Byudvikling Ny Ellebjerg borgermøde nyhed deling

Høringssvar: Planlæg Ny Ellebjerg som en helhed

I et nyt høringssvar slår vi endnu engang fast, at byudviklingen omkring Ny Ellebjerg skal planlægges som en helhed, med gode og overskuelige adgangsveje til den kommende aflastning for Hovedbanegården, København Syd station.

Derfor har vi sendt det samme svar til de to høringer om byudviklingen omkring stationen, som er åbne på Københavns Kommunes høringsportal netop nu.

Svaret er skrevet på baggrund af mange års arbejde med Ny Ellebjerg  station og området omkring den og efter input fra borgermøde den 4. oktober, som vi afholdt sammen med Kgs. Enghave Lokaludvalg, Økonomiforvaltningen og Metroselskabet.

Læs hele svaret her:

Hovedpunkter fra høringssvaret, der omhandler byudviklingen nord for stationen er:

Ny Ellebjerg Station som fremtidigt trafikknudepunkt

Vi har gennem årene været bekymrede for, hvordan man får Ny Ellebjerg Station til at fungere som et fremtidigt trafikknudepunkt. Stationen fremstår som en labyrint og er opstået ved knopskydning snarere end gennem en samlet planlægning ud fra et overordnet greb.

Derfor glæder vi os over, at stationen nu i forbindelse med metrobyggeriet udbygges med et sammenhængende, underjordisk omstigningsområde (den såkaldte concourse), der binder de forskellige baner og trafikformer sammen.

Vi er fortsat optaget af, hvordan stationen bindes sammen med de omgivende byområder ved hjælp af forpladser og stiforbindelser. Der er allerede sket en massiv byudvikling i området med udbygningen af Grønttorvsgrunden, FL Smidth området og området ved Følager, hvor en stor del af byggeriet nu er etableret.

Fasthold de gang- og stiforbindelser, der er gjort mulighed for

Det er derfor afgørende, at de stiforbindelser og forpladser, der allerede er muliggjort i lokalplaner for Følager og Grønttorvet, fastholdes og realiseres. Det gælder f.eks.:

 • Gangforbindelsen på plinten langs Følager på sydsiden af stationen, der opnår adgang til Gl. Køge Landevej i niveau
 • Stiforbindelsen langs sydsiden af Øresundssporene, som kan føres under Gl. Køge Landevej på sydsiden af sporene under broen

Den fremtidige udvikling af Valby Idrætspark sætter fokus på behovet for gode og direkte adgangsveje mellem stationen og idrætsparken. Den trafik vil primært skulle bruge forbindelser via forplads Følager og forplads Pilestykket.

Åbningen af en ny forplads på Strømmen vil også kunne bidrage til adgangsvejene til stationen.

Ødelæg ikke de nuværende arkitektoniske kvaliteter

Da det blev besluttet med loven om Sydhavnsmetroen at Ny Ellebjergs metrostation skulle være underjordisk og placeres på nordsiden, blev det samtidig besluttet at lægge yderligere byggemuligheder ind i området.

Ny Ellebjerg byområde nord høring

Byggefeltet ligger dog, så det nye byggeri vil ligge foran de kulturhistorisk og arkitektonisk værdifulde industribygninger Sukkertoppen, som huser gymnasiet NEXT med ca. 1200 daglige elever, og Henkels fabriksbygning.

Vi vurderer, at det bliver svært at bygge noget, der kan leve op til det krav, og samtidig bidrage økonomisk til metroprojektet. Vi lægger i svaret vægt på at:

 • Et nyt byggeri bør ikke skygge for udsigten til Sukkertoppen og Hempelbygningen
 • Adgangsvejene fra metroen mod nord og nordvest forbedres
 • Området tænkes sammen med en etablering af et superstop på broen over banen, så der bliver adgang fra både perroner og fra området nord og syd for banen til en omstigning til bus og A-bus oppe på broen

Metroforpladsen ved Følager er tænkt ind i projektet, og det synes vi giver god mening. Her vil det være vigtigt, at selve forpladsen, som kun udgør et mindre område, tænkes sammen med hele Følager-området.

Vi støtter ideen om, at der kan etableres en cykelforbindelse på tværs af stationen langs Køge Bugtsporene. Stationen og de mange baner udgør en forhindring, som det vil give god mening at kunne krydse på cykel.

Strømmen kan være for støjplaget til boliger

Vi støtter, at der sker byudvikling på grunden sydøst for stationen med adressen Strømmen 1-3. Det vil være vigtigt, at der her kan etableres en forplads, hvor af- og påstigning fra biltrafik kan foregå med direkte adgang til det overordnede vejnet.

Grunden er dog ekstremt støjplaget, så vi anbefaler i vores høringssvar, at området udlægges til erhverv og serviceerhverv, der kunne udnytte den optimale stationsadgang.

Man kunne også indtænke, at der er en stor mangel på indendørs idrætsfaciliteter, og indarbejde idrætsfunktioner i de underste etager. Det vil også være vigtigt, at der indtænkes grønne områder, opholdsarealer og legepladser.

Ja tak til stiforbindelse til Ellebjergvej

Vi støtter, at der indarbejdes en stiforbindelse langs banen og at denne videreføres på området ved Ellebjergvej 50-52.

Tilsvarende bør der arbejdes på, at den sti, der ligger langs nordsiden af banen fra Sjælør til Ny Ellebjerg kan føres hele vejen igennem.

Bliv ved med at inddrage lokaludvalg og beboere i udviklingen

Udvikling omkring Ny Ellebjerg vil fortsætte i mange år endnu, og både Københavns Kommune og Metroselskabet arbejder i forskellige områder.

Vi opfordrer til fortsat inddragelse i processerne omkring byudvikling i området, og glæder os til at bidrage til udviklingen.

Læs hele vores svar på de to høringer om området omkring Ny Ellebjerg her:

De to høringer om byudviklingen omkring Ny Ellebjerg er åbne til henholdsvis den 20. oktober og 24. oktober – find dem lige her på Københavns Kommunes høringsportal:

3 svar
 1. Heidi Jensen
  Heidi Jensen siger:

  Hvad er planen for det private boligområde Pilestykket? – Det gamle boligområde ‘Lejren’, der i øvrigt er privatvej-/område og hvis sti- og gangsystemer mest af alt minder om en kolonihaveforening, kan ikke kapere den mangeartede gennemgangstrafik, der tidligere er blevet lagt op til, da dette historiske sted qua alder og udformning ikke er gearet til et sådan flow af mennesker. Der er da også masser af adgangsveje til og fra stationen til Valbyparken via Følager, Strømmen og den allerede eksisterende gang-/cykelsti, der løber bag Pilestykket!

  Svar
 2. Liss Vorborg
  Liss Vorborg siger:

  Af ovenstående tekst fremgår: “Den fremtidige udvikling af Valby Idrætspark sætter fokus på behovet for gode og direkte adgangsveje mellem stationen og idrætsparken. Den trafik vil primært skulle bruge forbindelser via forplads Følager og forplads Pilestykket.” – Hvad dækker ‘forplads Pilestykket’ over?

  Pilestykket, der er en del af A/B Lejren, er et privat, såvel et gammelt kulturhistorisk boligområde, der bør beskyttes, hvorfor der ikke bør åbnes op for gennemgang gennem Pilestykket! Man bør i stedet benytte de allerede eksisterende adgangsveje til og fra stationen til Idrætsparken via Følager, Strømmen og stien bag Pilestykket.

  Svar
 3. Susanne Sara Nyegaard
  Susanne Sara Nyegaard siger:

  Bortset fra den helt væsentlige og overordnede koordination mellem trafik- og adgangsforbindelser, fordeling mellem erhverv, boliger og fritidsfaciliteter vil jeg som gangbesværet endnu en gang plædere for at minimere alt for omfattende arealer med brosten eller de større køresten. Denne form for belægning er “tortur” for alle med forskellige former for gangbesvær og alle på eller med hjul: barne- og klapvogne, rollatorer, kørestole, børnecykler etc. etc. I vådt vejr og sne bliver stenene vanvittigt glatte, men helt generelt er den slags belægning ubekvem at færdes på – især hvis mellemrum mellem stenene er store og kan skabe fald- eller vridrisiko med høje / uens kanter. Smukt og æstetisk, men ikke specielt venligt for gående og/eller andre blødere trafikanter

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *