Cykelstier Valby Langgade forår 2023 nyhed

Cykelstier på Valby Langgade forventes færdige i foråret 2023

Siden vedtagelsen af Budget ’20 har der været cykelstier på vej på Valby Langgade fra Gl. Jernbanevej til Annexstræde. Nu ligger der trafiktællinger og analyser klar til det videre arbejde, og hvis alt går efter planen, kan cykelstierne  anlægges i starten af 2023.

Forvaltningen har haft udfordringer med corona og nedlukninger, men er nu kommet i gang med arbejdet igen.

De har brugt tid på trafiktællinger og analyser, og vi regner at kunne igangsætte borgerinddragelse efter sommerferien.

På baggrund af analyserne og borgerinddragelse vil forvaltningen fremlægge forskellige forslag til, hvordan cykelstien kan anlægges, som du kan deltage i at prioritere.

Cykelstier i en kompliceret opgave

Projektet omfatter Valby Langgade fra Gl. Jernbanevej til Annexstræde, hvor der i dag ikke er cykelsti. Det brostensbelagte område foran Tingstedet er undtaget.

Det er en kompliceret opgave, fordi Valby Langgade mange steder på strækningen er meget smal. Der skal tilføjes cykelstier og samtidig være plads til gående, biltrafik, busstoppesteder mm.

Cykelsti Valby Langgade nyhed 2 deling

Der kan derfor godt komme forskellige løsninger i spil på strækningens forløb.

58 uheld på fem år

Forvaltningen har kortlagt de færdselsuheld, der har været på strækningen fra 2015 – 2020, og der er i alt registreret 58 uheld. Heldigvis er langt de fleste uden personskader.

Krydset ved Toftegårds Allé er det mest uheldsbelastede kryds. Det mest hyppige uheld er bagendekollisioner med biler, der bremser ned for rødt eller bremser for at svinge.

Ved busstoppestederne ved Valby Tingsted er der sket en række forskellige uheld, også her de fleste uden personskade.

Mere gennemkørende trafik end forventet

Trafiktællingerne viser, at selv om Valby Langgade er defineret som en handelsgade, er langt størstedelen af trafikken gennemkørende – i hverdagen 72%, i weekenden 82%.

Høj hastighed er dog ikke et kritisk problem, da bilisterne i gennemsnit kører 40 km/t i morgenperioden og 36 km/t i eftermiddagsperioden.

Stort borgerønske at få cykelstier på Valby Langgade

Vi har længe kendt til problemet med de manglende cykelstier, og fik i sin tid Valby Langgade med i cykelstiprioriteringsplanen, som var i høring i 2016.

Projektet fik dog vind i sejlene, da en gruppe borgere organiserede sig i gruppen Cykelsti til Valby Langgade. De arrangerede b.la. cykel-demonstration:

Cykeloptog Valby Langgade

Og på Budget ’20 blev der afsat 20,3 mio. kr. til anlæg af cykelsti på det manglende stykke.

Cykelstier anlægges i 2023

Efter borgerinddragelse og prioritering af indsatser skal projektet i myndighedsbehandling og i udbud, inden anlæggelsen kan gå i gang.

Cykelstierne forventes at kunne anlægges fra september 2022, og være færdige i marts 2023.

Få løbende nyt om borgerinddragelse i forbindelse med dette og med udviklingen af projektet ved at skrive dig op til vores nyhedsbrev, der udkommer to gange om måneden:

Topfoto: Marck B. Permin

1 svar
  1. Chris Rath
    Chris Rath siger:

    Kunne man ikke ensrette Valby Langgade fra Annexstræde til Toftegårds Alle den ene vej ,og ensrette Annexstræde-Rughavevej til Toftegårds Alle den anden vej?

    Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.