Cykelsti Valby Langgade december nyhed

Opråb til rådhuset: Stop op og gentænk projektet for cykelstier på Valby Langgade

Vi har været glade for, at der i budget 2020 blev givet en bevilling til cykelstier på Valby Langgade. Siden 2020 har vi deltaget i følgegruppemøder om projektet. Nu må vi dog råbe vagt i gevær.

Vi erfarer, at forvaltningen følger en meget stram og bogstavelig fortolkning af den budgettekst, der blev vedtaget med Budget ’20.

Teksten forpligter forvaltningen til kun at arbejde med netop at anlægge cykelsti i begge sider af Valby Langgade, området foran Tingstedet undtaget. Den snævre formulering forhindrer, at der bliver arbejdet med forskellige løsninger på det, som er formålet med bevillingen: at skabe bedre og sikre forhold for cyklister på Valby Langgade.

Cykeloptog Valby Langgade

Foto: ValbyLIV fra borgergruppens cykeloptog i 2019

Derfor opfordrer vi til, at forligsparterne sætter sig sammen og bliver enige om en mere åben formulering, der prioriterer sikkerhed for cyklister på strækningen og ikke lægger sig fast på én løsning på forhånd.

Desuden skal det indtænkes, at strækningen er kategoriseret som strøggade, hvor gående, cyklister og handelsliv skal have prioritet.

Stop og gentænk projektet

I et brev til forligsparterne bag Budget ’20 opfordrer vi til at stoppe og gentænke projektet for cykelstier på Valby Langgade, så vi ikke ender med et projekt, der skaber flere nye problemer, end det løser.

Brevet kan du læse her:

Med den meget snævre fortolkning er den eneste mulighed at nedlægge stort set alle parkeringspladser, fjerne træer og planteopsatser, og indrette cykelsti i begge retninger, hvilket i højere grad vil gøre Valby Langgade til en gade for trafik, og ikke til byliv og handel.

Valby Langgade er mange steder for snæver til en løsning, der udelukkende fokuserer på cykelstier, og en cykelsti med kantsten på begge sider vil sætte store barrierer op for det byliv, der eksisterer i gaden.

Åbnn for bredere fortolkning og lav et godt projekt

Det er tydeligt, at der ikke kan laves et godt projekt, hvis der ikke åbnes op for en bredere fortolkning af, hvordan problemet med trafiksikkerhed for cyklister på Valby Langgade løses.

En bredere fortolkning af budgetforliget kunne åbne for at arbejde med cykelgader, og generelt fredeliggøre Valby Langgade med mulighed for nye byrum og bedre byliv.

Det kunne også give mulighed for at bevare flere parkeringspladser, træer, busser og muligheden for vareindlevering til butikkerne.

Vi ser gerne Valby Langgade som en strøggade med endnu mere fokus på byliv og handelsliv, med gode muligheder for cyklister og fodgængere at færdes sikkert.

Læs mere om baggrunden for cykelstiprojektet her:

Topfoto: Marck B. Permin

1 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.