Henvendelse dobbelthus Vigerslev Haveforstad Valby nyhed

Endnu et slag om fortætning i Valbys villaområder

Vi har i en henvendelse bedt politikerne i Teknik- og Miljøudvalget om at gribe ind overfor to byggerier i Vigerslev Haveforstad, der overskrider den lovlige bebyggelsesprocent

Grundejerforeningen og naboerne til to byggerier i Vigerslev Haveforstad har bedt os om at gå ind i de to byggesager, som de har fået aktindsigt i.

I begge sager er der søgt om tilladelse at bygge et 2-etagers hus med to villalejligheder, og forvaltningen lægger op til at tillade byggerierne.

Overskridelse af bebyggelsesprocent skal behandles politisk

Vi har drøftet sagerne og konstateret, at selv om villaservitutterne er overholdt, overskrider byggerierne den lovlige bebyggelsesprocent på 30%.

Forvaltningen har lagt op til at dispensere fra bebyggelsesprocenten og tillade byggerierne. Men vi synes ikke, at forvaltningen skal have lov til at dispensere, uden at sagerne har været behandlet politisk.

Derfor har vi sendt en henvendelse til Teknik- og Miljøborgmesteren og Teknik- og Miljøudvalget.

Nej tak til fortætning i Valbys villaområder

Vi mener ikke, at forvaltningen skal give tilladelse til byggerier, der overskrider den lovlige bebyggelsesprocent, uden at det har været behandlet af politikerne i Borgerrepræsentationen.

Byggerier af denne art kan nemlig bidrage til den fortætning af villaområderne, som vi ikke mener er god for byens udvikling.

Når villaejendommene bebygges for tæt, forsvinder naturen og åbenheden i villakvartererne. Der bliver mindre grønt areal, og regnvand kan ikke sive ned.

I henvendelsen beder vi derfor borgmesteren og udvalget om at tage politisk stilling til ønsket om dispensationer, og ikke lade deres forvaltning alene tillade en overskridelse.

Hør naboerne i byggesager om dobbelthuse

De to sager, vi er blevet forelagt, har ikke været sendt i naboorientering.

Vi mener, at naboer til den slags byggesager helt automatisk skal høres, da det er naboen og ikke forvaltningen, der kan vurdere, om der er grund til at protestere imod et påtænkt byggeri.

Forvaltningen har før ændret praksis efter henvendelse

Vi har tidligere været i tæt dialog med Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med sager om dobbelthuse, hvilket resulterede i, at udvalget besluttede nye retningslinjer, så forvaltningen ikke længere kunne dispensere fra villaservitutten om dobbelthuse.

Den beslutning har haft væsentlig og positiv betydning.

Vi håber derfor, at Teknik- og Miljøudvalget også vil lytte i denne sag.

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *