Fortæl om dine erfaringer med den tidsbegrænsede P-zone i Valby Syd

I slutningen af 2022 skal Københavns Kommune etablere to nye, tidsbegrænsede P-zoner i Valby. Lige nu indsamler de derfor erfaringer fra beboere og virksomhedsejere i den nuværende tidsbegrænsede zone i Valby Syd.

Læs mere

Ny tidsbegrænset P-zone i Valby træder i kraft i november

Trods lokaludvalgets kritik af den mangelfulde lokale inddragelse, træder en ny 3-timers parkeringszone i kraft i Forfatterkvarteret og Valby Have den 28. november.

Læs mere

Nye P-zoner skal ikke indføres uden dialog med lokaludvalget og borgerne

Processen op til forvaltningens forslag om en ny, 3-times tidsbegrænsning i Forfatterkvarteret og Valby Have er under al kritik. Forslaget er udarbejdet på baggrund af henvendelser fra beboerne indenfor zonen. Men de borgere, der bor udenfor området vil også blive påvirket af en ny P-zone. De er bare ikke blevet hørt.

Læs mere

Forslag om tidsbegrænset P-zone i Valby Have og Forfatterkvarteret

På baggrund af en række henvendelser fra beboere, har Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune foreslået at indføre en tidsbegrænsning på parkering i Valby Have og Forfatterkvarteret. Du kan sende dine kommentarer til forslaget indtil den 10. juli.

Læs mere

Husk at forny din parkeringslicens til gul zone

Første marts er det ét år siden, at den gule parkeringszone i dele af Valby trådte i kraft. Hvis du er en af de 10.000 beboere og erhvervsdrivende, som sidste år købte en parkeringslicens, er det nu tid til at forny den.

Læs mere

Nej tak til ændring i P-zone

Lokaludvalget modtog i starten af februar et brev om, at Teknik- og Miljøforvaltning vil fjerne de tidsbegrænsede parkeringspladser på Valby Langgade i forbindelse med den nye, gule P-zone. Der er nu sendt et brev tilbage, hvor lokaludvalget stærkt fraråder forvaltningen at gennemføre ændringen.

Læs mere

Bliver du berørt af den nye, gule P-zone?

Den 1. marts træder den nye gule P-zone i Gl. Valby i kraft. Nu er det tid til at søge om parkeringslicens, hvis du bor eller driver virksomhed indenfor zonen.

Læs mere

Informationsmøde om nye P-zoner i Valby

Torsdag den 7. april inviterer Valby Lokaludvalg til informationsmøde, hvor du kan få klar besked om den nye P-zone i Gl. Valby, der træder i kraft fra 1. marts 2017. Det er i teatersalen i Valby Kulturhus på Valgårsvej 4-8 fra kl. 19-21.

P-zonen i Gl. Valby blev vedtaget i Borgerrepræsentationen i forhandlingerne om budget ’16, og er ikke en idé, der kommer fra lokaludvalget. Det er vigtigt, at de af Valbys borgere, der bliver berørt af den nye P-zone, kan få klar besked om hvad de kan forvente, og hvordan de skal forholde sig.

På borgermødet vil embedsmænd fra Center for Parkering give en generel orientering om den nye P-zone, og derefter vil der blive givet mere detaljeret information i mindre grupper inddelt efter temaer, f.eks. overtagelse af private fællesveje, randzoneproblematikken og prisstruktur for beboerlicenser.

Valby Lokaludvalg håber at alle borgere, der vil vide hvordan P-zonen kommer til at påvirke deres hverdag, møder op og får klar besked.

Vel mødt!

Fakta om P-zonen

  • P-zonen løber langs med sydsiden af Vigerslev Allé fra Vestre Kirkegårds Allé i øst til Ramsingstien i vest.  Zonen følger stien nordpå og derefter følger den S-togsbanen mod Vanløse indtil kommunegrænsen mod Frederiksberg. Kommunegrænsen udgør zonegrænsen mod nord indtil Gammel Carlsberg Vej, der afgrænser zonen ind mod Vesterbro.
  • For at etablere zonen skal de private fællesveje i de afgrænsede områder overtages til offentlig vej.
  • Prisen for parkering bliver 9 kr. pr. time i dagtimerne og 2 kr. pr. time i nattetimerne. Beboere får mulighed for at købe beboerlicens.
  • Den nye P-zone træder i kraft 1. marts 2017.
  • Se hele den nye P-zone

Ny P-zone i Valby

Mandag behandler Teknik- og Miljøudvalget forslaget til oprettelse af en gul P-zone i Gl. Valby. P-zonen, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen som en del af budget ’16, træder i kraft fra 2017.

På budget ’16 fik Valby en uventet gave af Borgerrepræsentationen: En ny P-zone i det centrale Valby. Zonen, som skal vedtages på Teknik- og Miljøudvalgets møde mandag den 22. februar, skal formindske trængslen i Valby, skabe bedre parkeringsforhold for beboerne, og understøtte kommunens mål om grøn mobilitet og fremkommelighed.

Forslaget stammer ikke fra Valby Lokaludvalg, der er skuffede over ikke at blive inddraget tidligere, så der havde været mulighed for en forudgående dialog med Valbys borgere. Lokaludvalget er nu i dialog med rådhuset, for at få så god en proces som muligt.

Afgrænsning af zonen

P-zonen løber langs med sydsiden af Vigerslev Allé fra Vestre Kirkegårds Allé i øst til Ramsingstien i vest.  Zonen følger stien nordpå og derefter følger den S-togsbanen mod Vanløse indtil kommunegrænsen mod Frederiksberg. Kommunegrænsen udgør zonegrænsen mod nord indtil Gammel Carlsberg Vej, der afgrænser zonen ind mod Vesterbro. For at etablere zonen skal de private fællesveje i de afgrænsede områder overtages til offentlig vej.

 

Lokaludvalget ville gerne have borgernes input til P-zonen, for eksempel kunne det have været interessant at undersøge de lokales mening om den planlagte afgrænsning af zonen, før den blev fastlagt. En tidligere debat ville også kunne skabe større forståelse for præmisserne, også hos de borgere, der havde ønsket sig noget andet.

Informationsmøde 7. april

Lokaludvalget står for at arrangere et informationsmøde med kommunen den 7. april kl. 19-21.30 i Valby Kulturhus, hvor forvaltningen vil informere Valbys borgere om P-zonen. Mere information om tid og indhold følger.

Se hele den nye P-zone

Fakta:

  • Borgerrepræsentationen vedtog den 1. oktober 2015 Budgettet for 2016 (A, B, C, F, I, O og V). Her er der afsat midler til en udvidelse af betalingsområdet med en gul zone, der dækker Ydre Østerbro og Ydre Nørrebro samt dele af Valby
  • For at etablere ny gul zone skal de private fællesveje, i de tre afgrænsede områder, overtages til offentlig vej.
  • Prisen for parkering bliver 9 kr. pr. time i dagtimerne og 2 kr. pr. time i nattetimerne. Beboere får mulighed for at købe beboerlicens.
  • Den nye P-zone træder i kraft 1. marts 2017.