Anlægget Karensgade Valby

En stor sejr for Valbys og Københavns grønne villaområder

Teknik- og Miljøudvalget sætter nu en stopper for en praksis, der var godt i gang med at ødelægge byens grønne lunger: De åbne og grønne villaområder.

Kampen startede på Knuthenborgvej

Tirsdag den 19. juni blev der sat foreløbigt punktum i kampen for Valbys grønne villaområder, som lokaludvalget har kæmpet siden februar.

Her gjorde Valby Lokaludvalg indsigelse i en konkret sag om et dobbelthus på Knuthenborgvej. Huset var et eksempel på den type sager, som er blevet mere og mere almindelige i Københavns villaområder:

At ledige grunde opkøbes af investorer, og bebygges med huse, der overtræder gældende villaservitutter og bestemmelser om bebyggelsesprocent.

Siden 1986 har forvaltningen nemlig kunnet fravige villaservitutterne, og give dispensation, uden at sagerne kom til politisk behandling.

Læs mere om servitutter og dispensationer her:

En praksis, der ødelægger byens grønne åndehuller

Praksis med at give lov til at overtræde villaservitutter for at bygge dobbelthuse på villagrundende har ført til mere fortætning i områder, der tjener en vigtig funktion som grønne åndehuller i byen.

Det er en udvikling, der har taget fart i hele København. Derfor allierede lokaludvalget sig med grundejeren.dk og en række andre lokaludvalg, og afholdt to dialogmøder med Københavns grundejere og medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget.

Enstemmigt ja til at sætte en stopper for fortætning

Og det havde den ønskede effekt – Teknik- og Miljøudvalget har nu enstemmigt vedtaget at ændre praksis, så der fremover ikke er så nemt at få dispensationer til at bygge større huse på små villagrunde.

Beslutningen skal endeligt vedtages i Borgerrepræsentationen.

Se indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget, som blev enstemmigt vedtaget:

Læs mere om lokaludvalgets kamp for bydelens grønne villaområder:

 

1 svar
  1. Ellen Miriam Pedersen
    Ellen Miriam Pedersen says:

    Til lykke med sejren! Dispensation uden sagsbehandling siden 1986, det er jo også alt, alt for længe. Jeg har intet imod et stort antal ny naboer, men hovedprincippet hedder 1 husstand pr. grund. På den nabovej hvor to dobbelthuse står næsten side om side ser man kun profit …

    Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *