikbelastninger, som her allerede findes og som påtænkes yderligere øget – og altså forværret med henblik på kvarterets beboeres støj- og partikelforurening, lysforhold og æstetiske forhold – skal ikke toppes med masser af nye etagemeter boligområde, kun til fordel for boligspekulanter.

  Svar
 3. Lone ekelund
  Lone ekelund siger:

  Jeg bor i Vigerslev håber forbindelserne ml ringbane og metro bliver korte og overskuelige for ældre og handicappede . Håber at dsb lader mange toge stoppe her . Dette kryds blir enormt med alle slags passager med og uden kufferter og cykler
  logistikken
  og skiltningen og elevatorernes størrelse er derfor her især meget vigtig.
  Der burde også være et ægte menneskeudsalg til information og billetsalg
  Vs Lone Ekelund

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *